Maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteena oli sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat).

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu päättyi Suomen hallituksen eroon 8. maaliskuuta 2019. Lapin maakunnan valmistelusivusto on säilytetään vuoden 2019 loppuun asti, jotta valmistelussa kerättyä aineistoa voidaan hyödyntää muussa alueen kehittämisessä tai käyttää hyödyksi tulevaa sote-uudistusta suunniteltaessa.


 


 

Alla oleva teksti on Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun aikainen kuvaus uudistuksen tarkoituksesta ja tavoitteista. Uudistuksen valmistelu päättyi maaliskuussa 2019.

 


 

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu Lapissa rakentaa uudenlaista julkisten palveluiden kokonaisuutta

Parhaillaan valmisteilla oleva maakuntauudistus on suurimpia Suomessa koskaan tehtyjä julkisen hallinnon uudistuksia. Tammikuussa 2021 aloittavat uudet maakunnat vastaavat tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalveluista, alueellisesta kehittämisestä, ympäristöterveydenhuollosta, työ- ja elinkeinopalveluista, pelastustoimesta, maaseudun kehittämisestä ja lomituspalveluista sekä tienpidosta ja liikennejärjestelmäsuunnittelusta.

Lapissa maakuntauudistus ja sen osana sote-uudistus koskee noin 7000 ihmisen työtä ja vaikuttaa kaikkien lappilaisten palveluihin. Uuteen maakuntaan siirtyy tehtäviä kaikista Lapin kunnista, Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireistä, Kolpeneen erityishuoltopiiristä, Lapin liitosta, Lapin pelastuslaitoksesta, Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksesta (ELY), Lapin työ- ja elinkeinotoimistosta (TE) sekä Lapin aluehallintovirastosta (AVI).

 

 Uudistuksen lappilaisia elementtejä kuvattuna muutosjohtaja Marja Perälän diaesityksessä helmikuussa 2018.

Uudistuksen visio Lapissa on Sujuvaa lappilaista arkea ja elinvoimaa arktisesta luonnosta.
Lue lisää arvokyselyistä vision taustalla
.

 

Näillä www.lapinmaakunta.fi –verkkosivuilla kerromme meneillään olevasta sote- ja maakuntauudistuksen valmistelusta ja tavoista miten jokainen lappilainen pääsee mukaan rakentamaan uutta Lapin maakuntaa.

Aiemmasta Lapin sote-hankkeissa kuten Lapin Sote-Savotassa ja Koko Lapin Sotessa tehdyt materiaalit löydät MUUT AINEISTOT -sivuilta.

 

**

Lue maakuntauudistuksesta saamen kielillä ja viittomakielellä.