Palaa listaukseen

Vuorovaikutusta ja työtä jolla on merkitystä 

TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄN TRENDEJÄ, VINKKI 2  

Digitalisaatio ja sosiaalinen media ovat laajentaneet ihmisten vuorovaikutusmaailmaa voimakkaasti.  Mutta osataanko niitä vielä hyödyntää työelämässä? Voisimmeko me laajentaa yksilökeskeistä ja organisaation seinien sisälle rakennettua työtä laajemmiksi vuorovaikutussuhteiksi ja luovaksi yhdessä oppimiseksi?   

Monet ideat vaativat kehittyäkseen ihmisiä ja osaamista yli perinteisten organisaatiorajojen. Digitaalisten ja jatkuvasti muokkautuvien vuorovaikutusverkostojen lisäksi tarvitsemme myös ihmisten kohtaamista kasvokkain.  

Luottamukseen, yhteiseen päämäärään ja yhdessä oppimiseen painottuva yhteistyö avaa uusia mahdollisuuksia yhdyspinnoilta. Näin myös maakuntauudistuksessa. 

Olisimmeko jo valmiita luopumaan perinteisistä rooleista ja uudistamaan toimintatapoja ennakkoluulottomasti? Entä kuinka onnistuisi ruohonjuuritason toimijoiden valjastaminen uuden luomiseen yhdessä, ilman ylhäältä johtamista? Eihän mikään kasva ja kehity, jos emme välillä uskaltaudu oman mukavuusalueemme ulkopuolelle. 

 

Digitalisaation avulla aikaa tärkeimpään 

Väitän, että olemme jossain määrin jämähtäneet perinteiseen teollisen työn tekemisen tapoihin. Useille meistä digitalisaatio näyttäytyy mörkönä, joka ”tulee ja vie työpaikat”.  

Pelko on kuitenkin turhaa – ei ihmisten tekemä työ ole loppumassa, sen sisältö vain muuttuu. Meitä edeltävät sukupolvet ovat siirtyneet maanviljelystä teollisuus- ja toimistotöihin. Nyt tapahtuva muutos on nopeampaa eikä monia tulevaisuuden työnkuvia osata edes aavistella. Toisaalta, olisinko itsekään arvannut kymmenen vuotta sitten työskenteleväni vuonna 2017 ennakointikoodinaattorina?  

Tulevaisuudessa kone- ja ihmistyö ovat yhä saumattomammassa yhteistyössä, mikä mahdollistaa työn kehittymisen ja rikastamisen tekoälyä hyödyntämällä. Teknologian lisääntyminen vapauttaa meidät toistavasta työstä ja pystymme jatkossa ohjaamaan tekemisemme entistä merkityksellisimpiin asioihin. Miltä kuulostaisi, jos meillä olisi vihdoin mahdollista suunnata energiamme niihin asioihin, jotka ovat meille tärkeitä ja joihin meillä on osaamista ja annettavaa?  

 

Luodaan yhdessä merkityksellistä työtä 

Kun ihmisille annetaan mahdollisuus hyödyntää omaa luovuuttaan ja taitojaan sekä kokeilla ja oppia uutta, kasvaa myös into ja mielekkyys työtä kohtaan. Digitalisaation avulla ihmiset pystyvät keskittymään myös yhteiskunnan visaisten haasteiden ratkaisuun: tekemään työtä, jolla on merkitystä. Onnistuisimmeko me Lapissa tekemään tästä yhdessä totta?