Palaa listaukseen

Viestintätyöryhmän tammikuun kokouksessa valittiin viestintätoimisto

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen viestintä- ja osallisuustyöryhmä kokousti 17. tammikuuta 2018 aiheenaan ajankohtaisten asioiden lisäksi viestintäpalveluiden osto keväälle 2018. Paikalla livenä tai Skypellä olivat melkein kaikki ryhmän jäsenet ja useampi asiantuntija: Jenni Lintula, Eeva-Kaarina Yrjänheikki, Nina Willman, Riikka Heikkilä, Anna-Erika Heikkilä, Jenni Vanhala, Ari Soppela, Päivi Kaikkonen ja Arttu Salonen.

 

Kokouksen aluksi käytiin läpi Lapin maakuntauudistuksen viestintä- ja osallisuuskuulumiset. Meneillään olevissa rekrytoinneissa on kaksi viestintää ja osallisuuteen liittyvää rekrytointia: osallisuuskoordinaattori sekä suomen ja saamen kielen hallitseva sisällöntuottaja viestintään. Hakuaika päättyy 5. helmikuuta. Viestintätyöryhmä lupasi jakaa viestiä avoimista työpaikoista tehokkaasti. Viesti lähtee viestintäverkoston kautta kaikkiin Lapin kuntiin ja muihin uudistuksessa mukana oleviin organisaatioihin perjantaina 19.1. Myös Lapin maakunnan some-kanavissa mainostetaan avoinna olevia tehtäviä.

 

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu tarvitsee viestintä- ja brändikumppania valmistelun edetessä. Sopimus brändikumppanista voidaan kuitenkin tehdä vasta kun uusi maakunta on perustettu eli nykyisen aikataulun mukaan kesällä 2018. Kevään viestintämateriaalitarpeisiin kilpailutetaan mainostoimisto pienhankintana.

 

Viestintä- ja osallisuustyöryhmä on kasvanut hienosti, uusimpana tulokkaana ICT-ryhmästä Artto Salonen – lämpimästi tervetuloa! Alkuporinoissa esiin nousi yhteistyön tarpeet esimerkiksi tulevan maakunnan verkkoviestinnän suunnittelussa.

 

Ajatuksia tulevan Lapin maakunnan puhelinpalvelusta on herätelty viime vuonna viestintäsuunnitelmaa tehtäessä. Kemijärveltä löytyi Kelan puhelinpalveluista asiantuntevaa väkeä, joten viestintätyöryhmä ja muita maakuntavalmistelijoita on kutsuttu 4. huhtikuuta vierailulle Lapin pohjoisimpaan kaupunkiin!

 

Seuraavana vuorossa olivat maakuntauudistuksen viestinnän valtakunnalliset asiat. Viestinnän suunnittelijat Jenni Lintula ja Eeva-Kaarina Yrjänheikki ovat mukana valtakunnallisissa uudistuksen viestintäverkostoissa. Ajankohtaisia aiheita koko Suomen tasolla ovat muun muassa Maakunta tutuksi -viestintäkampanja ja maakuntavaaliviestintäasiat. Maakunta tutuksi -viestintäkampanjan tavoitteena on tavoittaa suurin osa suomalaisista ja kertoa miten uusi maakunta tuntuu jokaisen arjessa, miksi uudistus tehdään ja millä aikataululla. Kansalaisille tarkoitettu verkkosivusto uudistuksesta on tarkoitus avata keväällä 2018. Myös maakunnat saavat kampanjan kautta viestintämateriaaleja hyödynnettäväksi alueellisesti. Elo-lokakuussa on vuorossa maakuntavaaleihin painottuvaa viestintää yhdessä Kuntaliiton kanssa. Lapin viestintä- ja osallisuustyöryhmä kannatti valtakunnallisia kampanjoita alueen viestinnän tueksi. Tehemä yhessä!

 

Lopulta päästiin pääaiheeseen eli kevään 2018 viestintämateriaalien tekijään. Olimme aivoriihessä joulukuussa määritelleet asioita, mitä viestintää tekevältä mainostoimistokumppanilta tarvitsisimme ja haluaisimme. Niistä koottuna viestinnän suunnittelijat Jenni ja Eeva-Kaarina hankinnoista ja sopimuksista vastaavan valmistelijan Keijon kanssa olivat tehneet tarjouspyynnön viestintätyöryhmän ehdottamille toimijoille. Saadut kuusi tarjousta käytiin läpi kokouksessa, pisteytettiin referenssit ja tarkasteltiin asiakkailta saadut arviot. Viestintätyöryhmän keskustelun pohjalta maakuntajohtajalle esitettiin valittavaksi toimistoksi Puisto Oy:tä.

 

Lisätietoja:

 

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen viestinnän suunnittelija Jenni Lintula, p. 040 661 5611, jenni.lintula(at)lapinmaakunta.fi