Palaa listaukseen

Tulevan Lapin maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon kumppaniksi Taitoa Oy

Lapin maakuntauudistuksen väliaikainen valmistelutoimielin valitsi tulevan Lapin maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tuotannon in house -kumppaniksi Taitoa Oy:n. Samassa kokouksessa keskusteltiin myös muun muassa sote-valmistelun organisoitumisesta ja viestintäkumppanin kilpailutuksesta. Lisäksi päätettiin aloittaa selvitys ICT-palveluiden järjestämisestä tulevassa maakunnassa.

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen väliaikainen valmistelutoimielin kokousti tiistaina 19. joulukuuta 2017. Kokouksen esityslista löytyy täältä.

Talous- ja henkilöstöhallinnon tuotantoyhtiöillä hyvät lähtökohdat henkilöstön siirtymiselle

Talous- ja henkilöstöhallinnon tuotantoyhtiön valinnassa loppusuoralla olivat Monetra Oy ja Taitoa Oy. Väliaikainen valmistelutoimielin valitsi tuotannon in house -kumppaniksi Taitoa Oy:n. Kirjallisten selvitysten lisäksi molempien palveluntuottajien kanssa on käyty neuvottelut 8. joulukuuta 2017. Neuvotteluihin osallistuivat talous- ja henkilöstöhallinnon työryhmät.

”Oli ilahduttavaa huomata, että talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä molemmat tuotantoyhtiöt olivat valmiita siihen, että työtä voidaan tehdä paikkakuntariippumattomasti”, toteaa muutosjohtaja Marja Perälä kokouksen jälkeen.

Molemmat tuotantoyhtiöt pitivät tärkeänä henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämistä, mitä pidettiin hyvänä lähtökohtana henkilöstön siirtymiselle.  Lopulta valinnassa ratkaisevaksi tekijäksi nousi palvelujen ennakoidut kustannukset ja Taitoan olemassa oleva toiminta ja kehittämistyö alueella.

Talous- ja henkilöstöhallinnon ratkaisut rakennetaan nykyisten tietojärjestelmien pohjalle, mutta pidemmälle tähtäimellä tavoitellaan nykyistä parempaa digitalisaation hyödyntämistä ja sitä tukevia vaihtoehtoja. Lisäksi nostettiin keskusteluun tulevan maakunnan uudenlaiset tarpeet ajantasaiseen raportointiin.

 

Sote-valmistelun organisointi valmistellaan tammikuun kokoukseen

Sote-palveluiden valmistelun organisointi ja työryhmärakenne tuodaan kokonaisuutena väliaikaisen valmistelutoimielimen seuraavaan kokoukseen tammikuussa 2018. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten uudistuksessa mukana olevat organisaatiot saadaan kytkettyä tiiviisti mukaan valmisteluun ja valmistelussa päästäisiin liikkeelle ripeästi.

”On tärkeää, että tulevissa valmisteluryhmissä työskenteleville työnjako ja tehtävänanto ovat selviä. Emme halua perustaa erilaisia työryhmiä pelkästään perustamisen ilosta. Ryhmien pitää aidosti palvella valmistelua ja siksi suunnittelutyö on tehtävä hyvin”, sanoo Lapin maakuntavalmistelun sote-koordinaattori Miia Palo.

 

ICT- selvitys alkaa

Tulevan maakunnan tulee järjestää omat ICT-palvelut huomioiden valtakunnalliset linjaukset sekä tuleva lainsäädäntö, jossa maakunnilla on valtakunnallisen palvelukeskuksen palvelujen käyttövelvoite. Lapissa tämä selvitystyö päätettiin käynnistää mahdollisimman pian.

Selvitystyötä valmistelee ICT-valmisteluryhmä yhdessä ICT-koordinaattorin ja suunnittelijoiden kanssa. Selvityksessä tehdään yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan maakuntavalmistelun kanssa, jossa vastaava työ on niin ikään käynnistynyt.

 

Kohti digimpää Lappia

Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessa päätettiin käynnistää kilpailutus, jossa haetaan yhteistyökumppania maakunnan visuaaliseen viestintään ja brändin rakentamiseen. Kilpailutus toteutetaan joulu-tammikuussa ja valinta on tarkoitus tehdä väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessa helmikuussa 2018.

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu sopi lähtevänsä mukaan Digimpi Lappi-hankkeeseen 4000 eurolla. Pari vuotta menestyksekkäästi toimineen hankkeen tavoitteena on auttaa kansalaisia digipalveluiden käytössä. Lappilaisten digitaalisia valmiuksia parannetaan muun muassa jalkautumalla eri tapahtumiin, antamalla digiohjausta ja kouluttamalla vertaistukihenkilöitä. Lisäksi vuoden 2018 uutena toimintamuotona aloittavat Digikerhot yhteistyössä Eläkeliiton kanssa eri puolilla maakuntaa. Maakuntauudistuksen valmistelu toivoo Digimpi Lappi –hankkeen kautta pystyvänsä viemään tietoa maakuntauudistuksesta eri kohderyhmille ja hyödyntämään hankkeen materiaaleja uudistustyössä.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen kevään kokoukset 2018 sovittiin pidettävän:

9.1., 27.2., 13.3., 3.4., 24.4., 22.5. ja 12.6.

 

Lisätietoja:

 

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja Marja Perälä, marja.perala(at)lapinmaakunta.fi, p. 040 768 8752 

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja  Mika Riipi, mika.riipi(at)lapinliitto.fi, p. 044 767 4200 

 

Lue lisää maakuntauudistuksesta Lapissa: www.lapinmaakunta.fi  ja osallistu keskustelun www.facebook.com/Lapinmaakunta