Palaa listaukseen

Väliaikaishallinnon viestintää suunnitellaan kohderyhmittäin

Viestintä- ja osallisuustyöryhmä käsitteli kolmannessa kokouksessaan 6. kesäkuuta 2017 Lapin maakuntauudistuksen visiota, tarkensi viestintäsuunnitelman esitystapaa ja väliaikaishallinnon kohderyhmäkohtaisia viestejä sekä sai terveisiä esivalmistelun ohjausryhmästä ja Lapin sote-osallisuustyöryhmästä.

Lapissa maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon viestintää ja osallisuutta suunnittelevan työryhmän päämäärä on rakentaa fiksu ja toteuttamiskelpoinen viestintä- ja osallisuussuunnitelma tulevalle Lapin maakunnan väliaikaishallinnolle. Suunnitelman tavoitteena on vastata henkilöstön ja kansalaisten tiedontarpeeseen sote- ja maakuntauudistuksessa sekä varmistaa, että siirtyvä henkilöstö ja kaikki lappilaiset pystyvät osallistumaan ja vaikuttamaan maakunnan rakentamiseen koko valmistelun ajan.

Osallisuussuunnitelmaa kehitetään yhdessä sote-asiakasosallisuuden kanssa

Kolmannen kokouksensa aluksi työryhmä kuuli terveiset edellisellä viikolla olleesta Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ohjausryhmästä. Väliaikaishallinnon alkuvaiheeseen Lapissa rekrytoidaan noin 10 – 12 henkilöä. Suunnitelmien mukaan yksi olisi viestinnän suunnittelija, joka tukisi muutosjohtajaa, valmistelutoimielintä ja valmistelijoita viestinnässä. Mahdollisen lisämäärärahan turvin viestinnän resurssia kasvatettaisiin myöhemmin sisällöntuottajalla. Väliaikaishallinnon alkuvaiheen rekrytoinnit käynnistetään lähiaikoina.

Työryhmän sihteerit Jenni Lintula ja Kaarina Mäcklin ovat osallistuneet myös Lapin sote-osallisuustyöryhmään. Työryhmässä on kehitetty mallia asiakasosallisuudesta sote-palveluiden kehittämiseen. Sote-osallisuustyöryhmän materiaaleja ja tuloksia hyödynnetään myös väliaikaishallinnon viestintäsuunnitelmassa esimerkiksi termistön määrittelyssä sekä osallistamisen keinoja hahmoteltaessa. Syksylle 2017 suunnitellaan väliaikaishallinnon ja sote-osallisuustyöryhmän yhteistä jalkautumista Lapin kuntiin eli kuntakierrosta.

Visio: Sujuvaa lappilaista arkea

Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelussa on kyselyillä kartoitettu arvoja ja tärkeimpiä asioita, joita ohjausryhmä, henkilöstö ja lappilaiset uudelta maakunnalta toivoisivat. Kyselyiden tulokset on yhdistetty valtakunnallisiin maakuntauudistuksen tavoitteisiin, kevään 2017 Lappi-sopimustyöpajojen keskusteluun ja Lapin ennakointinäkymiin. Näiden kautta esivalmistelutiimi on hahmotellut Lapin maakuntauudistuksen visiota:
Sujuvaa lappilaista arkea ja elinvoimaa arktisesta luonnosta – tehemä pois!

Viestintätyöryhmä keskusteli visiohahmotelmasta ja arvio sen hyväksi. Viestintätyöryhmä koki, että tiivistystä kaipaavissa tilanteissa viestistä voidaan käyttää myös pelkkää alkuosaa eli alun kolmea sanaa. Visio liitetään viestintäsuunnitelman alkuosaan.

Viestintää kohderyhmittäin räätälöidysti

Yleisiksi perusviesteiksi työryhmä hahmotteli seuraavia viestejä:

  • Maakuntauudistuksella luodaan Lappiin nykyaikainen ja kustannustehokas, kaikkia tasavertaisesti palveleva julkinen hallinto.
  • Uuteen maakuntaan siirtyy tehtäviä kaikista Lapin kunnista, Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireistä, Kolpeneen palvelukeskuksesta (erityishuoltopiiri), Lapin liitosta, Lapin pelastuslaitoksesta, Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksesta (ELY), Lapin työ- ja elinkeinotoimistosta (TE) sekä Lapin aluehallintovirastosta (AVI). Samalla edellä mainitut organisaatiot lakkaavat.
  • Maakuntauudistus tehdään vaiheittan: maakuntauudistuksen esivalmistelu, jossa kerätään tietoa muutoksesta mukana olevista organisaatioista, kestää kesäkuun loppuun 2017. Väliaikaishallinto jatkaa valmistelua kunnes tammikuussa presidentin vaalien yhteydessä valittava maakuntavaltuusto aloittaa maaliskuussa 2018. Uudet maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2019.

Viestintätyöryhmä on edellisissä kokouksissa päättänyt työstää viestintäsuunnitelmaa kohderyhmittäin. Erillisiksi kohderyhmiksi on määritelty väliaikaishallinnon henkilöstö, muutoksessa mukana olevien organisaatioiden henkilöstö, esimiehet, lappilaiset, media ja muut sidosryhmät. Kohderyhmiä tarkennetaan lisää valmistelun edetessä ja tarvittaessa.

Työryhmä jatkotyöstää kohderyhmäkohtaisia viestejä sähköisessä työtilassaan sekä seuraavan viikon työpajamuotoisessa kokouksessaan 14. kesäkuuta. Lisäksi seuraavassa kokouksessa käsitellään viestinnän vastuita, aikataulutuksia ja mittaamista sekä kriisiviestintää.

Viestintäsuunnitelman viimeistelemiseksi työryhmä sopi ylimääräisen kokouksen 27. kesäkuuta 2017. Suunnitelman pitää olla valmis viimeistään 30. kesäkuuta 2017.

Viestintää ja osallisuutta tulevassa maakunnan väliaikaishallinnossa suunnittelevat: Nina Willman Kittilän kunnasta, Anna-Erika Heikkilä Tornion kaupungilta, Riikka Heikkilä Rovaniemen kaupungilta, Jenni Vanhala Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiristä, Päivi Posio Lapin sairaanhoitopiiristä, Eeva-Kaarina Yrjänheikki ELYstä ja Jenni Lintula Lapin liitosta. Asiantuntijajäseninä ryhmässä ovat Kaarina Mäcklin Lapin Sote-Savotta –hankkeesta ja Harri Ihalainen Rovaniemen kaupungilta / ICT-työryhmästä. Työryhmän puheenjohtaja on Eeva-Kaarina Yrjänheikki, varapuheenjohtaja Nina Willman ja sihteeri Jenni Lintula (varalla Kaarina Mäcklin).

Lisätietoja:

Viestintä ja osallisuus –työryhmän puheenjohtaja Eeva-Kaarina Yrjänheikki, p. 029 503 7270, eeva-kaarina.yrjanheikki(at)ely-keskus.fi

Viestintä ja osallisuus –työryhmän sihteeri Jenni Lintula, p. 040 661 5611, jenni.lintula(at)lapinliitto.fi