Henkilöstö on uudistuksen tärkein voimavara – rakennamme yhdessä tulevat työpaikkamme!

Sanapilvi Lapin maakuntauudistuksen osallistumisen keinoista ja kanavista. Tehemä yhessä! .

 

Tuleva Lapin maakunta tarjoaa lappilaisille asiakaslähtöiset palvelut ja hoitaa merkittäviä tehtäviä. Uudistuksen valmistelun ytimessä ovat henkilöstön kokemus ja ammattitaito. 

Lapissa maakunta- ja sote-uudistus vaikuttaa noin 7 000 ihmisen työhön sekä kaikkien lappilaisten julkisiin palveluihin.

Sote- ja maakuntauudistuksen onnistumisen kannalta ensisijaista on varmistaa henkilöstön työpaikkojen sujuva siirtyminen. Tulevaan Lapin maakuntaan henkilöstö siirtyy uuteen organisaatioon nykyisin työ- ja virkasuhteen ehdoin. Uudistuksessa noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Uudistuksella ei tavoitella henkilöstövähennyksiä.

Lue lisää henkilöstöasioista maakuntauudistuksessa valtakunnallisilta www.alueuudistus.fi -verkkosivuilta.

 

Matkalla uuteen maakuntaan -uutiskirje yksi henkilöstöviestinnän kanavista

Lapin maakuntauudistuksen valmistelu on tehnyt sähköistä uutiskirjettä henkilöstölle esivalmistelusta vuodesta 2017 asti. Nykyään kuukausittain ilmestyvä uutiskirje nostaa esiin ajankohtaisia aiheita valmistelusta, tekee juttuja toivotuista aiheista ja muistuttaa tulevista tapahtumista sekä ohjaa maakuntauudistustiedon lähteille.