Palaa listaukseen

Väliaikaishallinnon viestinnällä vastataan henkilöstön ja lappilaisten tiedontarpeeseen

Sote- ja maakuntauudistuksen seuraavan vaiheen eli väliaikaishallinnon viestintää ja osallisuutta Lapissa suunnitteleva työryhmä aloitti työnsä kokouksella 3. toukokuuta 2017. Ryhmän päämäärä on rakentaa fiksu toteuttamiskelpoinen viestintä- ja osallisuussuunnitelma tulevalle Lapin maakunnan väliaikaishallinnolle, joka aloittaa työnsä tämän hetkisen tiedon mukaan 1.7.2017. Suunnitelman tavoitteena on vastata henkilöstön ja kansalaisten tiedontarpeeseen: miksi uudistus tapahtuu, mitä siinä tehdään, miten se vaikuttaa henkilöstöön, lappilaisiin ja sidosryhmiin sekä miten uudistus etenee. Tavoitteena on myös varmistaa, että siirtyvä henkilöstö ja kaikki lappilaiset pystyvät osallistumaan ja vaikuttamaan maakunnan rakentamiseen koko valmistelun ajan.

 

Työryhmä linjasi, että suunnitelmassa muistetaan muun muassa viestien palasteleminen tolkullisiin annoksiin, unohtamatta kuitenkaan kokonaisuutta. Viestit hiotaan kohderyhmät mahdollisimman hyvin tavoittaviksi ja palveleviksi. Kohderyhmiksi tunnistettiin väliaikaishallinnossa työskentelevä henkilöstö, muutoksessa mukana olevien organisaatioiden henkilöstö, esimiehet, kansalaiset, sidosryhmät ja media. Lisäksi tarkastellaan vielä erityisinä kokonaisuuksina osallisuutta, tulevan maakuntaorganisaation brändiä ja uudistuksen visiota.

Viestintä- ja osallisuussuunnitelmaa työstetään yhdessä ja etänä

Työryhmä tekee työtä pääasiassa sähköisessä työtilassa. Kokouksia työryhmällä on touko-kesäkuussa neljä: 3.5., 12.5., 6.6. ja 13.6. Työryhmä päätti, että työskentely pidetään avoimena ja kannustetaan luovaan ideointiin. Työryhmä totesi, että suunnittelemalla väliaikaishallinnon viestinnän hyvin, helpotamme omaa työtämme uudistuksen viestinnässä seuraavan puolentoista vuoden aikana. Suunnittelutyötä tehdään linjassa muiden työryhmien (talous- ja yleishallinto, henkilöstö ja ICT) kanssa. ICT-työryhmän puheenjohtaja on myös viestintätyöryhmän asiantuntijajäsen.

Viestintää ja osallisuutta tulevassa maakunnan väliaikaishallinnossa suunnittelevat: Nina Willman Kittilän kunnasta, Anna-Erika Heikkilä Tornion kaupungilta, Riikka Heikkilä Rovaniemen kaupungilta, Jenni Vanhala Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiristä, Päivi Posio Lapin sairaanhoitopiiristä, Eeva-Kaarina Yrjänheikki ELYstä ja Jenni Lintula Lapin liitosta. Asiantuntijajäseninä ryhmässä ovat Kaarina Mäcklin Lapin Sote-Savotta –hankkeesta ja Harri Ihalainen Rovaniemen kaupungilta / ICT-työryhmästä. Ensimmäisessä kokouksessa työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Eeva-Kaarina Yrjänheikki, varapuheenjohtajaksi Nina Willman, sihteeriksi Jenni Lintula (varalle Kaarina Mäcklin).

Seuraavissa kokouksissa pohditaan tarkemmin kanavia ja keinoja

Seuraavaan kokoukseen 12. toukokuuta mennessä työryhmäläiset tuottavat kuvauksia kohderyhmäkohtaisesta viestinnästä työnjaon mukaisesti. Ryhmän toisessa kokouksessa käydään läpi suunnitelmahahmotelmat kohderyhmittäin. Toisessa kokouksessa aloitetaan pääviestien, sidosryhmäkohtaisten viestien, aikataulun, viestintävastuiden ym. hahmottelu. Viimeiset hionnat suunnitelmaan tehdään 13.6. kokouksessa ja sen tehtävänantona kesäkuun loppuun mennessä. Suunnitelman pitää olla valmis viimeistään 30. kesäkuuta 2017.

Lisätietoja:

Viestintä ja osallisuus –työryhmän puheenjohtaja Eeva-Kaarina Yrjänheikki, p. 029 503 7270, eeva-kaarina.yrjanheikki(at)ely-keskus.fi

Viestintä ja osallisuus –työryhmän sihteeri Jenni Lintula, p. 040 661 5611, jenni.lintula(at)lapinliitto.fi