Maakunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien toivotaan osallistuvan tulevan maakunnan suunnitteluun ja toimintaan. Keinoja osallistua ja vaikuttaa vaikkapa palvelujen järjestämiseen on monia.

Miten maakunnan valmisteluun voi osallistua?

Syksyllä 2018 pidettävien maakuntavaalien lisäksi lappilaiset voivat osallistua Lapin maakunnan valmisteluun esimerkiksi ottamalla suoraan yhteyttä valmistelijoihin, tulemalla kuulemis- ja keskustelutilaisuuksiin tai pyrkimällä maakunnan vaikuttamistoimielimiin. Palautetta, kommentteja ja kehittämisideoita voi välittää sähköpostitse, nostaa keskusteluun sosiaalisessa mediassa tai jättää palautetta yhteydenottolomakkeen (sivun alalaita) kautta.

Mitä on osallisuus?

Osallisuus ja osallistuminen tarkoittavat henkilöstön, lappilaisten, palvelun käyttäjien ja sidosryhmien mahdollisuutta tehdä aloitteita, kertoa mielipiteensä, tulla kuulluksi, kohdata päättäjiä, osallistua, kehittää palveluja sekä vaikuttaa maakunnan asioihin ja päätöksentekoon eri areenoilla.

 

Maakuntalakiluonnoksessa (23 §) kirjoitetaan tulevan maakunnan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista näin: 

Maakunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa maakunnan toimintaan. Maakuntavaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.  

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti: 
järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä asukasraateja 
selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa 
valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia maakunnan toimielimiin 
suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa 
järjestämällä mahdollisuuksia osallistua maakunnan talouden suunnitteluun 
tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua. 

 

 

Lue lisää asukkaiden osallisuudesta valtakunnallisilta www.alueuudistus.fi -verkkosivuilta.