Lapissa maakunta- ja sote-uudistusta valmistelee väliaikaisen valmistelutoimielimen johdolla ja työryhmien tuella muutosjohtaja sekä joukko eri osa-alueiden valmistelijoita. Vaikuttamistoimielimet eli nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja saamenkielen vaikuttamistoimielin tuovat valmisteluun lappilaisten äänen.

Tästä löydät Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanon (Excel-tiedosto avautuu selaimessa):

Väliaikainen valmistelutoimielin

Jos sinulla on jotain kysyttävää väliaikaisesta valmistelutoimielimestä, voit ottaa yhteyttä sihteeri Jaana Koskelaan.

 

 

Alla luettelo vaikuttamistoimielimistä ja linkki toimielimen kokoonpanoon (Excel-tiedosto avautuu selaimessa).

Nuorisovaltuusto

Saamen kielen vaikuttamistoimielin

Vammaisneuvosto

Vanhusneuvosto

 

Jos sinulla on jotain kysyttävää vaikuttamistoimielimistä, voit ottaa yhteyttä osallisuuskoordinaattori Jukka Hakolaan.