Palaa listaukseen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arviointi Lapin sote-palveluista

Lapissa sote-palvelujen saatavuus hyvä tai kohtalainen, vaikka lähtötilanne vaikea ja etäisyydet pitkät. Näin tiivistyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arviointi Lapin sote-palveluista.

Lapin maakuntauudistuksen sote-muutoskoordinaattori Miia Palo pitää raportissa hyvänä sitä, että Lapin sote-palveluiden järjestämisen erityispiirteet Lapissa on tunnistettu. Huolestuttavana muutoskoordinaattori Palo kokee sen, että erityispiirteitä ei huomioida laskennallisen tarpeen perusteina. Erityisen pitkät välimatkat ja harva asutus sekä saamenkieliset palvelut eivät näy suunnitellussa maakuntien rahoituksessa.

”Lapissa on myös hankala lähtötilanne asiakas- ja potilastietojärjestelmien moninaisuuden vuoksi. Keskeisiä asiakas- ja potilastietojärjestelmia Lapissa on 38 ja ne eivät keskustele keskenään. Ilonaiheena raportissa oli se, että keskimäärin ottaen palvelut Lapissa toimivat kohtuullisen hyvin maakuntien vertailussa vaikkakin maakunnan sisällä eroja löytyy”, tiivistää Miia Palo.

Raportissakin #tehemäyhessä meininki

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nyt julkistama raportti on laadittu yhtä aikaa Lapin maakunvalmistelun sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaissuunnitelman kanssa. Molemmissa valmisteluissa on hyödynnetty muun muassa THL:n indikaattoritietoja.

”Arviointityö THL:n kanssa on jatkuvaa yhteistyötä, joka tiivistyy vuosittain tehtävään raporttiin”, kuvaa sote-muutoskoordinaattori Miia Palo vuorovaikutusta THL:n kanssa.

 

Lue THL:n raportti kokonaisuudessaan täältä ja videon raportista voit katsoa YouTubesta.