Palaa listaukseen

Verkostovastaavat koordinoivat laajaa osallistumista nykytilan kuvausten laatimiseen

Maakunnan nykytilan kuvausten laatiminen on käynnistynyt osana maakuntauudistuksen esivalmistelua. Lapissa tätä työtä tehdään verkostomallilla verkostovastaavien (luettelo tiedotteen lopussa) koordinoimana.

Tavoitteena on kuvata nykyiset palvelut ja tehtävät, määritellä keskeiset asiakkaat ja sidosryhmät sekä tunnistaa rajapinnat muihin tehtäviin tai organisaatioihin maakuntaan siirtyvien tehtävien osalta. Nykyiset resurssit, tehtäviin liittyvät erityispiirteet sekä hyvät käytännöt ovat myös tärkeitä kuvauksen elementtejä. Lisäksi pyydetään esityksiä siitä, miten valmistelua tulisi jatkaa.

”Henkilöstö on maakunta uudistuksen keskeinen voimavara.  He ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita ja siksi heidän osallistaminen ja osallistuminen maakunnan rakentamiseen nähdään tärkeäksi alusta lähtien. Tähän perustuen Lapin maakuntauudistuksen ohjausryhmä on nimennyt maakuntaan siirtyville tehtäville verkostovastaavat, jotka koordinoivat eri organisaatioiden välistä yhteistyötä nykytilan kuvaamiseksi”, kertoo maakuntauudistuksen esivalmistelun projektipäällikkö Marja Perälä.

 

Verkostovastaavat raportoivat ohjausryhmälle maaliskuun loppuun mennessä

Konkreettisesti viestikapula siirtyi verkostovastaaville marraskuun puolivälissä järjestettyjen infotilaisuuksien jälkeen. Infoissa kerrottiin ohjausryhmän terveiset, evästykset ja odotukset työlle. Verkostovastaavat toimivat nimettyjen tehtäväalueidensa kuvausten laatimisen vastuuhenkilöinä ja raportoivat kuvaukset ohjausryhmälle annettuun määräaikaan eli maaliskuun 2017 loppuun mennessä.

Verkostovastaavat huolehtivat, että kuvausta työstetään eri organisaatioiden ja niiden henkilöstön yhteistyönä olemassa olevissa kokouksissa ja palavereissa. Mikäli tällaisia tilaisuuksia ei ole, verkostovastaavat järjestävät tällaisia. Tavoite on, että jokainen henkilökunnan jäsen ja lappilainen pääsee halutessaan osallistumaan omiin tehtäviin liittyviin keskusteluihin.  

 

Nyt rakennetaan tietoperustaa tulevalle maakunnalle

Nyt laadittavat kuvaukset muodostavat keskeisen tietoperustan tulevan Lapin maakunnan rakentamiselle. Niitä hyödynnetään väliaikaishallinnon vaiheessa, mutta erityisesti tulevan maakuntavaltuuston päätöksenteossa.  Tietojen pohjalta maakuntauudistuksen seuraavassa vaiheessa valmistellaan esimerkiksi esityksiä tehtävien organisoinnista, hahmotellaan organisaatiorakennetta sekä johtamisjärjestelmää, joista myöhemmin maakuntavaltuusto päättää.

Yhteinen keskustelu ja vuorovaikutus auttavat kokonaisuuden hahmottamisessa, lisäävät ymmärrystä toisten tehtävistä sekä edistävät myönteisen maaperän rakentumista yhteiselle tekemiselle tulevaisuudessa.

”Vuorovaikutus mahdollistaa näkemysten rikastumisen ja jalostumisen sekä uusien ajatusten syntymisen”, tiivistää projektipäällikkö Perälä.

 

Maakuntiin siirtyville tehtäville on maakuntauudistuksen esivalmistelun ohjausryhmässä 3.11.2016 nimetty verkostovastaavat Lapissa:

 

Sosiaali- ja terveydenhuolto Tommi Lepojärvi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Tuula Kokkonen

Alueellinen alkoholihallinto Heini Sankala

Pelastustoimi Martti Soudunsaari

Ympäristöterveydenhuolto Hanna Nurmi

Maatalous ja maaseudun kehittäminen Hannu Linjakumpu

Maataloustuotanto Vili-Matti Kraatari

Kalatalous ja vesitalous Pentti Pasanen

Aluekehittämisviranomaisen tehtävät Tuija Ohtonen

Koulutustarpeiden ennakointi Satu Tervasmäki

Maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus Riitta Lönnström

Kuntien alueiden käyttö ja rakennustoimi Kaija Pekkala

Kulttuuriympäristö Kaija Pekkala

Liikenne Jaakko Ylinampa

Yksityistiet Jaakko Ylinampa

Liikunnan edistäminen Maarit Toivola

Identiteetti ja elinvoima Ritva Kauhanen

Kulttuuri (nimetään 21.12.)

Vesihuolto ja vesivarat Arto Seppälä

Vesien merensuojelu sekä merialuesuunnittelu Jari Pasanen

Ympäristötieto Jari Pasanen

Alueellinen varautuminen Jari Aalto

Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitus Eini Kivilompolo

Romaniasiat (nimetään 21.12.)                         

Alueelliset yhteispalvelut Tero Hyttinen

Maakunnan vapaaehtoiset tehtävät Maiju Hyry

 

Lisäksi neljälle valtakunnalliselle perustettavalle palvelukeskukselle on nimetty verkostovastaavat:

ICT-asiat Juhani Jutila

Talous- ja henkilöstö Jussi Päkkilä

Hankinnat Keijo Tuisku

Kiinteistöt Markus Kannala