Palaa listaukseen

Turvallisuus- ja varautuminen -valmisteluryhmä jatkaa maakunnan varautumisen ja alueellisen varautumisen yhteensovittamisen suunnittelua

Valmistelua päätettiin jatkaa siltä pohjalta, että maakunnan varautuminen ja varautumisen yhteensovittaminen on selkeästi maakuntakonsernin vastuulla.

Ilmoitusasioina käytiin läpi seuraavat asiat:

 • SM:n käynnistämät ohjausneuvottelut; esillä mm. toimintaympäristön muutoksista aiheutuvat vaikutukset palvelutarpeeseen, nykytilan taso, strategisten tavoitteiden toteuttamisesta nousevat kehitystarpeet, pelastustoimen tunnusluvut sekä pelastustoiminta ja varautuminen, pelastustoiminnan ja varautumisen resursointi, SM:n näkemykset kehittämismahdollisuuksista ja maakuntauudistuksessa erityisesti huomioitavaa.
 • Valmistelutoimielimen kokousten päätökset / löytyvät Lapin liiton sivuilta
 • strategiaprosessin käynnistäminen
 • VM:n uudet kustannuslaskelmat; entistä huonompi tulos Lapille (- 29 M€)
 • VM:n ja Lapin neuvottelu 23.3.2018 ns. simulointikierros
 • Oma maakunta tilaisuus 13.4.2018

Merkittiin tiedoksi Esivalmistelun aikana (2016-2017) valmistuneen asiakirjan päivitys; Matkalla uuteen maakuntaan, palveluiden ja toiminnan nykytilan kuvaus.

Käytiin keskustelu TUR-VA:n työsuunnitelmasta ja todettiin, että sitä päivitetään valmistelun edistyessä.

Käsiteltiin maakunnan varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Maakuntalain 141 §:n mukaan maakunnan on valmiussuunnitelmin ja normaaliolojen häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä huolehdittava siitä, että sen toiminta jatkuu mahdollisimman häiriöttömästi normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeus-oloissa. Asian valmistelua päätettiin jatkaa siltä pohjalta, että maakunnan varautuminen on selkeästi maakuntakonsernin järjestämistahon vastuulla.

Alueellisen varautumisen yhteensovittaminen; MkL (142§): Maakunnan on huolehdittava seuraavista alueella toimivien viranomaisten, kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteiseen varautumiseen liittyvistä tehtävistä:

 1. arvioidaan alueelliset riskit (poikkihallinnollisen arviointityön järjestäminen, 142§/1)
 2. turvallisuustilannetta seurataan ja arvioidaan ennakoivasti (142§/2)
 3. suunnitellaan varautuminen ja järjestetään tarpeellinen yhteistoiminta (142§/3)
 4. valmius- ja häiriötilanneharjoituksia järjestetään (142§/4)
 5. maakunnan tulee ylläpitää yhteensovittamisessa tarvittavia yhteistyörakenteita.

Valmisteluryhmä päätti jatkaa alueellisen varautumisen yhteensovittamista vaihtoehdon 1 pohjalta eli asia on selkeästi maakuntakonsernin järjestämistahon vastuulla.

Kevään seuraavat kokoukset: 25.4. ja 29.5.2018

Lisätietoja:

Turvallisuus- ja varautumistehtäväalan prosessisuunnittelija Martti Soudunsaari, puh. 040 561 2020, martti.soudunsaari(at)lapinmaakunta.fi