Palaa listaukseen

Viestintä- ja osallisuustyöryhmä esittää väliaikaishallinnon viestinnän resurssiksi kahta viestintäammattilaista

Väliaikaishallinnon viestintää ja osallisuutta Lapissa suunnitteleva työryhmä jatkoi työtänsä 12.5.2017 kokouksella. Ryhmän päämäärä on rakentaa fiksu ja toteuttamiskelpoinen viestintä- ja osallisuussuunnitelma tulevalle Lapin maakunnan väliaikaishallinnolle. Suunnitelman tavoitteena on vastata henkilöstön ja kansalaisten tiedontarpeeseen. Tavoitteena on myös varmistaa, että siirtyvä henkilöstö ja kaikki lappilaiset pystyvät osallistumaan ja vaikuttamaan maakunnan rakentamiseen koko valmistelun ajan.

Toisessa kokouksessaan ryhmä päätti esittää väliaikaishallinnon viestinnän resurssiksi kahta henkilöä: viestinnän suunnittelijaa ja sisällöntuottajaa. Lisäksi nykyinen viestintätyöryhmä toimisi viestintäsuunnittelijan ja sisällöntuottajan sparraajana. Myös viestintäverkosto (kaikki muutoksessa mukana olevat organisaatiot) esitetään säilytettäväksi. Näiden lisäksi ostopalveluna esitetään ostettavaksi mm. brändi- ja visuaalisen ilmeen suunnittelua.

Visuaalista ja käytännönläheistä viestintää

Toisessa kokouksessa työstettiin viestintäsuunnitelmaa kohderyhmittäin (väliaikaishallinnossa työskentelevä henkilöstö, muutoksessa mukana olevien organisaatioiden henkilöstö, kansalaiset, sidosryhmät ja media) ja pohdittiin viestintäkanavia ja -keinoja. Ryhmä linjasi, että kaikessa viestinnässä tulee korostaa visuaalisuutta ja käytännönläheisyyttä.

Seuraavaan kokoukseen 6.6. mennessä työryhmäläiset jatkavat viestintäkanavien, kohderyhmien ja viestintäkeinojen työstämistä. Lisäksi työryhmäläiset kartoittavat oman toimialansa sidosryhmät ja pohtivat kohderyhmittäisiä pääviestejä.

Viimeiset hionnat suunnitelmaan tehdään 13.6. kokouksessa ja sen tehtävänantona kesäkuun loppuun mennessä. Suunnitelman pitää olla valmis viimeistään 30. kesäkuuta 2017.

Viestintää ja osallisuutta tulevassa maakunnan väliaikaishallinnossa suunnittelevat: Nina Willman Kittilän kunnasta, Anna-Erika Heikkilä Tornion kaupungilta, Riikka Heikkilä Rovaniemen kaupungilta, Jenni Vanhala Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiristä, Päivi Posio Lapin sairaanhoitopiiristä, Eeva-Kaarina Yrjänheikki ELYstä ja Jenni Lintula Lapin liitosta. Asiantuntijajäseninä ryhmässä ovat Kaarina Mäcklin Lapin Sote-Savotta –hankkeesta ja Harri Ihalainen Rovaniemen kaupungilta / ICT-työryhmästä. Työryhmän puheenjohtaja on Eeva-Kaarina Yrjänheikki, varapuheenjohtaja Nina Willman ja sihteeri Jenni Lintula (varalla Kaarina Mäcklin).

Lisätietoja:
Viestintä ja osallisuus –työryhmän puheenjohtaja Eeva-Kaarina Yrjänheikki, p. 029 503 7270, eeva-kaarina.yrjanheikki@ely-keskus.fi

Viestintä ja osallisuus –työryhmän 2. kokouksen sihteeri Kaarina Mäcklin, p. 040 168 0137, kaarina.macklin@lapinliitto.fi