Palaa listaukseen

Tuotantoyhtiön valinta, yhteistoiminta ja rekrytoinnit teemana henkilöstön siirtoa valmistelevassa työryhmässä

Lapin maakuntauudistuksen henkilöstön siirtoa valmisteleva työryhmä (henkilöstöryhmä) kokoontui ensimmäistä kertaa tälle syksylle pohtimaan talous- ja henkilöstöasioiden tuotantoyhtiön valintaa, vapaaehtoisen yhteistoimintaelimen toiminnan käynnistämistä sekä rekrytointien ajankohtaistilannetta.

 

Maakuntien edellytetään esittävän suunnitelma siitä miten se aikoo järjestää talous- ja henkilöstöasiat uuden maakunnan aloittaessa toimintansa. Suunnitelman määräaika on 30.11.2017.

Lapissa väliaikainen valmistelutoimielin (valmistelutoimielin) haluaa selvittää kaksi vaihtoehtoa, joista toinen on maakunnan ja kuntien yhteisen yhtiön perustaminen ja toinen palvelujen ostaminen Monetra Oy:ltä tai Taitoa Oy:ltä.

Palvelujen järjestämiseen liittyvä valmistelu on käynnistynyt talousryhmässä ja nyt siihen otetaan mukaan henkilöstöryhmä. Käytännössä selvityksen tekemiseen on nimetty kunta-asiantuntija Jaana Koskela. Selvitykselle annettu määräaika todettiin liian tiukaksi ja siihen esitettiin pidennystä jouluun saakka.

Henkilöstöryhmä nimesi keskuudestaan tuotantoyhtiöiden kanssa käytävään neuvotteluun osallistujiksi puheenjohtajan Soili Vesterinen, varapuheenjohtaja Timo Tammilehdon sekä henkilöstöjärjestöjen edustajana Seija Jäntin. Lisäksi päätettiin, että selvityksen etenemistä käsitellään ryhmän kokouksissa.

Henkilöstöasioiden valmisteluun tarvitaan riittävä resursointi

Henkilöstöryhmän rooli väliaikaisena yhteistoimintaelimenä herätti keskustelua ja työryhmä esitti huolen henkilöstön siirtoihin liittyvistä resursseista.

Valmistelutoimielin päätyi edellisessä kokouksessaan ratkaisuun, jossa henkilöstöryhmä toimii jatkossa myös yhteistoimintaryhmänä. Tälle ei nähty olevan estettä.  Keskusteluun sen sijaan nousi tarve arvioida ryhmän kokoonpanoa, työnantajapuolen ja henkilöstöjärjestöjen osallistujia sekä sopia käytännöistä.

Ryhmä esitti huolensa myös siitä, miten henkilöstöasioiden valmistelu kokonaisuutena organisoidaan ja resursoidaan. Valmistelussa tulee tehdä tiivistä yhteistyötä organisaatioiden henkilöstöasioista vastaavien ja työnantajaedustajien kanssa sekä turvata heidän välille riittävä tiedon kulku ja vuorovaikutus. Valmisteluun koettiin tarvittavan enemmän kuin yksi valmistelija.

Loppupäätelmänä sovittiin, että yhteistoimintaelimen toiminnan käytäntöihin ja valmistelun organisointiin palataan seuraavassa kokouksessa, joka pidetään 30.10.2017.

Valmistelijoiden rekrytoinnit loppusuoralla, valmistelutoimielimeen halutaan henkilöstön edustus

Valmistelijoiden rekrytointi on loppusuoralla ja esitys valinnoista valmistuu 17.10.2017. Tavoitteena on koota tiimi, jossa olisi mukana eri ammattiryhmiä, organisaatioiden edustajia sekä osaamisalueita huomioiden alueellisuus. Päätökset valittavista henkilöistä tekee väliaikainen valmistelutoimielin 24.10.2017.

Huomioiden uudistuksen muuttunut aikataulu ja valtakunnallisten asioiden keskeneräisyys, valmisteluhenkilöstön osalta esitetään, että he säilyisivät oman organisaationsa palkkalistoilla, jolta ostettaisiin valmisteluun tarvittava työpanos. Tätä ratkaisua kannatettiin. Valmistelutoimielin tekee asiaa koskevan päätöksen tulevassa kokouksessaan.

Valmistelutoimielimeen toivotaan henkilöstön edustusta. Tällä voidaan edistää valmistelun avoimuutta, yhteistyötä sekä yhteistä sitoutumista.
 

Lisätietoja: 
Työryhmän puheenjohtaja 
Soili Vesterinen 
soili.vesterinen(at)lpshp.fi 
 
Työryhmän sihteeri  
Marja Perälä 
marja.perala(at)lapinliitto.fi