Maakuntauudistuksen yhteydessä tehdään laaja sosiaali- ja terveyspalveluita (sote) koskeva uudistus. Jatkossa maakuntien tehtävänä on järjestää alueen sote-palvelut. Palvelun tuottaminen on erotettu järjestämisvastuusta ja lisäksi kansalaisten valinnanvapautta lisätään. Tämän seurauksena myös yksityisten ja kolmannen sektorin tuottamat sote-palvelut yleistyvät.

Tammikuussa 2019 aloittavat uudet maakunnat vastaavat tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi alueellisesta kehittämisestä, ympäristöterveydenhuollosta, työ- ja elinkeinopalveluista, pelastustoimesta, maaseudun kehittämisestä ja lomituspalveluista sekä tienpidosta ja liikennejärjestelmäsuunnittelusta. Näin ollen uusille maakunnille siirtyy tehtäviä Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireistä, Lapin ELY-keskuksesta, Lapin TE-toimistosta, Lapin aluehallintovirastosta, Lapin liitolta, Lapin pelastuslaitokselta ja Kolpeneen erityishuoltopiiriltä sekä kaikilta Lapin kunnilta.

Sote-uudistuksella pyritään kaventamaan kansalaisten hyvinvointi-ja terveyseroja, parantamaan palvelujen yhdenvertaisuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta sekä hillitsemään kustannusten kasvua. Maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteena on turvata kaikille tärkeät palvelut, sujuvoittaa asiointia ja luoda uutta kasvua maakuntiin. 

Lapissa sote-valmistelua koordinoi Lapin Sote-Savotta -hanke. Lue lisää sote- ja maakuntauudistuksesta valtakunnalliselta www.alueuudistus.fi –verkkosivuilta.