Palaa listaukseen

Tukipalveluita koskeva tiedon keruu käynnistyi

Mikä vaikutus maakuntauudistuksella on erilaisiin tukipalveluihin? Maakuntauudistuksen yhteydessä julkisen hallinnon tehtävät jaetaan tarkoituksenmukaisella tavalla kuntien, perustettavien maakuntien ja valtion kesken. Tehtävien uudelleen järjestelyn yhteydessä tulee arvioitavaksi, mikä vaikutus siirtyvillä tehtävillä on erilaisiin tukitoimintoihin sekä niiden järjestämiseen nyt ja tulevaisuudessa.

Osana maakuntauudistuksen esivalmistelua on käynnistynyt tiedon keruun ensimmäinen vaihe, jonka kohteena ovat talous- henkilöstö- ja tietohallintopalvelut niihin tehtäviin liittyen, jotka siirtyvät mahdollisesti maakuntaan. Tiedot kootaan sähköisellä kyselyllä, joka on toimitettu maakunnan sisällä kaikille niille organisaatioille, joista siirtyy tehtäviä maakuntiin. 

 

Miten tukipalvelut on nykyisellään järjestetty?

Kyselyssä kartoitetaan kunnilta, sote-kuntayhtymiltä, sairaanhoitopiireiltä, erityishuoltopiirin kuntainliitolta, pelastuslaitokselta ja maakunnan liitolta, miten tukipalvelut on nykyisellään järjestetty, minkä verran tukitoiminnoista mahdollisesti siirtyy henkilöstöä ja työtä tulevaan sekä kustannustietoja. Lisäksi kyselyssä kartoitetaan koko organisaatiota koskevat yleistiedot.

”Kattava osallistuminen nykytilakuvan kokoamiseen on olennaisen tärkeä jatkotyölle. Yhteisenä tavoitteena on, että eri organisaatioiden toiminta jatkuu ja palvelut pelaavat häiriöttömästi myös maakuntien toiminnan käynnistyessä.  On tärkeää, että osana valmistelua luodaan moderni ja tehokas tukipalvelujen toimintamalli, joka tukee maakuntien ja kuntien ydintoimintoja”, sanoo maakuntauudistuksen esivalmistelua Lapissa vetävä Marja Perälä. 

Kyselyn vastausaika päättyy 2.12.2016. Valtion organisaatioista tiedot saadaan valmiina. Kyselyn tulokset kootaan vuoden vaihteessa yhteen maakunnittain ja kukin alue saa käyttöönsä yhteenvedon vastauksista ja kootun analyysin. Näitä selvityksiä hyödynnetään maakuntauudistuksen valmistelun eri vaiheissa.

 

Lisätietoa:

Marja Perälä

Projektipäällikkö,  Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelu

Lapin liitto

p. 040 768 8752

marja.perala(at)lapinliitto.fi

Twitter: @marjaprl