Maakunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien toivotaan osallistuvan tulevan maakunnan suunnitteluun ja toimintaan. Keinoja osallistua ja vaikuttaa vaikkapa palvelujen järjestämiseen on monia.

Syksyllä 2018 pidettävien maakuntavaalien lisäksi lappilaiset voivat osallistua Lapin maakunnan valmisteluun esimerkiksi ottamalla suoraan yhteyttä valmistelijoihin, tulemalla kuulemis- ja keskustelutilaisuuksiin tai pyrkimällä maakunnan vaikuttamistoimielimiin. Palautetta, kommentteja ja kehittämisideoita voi lähettää sähköpostitse, nostaa keskusteluun sosiaalisessa mediassa tai kirjoitella Ota kantaa –palvelun kautta.