Palaa listaukseen

Uuden maakunnan tärkein voimavara on henkilöstö

Uuteen Lapin maakuntaan siirtyvälle henkilöstölle järjestettiin ajalla 18.11. – 20.1.2017 kysely, jossa pyydettiin näkemyksiä maakuntauudistuksen vision rakentamiseksi: mitkä ovat uudistuksen tärkeimmät asiat meille henkilöstölle. Vastauksia saatiin 1124 kappaletta. Selkeään kärkeen nousi ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö. Tämän valitsi 28 vaihtoehdosta viiden tärkeimmän asian joukkoon 65 prosenttia vastaajista. Toisella ja kolmannella sijalla olivat palveluiden saatavuus (40 % vastaajista) ja laatu (40 % vastaajista).

Kyselyyn oli otettu mukaan valtakunnalliset uudistuksen tavoitteet, poliittisten luottamusmiesten näkemykset sote-uudistuksen lappilaisista tavoitteista ja maakuntauudistuksen esivalmistelun ohjausryhmän evästykset.  

Word Cloud 16 (2)

Vastausvaihtoehtoja kyselyssä oli 28, joista vastaajien tuli valita viisi tärkeintä. Ammattitaitoisen henkilöstön sekä palvelujen saatavuuden ja laadun lisäksi kyselyssä kärkisijoille nousi  yhdenvertaisuuden turvaaminen, asiakaslähtöisyys, avoimuus ja hyvä johtaminen. Lisäksi kyselyssä oli mahdollisuus nostaa esiin listauksesta puuttuneita asioita. Avoimia vastauksia saatiin 41 ja niissä nousi esille muun muassa lähipalvelut ja yhteiset tietojärjestelmät.

Kysely lähetettiin Lapin liiton, Lapin ELYn, Lapin AVIn, Lapin TE-toimiston, Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien, Lapin pelastuslaitoksen, Kolpeneen erityishuoltopiirin henkilöstöille sekä kaikkiin Lapin kuntiin. Kyselyn lisäksi maakuntauudistuksen visioon ja tavoitteisiin liittyviä keskusteluja käytiin Skype-yhteydellä pidetyillä virtuaalikahveilla, joita henkilöstölle tarjottiin kyselyyn vastaamisen lisäksi joulu-tammikuussa. Helmikuussa 2017 kysely avautuu kaikille lappilaisille vastattavaksi.

Minkälaisia ajatuksia kyselyn tulokset herättävät maakuntauudistuksen esivalmistelijan ja henkilöstön edustajan mielessä? 

”Mielestäni tulos on hyvin positiivinen viesti uudistuksen valmistelua ajatellen. Henkilöstö on hyvin tietoinen siitä, että he ovat avainhenkilöitä uudistuksen onnistumisessa. He ovat voimavara ja he haluavat olla mukana tekemässä uutta maakuntaa”, pohtii maakuntauudistuksen esivalmistelua koordinoiva Marja Perälä tuloksista. 

Lapin ELY-keskuksen johtoryhmän henkilöstön edustaja Satu Huikurin mukaan tulokset antavat maakuntauudistuksen tulevalle valmistelulle erinomaiset edellytykset.  

”Suurin osa vastaajista näkee, että henkilöstöstämme löytyy osaamista uuden organisaation tehtävien hoitamiseen ja henkilöstö on myös motivoitunut uudistumaan ja kehittämään edelleen osaamistaan. Toisaalta tämän voi nähdä myös henkilöstön suurimpana huolen aiheena, henkilöstön osaamisen kehittäminen on muutoksessa keskeistä”, arvio Huikuri. 

Hänen mukaansa vastaukset kertovat myös, että henkilöstö on erittäin asiakasorientoitunutta ja ajattelee asiakkaitamme joka puolella Lappia.  

”Ollaan aidosti lappilaisia kansalaisia varten”, Huikuri tiivistää. 

 

Kysely seuraavaksi kaikille lappilaisille 

Henkilöstön näkemysten pohjalta karsitaan kyselyn vaihtoehtojen määrää hieman pienemmäksi ja kysely avautuu seuraavaksi kaikille lappilaisille helmikuun alussa. Linkki kyselyyn tulee löytymään muun muassa Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun verkkosivuilta www.lapinmaakunta.fi ja www.otakantaa.fi -palveluun. 

Kyselyjen tuloksia käytetään pohjana Lapin maakuntauudistuksen vision ja arvojen rakentamisessa. Henkilöstön osaamista ja asiantuntemusta tarvitaan kaikissa valmistelun vaiheissa. Lisäksi henkilöstön näkemyksiä halutaan kuulla myös jatkossa erilaisten kyselyjen ja tapaamisten kautta. Osallistumalla kyselyihin ja erilaisiin (virtuaalisiin ja live-) tilaisuuksiin, voit vaikuttaa. 

 

 

Lisätietoja Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelutiimiltä: 

 

MARJA PERÄLÄ 

Projektipäällikkö 

marja.perala(at)lapinliitto.fi 

040 768 8752 

 

JAANA KOSKELA 

Projektisihteeri/Kunta-asiantuntija 

jaana.koskela(at)lapinliitto.fi 

040 630 3003 

 

JENNI LINTULA

Viestintäpäällikkö

jenni.lintula(at)lapinliitto.fi

040 661 5611