Palaa listaukseen

Viestintätyöryhmä sai tuoretta tietoa Luovasta

Lokakuisessa Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen viestintä- ja osallisuustyöryhmän kokouksessa käytiin läpi alkusyksyn viestintäkuulumiset maakuntauudistusasioissa, viilattiin viestintäsuunnitelmaa ja saatiin tietopaketti tulevasta Valtion lupa- ja valvontavirastosta.

Työryhmän arvioiden mukaan henkilöstön kiinnostus uudistusta kohtaan on kasvanut kesällä muun muassa ensimmäisten rekrytointien myötä. Henkilöstön uutiskirjeestä sekä henkilöstötiedotteista on tullut positiivista palautetta, uutiskirjeen lukuprosentit voisivat olla vielä paremmat. Henkilöstöviestinnän kehittämistä jatketaan ja palautteen antoon kannustetaan.

Työryhmä viilasi touko-kesäkuussa 2017 tehtyä Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen viestintä-, vuorovaikutus- ja osallistumissuunnitelmaa valtakunnallisten hieman muuttuneiden pääviestien mukaan. Ryhmä toivoo Lapin väliaikaisen valmistelutoimielimen käsittelevän viestintäsuunnitelman syksyn 2017 aikana. 

Viestinnän syksyn 2017 aikataulusuunnitelma todettiin riittäväksi. Seuraavissa kokouksissa työstetään  karkeaa aikataulusuunnitelmaa vuodelle 2018. 

Ryhmä piti hyvänä ajatusta siitä, että kaikki uudistuksessa olevat ja sen tueksi syntyvät työryhmät Lapissa miettivät omaa viestintäänsä ja kirjoittavat oman viestintäsuunnitelmakappaleen osaksi työsuunnitelmaansa ensi vuodelle. Viestintä- ja osallisuustyöryhmä tukee muita työryhmiä tehtävässään.

Lapin sote-osallisuusryhmän kokouksissa on Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Poske) kanssa suunniteltu sote-osallisuus ja maakuntauudistus –kuntakierrosta kaikkiin 21 Lapin kuntaan talvella 2017 – 2018. Kierroksen valmistelua jatketaan kun Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen sote-valmistelijat ovat aloittaneet työnsä loppuvuodesta. Ennen kuntakierrosta toteutetaan verkkokysely, jolla kartoitetaan kuntien ja kuntalaisten toiveita tilaisuuksissa käsiteltävistä aiheista.

Viestintäpäällikkö Päivi Kaikkonen Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalveluista esitteli viestintä- ja osallisuustyöryhmälle tulevan Valtion lupa- ja valvontaviraston (Luova) valmistelua. Myös seuraavaan henkilöstön uutiskirjeeseen tehdään juttu Luovasta. Katso diaesitys täältä.

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen viestintä- ja osallisuustyöryhmä kokoontui torstaina 12. lokakuuta 2017. Paikalla olivat Päivi Kaikkonen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, Jenni Lintula Lapin liitosta (työryhmän sihteeri), Päivi Posio Lapin sairaanhoitopiiristä, Jenni Vanhala Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiristä ja Eeva-Kaarina Yrjänheikki (työryhmän puheenjohtaja) Lapin ELY-keskuksesta. Seuraava kokous sovittiin pidettävän 10. marraskuuta 2017 klo 9-11 Lapin liitolla.

Lue kokousmuistio täältä.

Lisätietoja:

Viestintä ja osallisuus –työryhmän puheenjohtaja  Eeva-Kaarina Yrjänheikki, p. 029 503 7270, eeva-kaarina.yrjanheikki@ely-keskus.fi

Viestintä ja osallisuus –työryhmän sihteeri  Jenni Lintula, p. 040 661 5611, jenni.lintula@lapinliitto.fi