Palaa listaukseen

Tervehdys Lape-hankkeesta!

Perhekeskustoimintamalli Lappiin eli Lape-hanketyöntekijät aloittivat tehtävässään noin 13 kuukautta sitten. Syksyllä 2017 yhteistyötä Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun kanssa tiivistettiin. Lyhyessä ajassa on ehtinyt tapahtua paljon ja näin toukokuun helteiden alla on hyvä pysähtyä hetkeksi pohtimaan, että mitäs sitä on oikein tullut tehtyä.

Lape-turneella on tavattu satoja ammattilaisia

Muutosagentti ja hanketyöntekijät ovat jalkautuneet ahkerasti Lapin kuntiin ja kilometrejä on kertynyt mittariin kiitettävästi. Lape-turneella on tavattu lapsi- ja perhepalveluissa työskenteleviä ammattilaisia, kuntien lape-työryhmiä, nuorisoa ja kuntapäättäjiä. Keskustelu- ja työpajapäiviä on järjestetty mm. kokemusasiantuntijoille, järjestöjen ja seurakuntien edustajille, kasvatus- ja perheneuvolatyöntekijöille, kuntien lape-työryhmille ja lapin kuntien nuorisovaltuutetuille. Rovaniemellä ja Kemissä pidettiin sivistys- ja sote-alan ammattilaisten työpajapäivät, joissa keskusteltiin yhdyspinnoilla tapahtuvasta työskentelystä ja työhön liittyvistä hyvistä käytännöistä, mahdollisuuksista ja kehittämisen kohteista.

Lisäksi Lape- hankkeen tueksi on perustettu kehittäjätiimi, jonka tehtävänä on tuoda esille asiakasnäkökulmaa. Keskustelu on ollut eri areenoilla kaikin puolin avointa ja vilkasta, joskin kysymyksiä on tuotettu enemmän kuin vastauksia. Tässä vaiheessa ei ole vääriä ja oikeita kysymyksiä. Asetelma luokin hyvät pohjat lapsi- ja perhepalveluiden kehittämiselle.

 

Yhteistyössä tekemistä kuntien kanssa

Lape-hankehenkilöstön aktiivinen jalkautuminen on johtanut siihen, että kuntien viranhaltijoiden alun uteliaisuus on muuttunut yhteistyössä tekemiseksi. Hankkeeseen kirjattuja tavoitteita on lähdetty pilotoimaan useissa eri kunnissa.

Palveluohjauksen ja neuvonnan mallia pilotoidaan parhaillaan 12 lapin kunnassa. Tavoitteena on asiakkaalle tiedon oikea-aikainen ja nopea saavutettavuus. Perhekeskusmallia pilotoidaan Sodankylässä, jonne on valmistumassa uusi sote-palveluja kokoava hyvinvointikeskus. Perhekeskustoimintamallin pilotointia suunnitellaan Itä-Lapin ja Tunturi-Lapin seutukuntiin.

Digitaalisissa palveluissa nähdään myös mahdollisuuksia. Voima perheet –mallin pilotointi alkaa elokuussa useassa lapin kunnassa. Simossa on lape hankkeen innoittamana ja tukeman otettu käyttöön sähköinen asiointipalvelu. Etäaikoja on mahdollista varata lastenvalvojalle, palveluneuvontaan, lastensuojelun, työikäisten ja vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöille. Etäasiointi tuo palvelut kotiin, sillä se toimii älypuhelimella, tabletilla ja tietokoneella.

Seurakunnan perheasian neuvottelukeskuksen palvelut ovat siirtyneet digiaikaan ja palvelut löytyvät virtu.fi sivuilta. Vanhemmuuden tuen palveluita esim. erotilanteissa löytyy chat-palveluina Lapin Ensi – ja turvakodin sivuilta.

 

Muutosagentti vetää lapsi- ja perhepalveluiden palvelukokonaisuuden valmistelua

Lapissa Lape-hanke on mukana maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun ytimessä. Muutosagentti vastaa lapsi ja perhepalvelut palvelukokonaisuuden valmistelusta yhdessä nimetyn työryhmän kanssa Lapissa. Samalla asetelma luo edellytykset lape-hankkeen ja sote-valmistelun toimijoiden väliselle vuoropuhelulle. Tavoitteena on, että Perhekeskustoimintamalli Lappiin -hankkeesta tuodaan maakunnalliseen sote-valmisteluun ehdotus maakunnallisesta perhekeskusmallista tulevan syksyn aikana.

Ota yhteyttä, jos sinulla heräsi kysyttävää tai kommentoitavaa aiheeseen liittyen. Tehemä yhessä!