Palaa listaukseen

Valmisteluhenkilöstön haastattelut käynnistyvät

Lapin sote- ja maakuntauudistuksen valmistelijoiden rekrytointiprosessi etenee. Väliaikainen valmistelutoimielin valitsi kokouksessaan 19. syyskuuta 2017 haastateltavat valmistelijoiden heinäkuussa auki olleisiin tehtäviin lukuun ottamatta maakunnan strategia- ja konsernirakennevalmistelijan tehtävää. Rekrytoinnit mahdollistavat, että valmistelua voidaan jatkaa siitä, mihin kesällä jäätiin.

 

Kokouksessa käsiteltiin lisäksi tulevan maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien organisointia, ennakoinnin ja tietovarannon valmistelua sekä päätettiin kuntakierroksesta, jonka tavoitteena on lisätä asukkaiden- ja asiakkaiden, henkilöstön, sidosryhmien ja kuntapäättäjien osallistumismahdollisuuksia palvelujen suunnitteluun ja järjestämiseen. Myös maakunnallisen ICT-hankkeen suunnittelu oli asialistalla.

”Meillä valmistelutoimielimessä on päätökset tehty hyvin yksimielisesti. Tämä antaa erinomaisen pohjan yhteistyölle, jossa on mukana koko Lappi”, totesi kokousta johtanut Lapin sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen varapuheenjohtaja Pertti Hemminki.

 

Konkreettisesti rekrytoinnit etenevät haastatteluilla lokakuussa

Väliaikainen valmistelutoimielin käsitteli kokouksessaan valmistelijoiden rekrytointia tehtäviin, jotka olivat avoinna heinäkuussa.  Valmistelutoimielin valitsi hakijoista haastatteluun kutsuttavat. Lisäksi väliaikainen valmistelutoimielin valtuutti muutosjohtajan valitsemaan sihteeri/assistentti–tehtävään haastateltavat sekä tekemään valinnan nopeutetulla aikataululla.

Haastatteluun kutsuttiin ensisijaisesti henkilöitä, jotka työskentelivät uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa ja joilla oli haettavaan tehtävään liittyvää osaamista ja työkokemusta. Haastatteluihin osallistuvat muutosjohtaja, puheenjohtajiston edustaja sekä tarvittavat muut valmistelutoimielimen jäsenet oman substanssiosaamisen pohjalta. Haastattelut käynnistyvät lokakuussa ja haastatteluajoista sovitaan syyskuun viimeisellä viikolla.

Maakunnan strategia- ja konsernirakenteen valmistelijan paikka päätettiin jättää tässä vaiheessa täyttämättä johtuen uudistuksen muuttuneesta aikataulusta ja siitä, että lainsäädäntöä ei vielä ole olemassa ja valtakunnallisesti on avoinna olevia kysymyksiä, joilla nähtiin olevan vaikutusta maakunnan konsernirakenteeseen.

Tavoitteena on, että väliaikainen valmistelutoimielin päättää rekrytoitavista henkilöistä seuraavassa kokouksessaan 24.10.2017 huomioiden valmisteluun kohdennetut määrärahat kuluvalle ja tulevalle vuodelle. Valmisteluun kohdennetut niukat määrärahat voivat osaltaan edellyttää priorisointeja sen suhteen, mitkä tehtävät ovat välttämättömiä täyttää.

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen päätökset haastatteluun kutsuttavista henkilöistä:

Konsernirakenteen ja strategioiden suunnittelija

–          Paikkaa ei nähty tarkoituksenmukaiseksi täyttää vielä tässä vaiheessa – tilanne arvioidaan uudelleen, kun saadaan tarvittava lainsäädäntö ja valtakunnalliset reunaehdot, joiden pohjalta konsernirakenteen valmistelu voidaan käynnistää

 

Sihteeri/assistentti, 145456

–          Muutosjohtaja tekee valinnat haastateltavista henkilöistä

 

Talous- ja hallintosuunnittelija, 145336

–          Koskela Jaana

–          Kuvaja Tuula

 

ICT-suunnittelija, 145532

–          Hakamaa Sirpa

–          Hautajärvi Salla Anna Katariina

–          Matomäki Jukka Pekka

–          Periviita Vesa

–          Pikkuaho Petteri

–          Salonen Arttu Petteri

–          Virkkula Marja

 

Sopimusten ja hankintojen siirtojen suunnittelija, 145533

–          Kutila Arja

–          Maaninka R Tapani

–          Suopanki Jasmine

–          Tuisku Keijo

 

Omaisuus-, kiinteistö- ja toimitila-asioiden siirron ja yhtiön perustamisen valmistelija, 145534

–          Huotari Ahti

–          Huttunen Harri

–          Rouhiainen Pekka

 

Henkilöstön siirtoon liittyvien asioiden suunnittelija, 145536

–          Kivelä Salla

–          Maaninka R Tapani

–          Urponen Ville

 

Viestinnän suunnittelija, 145538

–          Lintula Jenni

–          Marjomaa Riikka

 

Sote-muutoskoordinaattori, 145542

–          Kangas Mirja

–          Louet-Lehtoniemi Tuulikki

–          Palo Miia

–          Parviainen Seija

 

Prosessisuunnittelija sote-yhdyspintoihin, 145543

–          Lohtander Johanna

–          Louet-Lehtoniemi Tuulikki

–          Moisanen Teija (ent. Horsma)

–          Salmela Outi

 

Prosessisuunnittelija turvallisuus- ja varautumistehtäviin, MVH-05-1-17

–          Aalto Jari

–          Lehto Seppo

–          Soudunsaari Martti

 

Prosessisuunnittelija elinvoima- ja elinkeinopalveluihin, 145545

–          Enbuske-Mäki Laura

–          Jänkälä Susanna

–          Keränen Tiina

–          Nikander Mervi

–          Pohjonen Olli

–          Vasara Heino

 

Prosessisuunnittelija luonnonvarat ja ympäristö –palveluihin, 145546

–          Häyrynen Tanja

–          Leskinen Jari

–          Raasakka Hannu

 

Prosessisuunnittelija maakunnan sote-palveluihin, 145544

–          Kangas Mirja

–          Lohtander Johanna

–          Parviainen Seija

 

Täältä löydät kaikki valmistelijoiden paikkoja hakeneet listattuna tehtävittäin.

 

Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien organisointi uudessa maakunnassa selvitetään

Valmistelutoimielin päätti talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien organisointiin liittyen selvittää valtakunnallisen ohjeistuksen pohjalta kahta erilaista vaihtoehtoa: maakunta tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut oman perustamansa yhtiön kautta tai maakunta hankkii palvelut olemassa olevilta tuotantoyhtiöiltä.

Konkreettinen selvitystyön tekeminen valtuutettiin varsin pikaisella aikataululla maakunnallisille yleis- ja taloushallinnon sekä henkilöstön siirtoa valmisteleville työryhmille niin, että väliaikainen valmistelutoimielin voi tehdä päätöksen ja esittää maakunnallisen etenemissuunnitelman annettuun määräaikaan 30.11.2017 mennessä.

Valmistelun etenemisen tilannekatsaus sovittiin käsiteltävän lokakuussa pidettävässä väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessa ja lopullinen esitys otetaan käsittelyyn marraskuussa. Valmistelussa toivotaan selvitettävän eri vaihtoehtojen kustannukset sekä huomioimaan kuntien mahdolliset olemassa olevat ja tulevat tarpeet järjestää em. tukipalvelut.

 

Yhteistyöstä ja hankkeista lisäarvoa uudistuksen valmisteluun

Lapin sote- ja maakuntauudistuksen väliaikainen valmistelutoimielin päätti, että se toteuttaa yhteistyössä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Poske), hallitusohjelman mukaisten kärkihankkeiden ja muiden toimijoiden kanssa kuntakierroksen talven 2017 – 2018 aikana kaikissa Lapin kunnissa. Kierroksen aikana kuullaan kansalaisia, asiakkaita, henkilöstöä, sidosryhmiä ja poliittisia päättäjiä palvelujen suunnitteluun ja järjestämiseen liittyen.

Tulevan maakunnan ennakoinnin järjestämiseksi ja päätöksenteon tueksi tarvittavan tietovarannon kokoamiseksi päätettiin osallistua ESR-hankkeen suunnitteluun ja rahoitukseen enintään 5.000 euron määrärahalla. Hanke kytketään osaksi maakunnan muuta valmistelua.

Kokouksessa myös valtuutettiin maakunnallinen ICT työryhmä laatimaan maakunnallinen ICT-valmisteluun liittyvä hankesuunnitelma sekä tekemään määrärahaesitys valtionvarainministeriölle annettuun määräaikaan 29.9.2017 mennessä.

Valmistelutoimielin keskusteli kokouksessa lisäksi henkilöstöjärjestöjen osallistumisesta jatkettuun esivalmisteluvaiheeseen. Valmistelutoimielin piti tärkeänä henkilöstön asemaan liittyvien asioiden valmistelua ja henkilöstön kuulemista laajemminkin valmisteluun liittyvissä asioissa keväällä perustetun henkilöstön siirtoa valmistelevan työryhmän kautta. Työryhmässä on laaja henkilöstöjärjestöjen ja uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden edustus.

 

Lisätietoja:

Kokouksen esityslistat ja pöytäkirjat löydät Lapin maakunnan verkkosivuilta ja asiakirjahallintaohjelmasta.

Lapin sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtaja
Marja Perälä, marja.perala(at)lapinmaakunta.fi, p. 040 768 8752

Lapin sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen ensimmäinen varapuheenjohtaja
Pertti Hemminki, pertti.hemminki(at)rovaniemi.fi, p. 040 718 1085

Lapin sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen toinen varapuheenjohtaja
Jaakko Ylinampa, jaakko.ylinampa(at)ely-keskus.fi, p. 040 848 0077

 

Lue lisää maakuntauudistuksesta Lapissa: www.lapinmaakunta.fi  ja osallistu keskustelun www.facebook.com/Lapinmaakunta