Palaa listaukseen

Valmistelijat esittelyssä: Sopimusten ja hankintojen valmistelijat Keijo Tuisku ja Laura Tuomikoski

Esittelemme Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen blogissa kuukausittain maakunnan valmistelijoita. Marraskuussa vuorossa ovat Keijo Tuisku ja Laura Tuomikoski, jotka työskentelevät uudistukseen liittyvien sopimusten ja hankintojen parissa. Mitä heillä on työn alla juuri nyt ja millaisia haasteita heidän valmistelualueisiinsa liittyy? 

Sopimusten ja hankintojen vastuuvalmistelija Keijo Tuisku sekä ICT-suunnittelija Laura Tuomikoski ovat kuvassa.

Kuvassa sopimusten ja hankintojen vastuuvalmistelija Keijo Tuisku sekä ICT-suunnittelija Laura Tuomikoski.

Keitä olette ja mitä teette Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa? 

Keijo Tuisku: Olen sopimusten ja hankintojen vastuuvalmistelija. Vastaan tulevaan maakuntaan siirtyvien sopimusten siirtojen ja maakunnan hankintatoimen järjestämisen suunnittelusta. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä eri substanssialojen kanssa.  

Laura Tuomikoski: Olen ICT-suunnittelija. Vastaan ICT-sopimuksista ja -hankinnoista sekä niihin liittyvästä juridiikasta. Lisäksi työskentelen tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien lainsäädäntöasioiden parissa. 

 

Mitä on työpöydillänne juuri nyt? 

Keijo: Maakuntaan siirtyvien sopimusten alustava analysointi on aloitettu. Suunnittelemme, miten Cloudia-järjestelmään tallennettu sopimusmassa saadaan ylläpidettyä ajantasaisena yhteistyössä sopimuksia luovuttaneiden organisaatioiden kanssa. 

Työn alla on talouden riskitarkastelu koetalousarvion laadintaan liittyen. Valtioneuvostosta saadussa tehtävänannossa meidän pitäisi pystyä arvioimaan parhaalla mahdollisella tavalla lisäkustannuksia, joita voi tulla sopimusmuutosten ja -sakkojen myötä. 

Laura: Isona asiana on nyt Lapin maakunnalle siirtyvien ICT-sopimusten sopimus- ja hankintaoikeudellinen selvitystyö. Toisena asiana työn alla on tällä hetkellä lausunto esitysluonnoksesta, joka koskee valtioneuvoston asetusta maakuntien tieto- ja viestintäteknisten palvelujen palvelukeskuksen tehtävistä ja käyttövelvoitteen piiriin kuuluvista palveluista. 

 

Minkälaisia haasteita valmistelualueeseenne liittyy tulevassa maakunnassa tai valmisteluvaiheessa? Miten niistä selvitään?  

Keijo: Sopimusten siirtojen ja hankintojen suunnittelun tulee perustua voimassa olevaan lainsäädäntöön. Haasteena onkin se, että tällä hetkellä ei ole lainsäädäntöön perustuvaa toimivaltaa edetä maakuntaan siirtyvien sopimusten siirrossa ja tulevan maakunnan hankintojen organisoinnissa.  Valmistelussa keskitytään sopimusmassan analysointiin sekä maakunnan tulevan hankintatoimeen liittyvien prosessien ja hankintaorganisaation alustavaan suunnitteluun.  

Laura: Lainsäädännön puuttumisesta aiheutuu monenlaisia haasteita, ja se koskee varmasti kaikkea valmistelua. Lainsäädännön ja sen myötä tulevan toimivallan puuttumisesta aiheutuu tietysti se, ettemme voi tehdä päätöksiä kaikkien asioiden suhteen. ICT-sopimusten ja -hankintojen osalta tämä tarkoittaa sitä, että työ painottuu tällä hetkellä sopimusten sopimus- ja hankintaoikeudelliseen arviointiin. ICT-tiimeissä tehdään paljon eri vaihtoehtoihin liittyvää suunnittelutyötä. Lainsäädännön, päätösten ja suunnittelutyön myötä sopimusten ja hankintojenkin osalta päästään jossain vaiheessa konkreettisiin toimenpiteisiin. 

 

Mitä terveisiä haluatte lähettää blogin lukijoille? 

Keijo: Tulevan maakunnan toiminta perustuu merkittävältä osalta sopimuksille. Hyvä ja laadukas sopimusosaaminen ja -hallinta on tehokas riskihallinnan väline. Meidän tuleva maakuntamme on pinta-alaltaan laaja. Pitkät etäisyydet ja harva yksityinen palveluverkosto tuovat erityispiirteitä mahdollisuuteen ostaa erilaisia palveluita tulevalle maakunnalle.  Hyvin toteutetuilla tarjouspyynnöillä ja vahvalla sopimusohjauksella voidaan merkittävästi lisätä maakunnan kyvykkyyttä palvelujen järjestämisessä. 

Laura: Maakunta- ja sote-uudistus on kokonaisuudessaan suuri muutos Suomen lainsäädännössä. Uudistusta on valmisteltu pitkään, ja valmistelussa ollaan odottavaisin mielin tulevan suhteen. Toivottavasti saadaan pian lainsäädäntö voimaan ja valmistelua eteenpäin. Mukavaa alkutalvea kaikille! 

 

Kiitos Keijolle ja Lauralle vastauksista! 

Haluatko ottaa yhteyttä valmistelijoihimme? Yhteystietomme löydät täältä. Alasivulta löydät myös kaikkien työryhmien jäsenet.