Palaa listaukseen

Tavoitteena maakunnallinen tietovarasto ja yhteen toimiva sote-tietojärjestelmäratkaisu

Tulevan maakunnan tietovarastot ja tietojärjestelmäskenaariot olivat Lapin maakuntauudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksen teemana tiistaina 13. maaliskuuta 2018. Tiiviin aamukokouksen jälkeen siirryttiin ELY-keskuksen ja TEM:n järjestämään alueelliseen kasvupalveluseminaariin.

Tulevaa maakuntaa johdetaan tiedolla – tietovarastot rakennettava osana valmistelua

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun liittyen on kartoitettu nykytila siitä, minkälaista tietoa eri organisaatioissa tuotetaan, miten sitä varastoidaan ja hyödynnetään toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä.

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti nykytilaan koskevan selvityksen pohjalta, että maakunta tarvitsee toimintansa johtamisen ja jatkuvan kehittämisen tueksi tietovarastojärjestelmän, joka sisältää talous- ja henkilöstötiedot, sote-toimintatiedot ja non-sote-toimintatiedot. Tunnistettujen tietotarpeiden pohjalta sovittiin, että valmistelijat laativat suunnitelman, miten tietovarantoja lähdetään kokoamaan hyödyntäen eri organisaatioissa tehty työ.

Tietovarastojärjestelmä -kokonaisuuden pohjaksi otetaan Lapin sairaanhoitopiirin toteuttama tietovarasto, jota ryhdytään laajentamaan tulevan maakunnan tarpeisiin, sisältäen toiminta-, talous- ja henkilöstötiedot, kattaen myös niin sanotun non-soten eli muut maakunnan tarjoamat palvelut kuin sote-palvelut. Talous- ja henkilöstöhallinnon tietovarasto-osio toteutetaan yhteistyössä Kunnan Taitoa Oy:n kanssa.

Maakunnan tietovarastojärjestelmän rakentamisessa huomioidaan valtakunnallinen kehittämistyö sekä tehdään tarvittavaa yhteistyötä pohjoisella yhteistoiminta-alueella.

SOTE-tietojärjestelmien osalta tavoitteeksi asetettiin yhteen toimiva tietojärjestelmäkokonaisuus

ICT-valmistelussa on tuotettu näkemyksiä vaihtoehtoisista sote-tietojärjestelmäskenaarioista. Lähtötilanteessa sosiaali- ja terveyspalvelujen erilaisia tietojärjestelmiä on olemassa kymmeniä. Väliaikainen valmistelutoimielin asetti lopputavoitteeksi modulaarisen yhteen toimivan tietojärjestelmäkokonaisuuden rakentamisen.

Huomioiden valmisteluun käytettävissä oleva rajallinen aika, yhden tietojärjestelmän ratkaisuun pääseminen ei ole mahdollinen toteuttaa 1.1.2020 mennessä. Tiukasta aikataulusta johtuen haetaan mahdollisimman kustannustehokas ja nopea reitti lopputavoitteeseen pääsemiseksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti, että jatkoselvittelyyn otetaan ICT-valmistelijoiden esityksestä lopputavoitetta tukevat skenaariot. Jatkoselvittelyn yhteydessä toivotaan tuotettavan tarkennettua tietoa paitsi toimenpiteistä, myös kustannuksista ja tarvittavista resursseista.

 

Strategian valmistelu käynnistyy kick off -tilaisuudella

Lapin tulevan maakunnan strategian valmistelu käynnistyy väliaikaisen valmistelutoimielimen ja valmistelijoiden yhteisellä kick off-tilaisuudella 22. maaliskuuta 2018. Tilaisuuden tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys työpajatyöskentelyn kautta strategisesti tärkeistä asioista, hyvän strategiaprosessin elementeistä sekä sopia askelmerkeistä, joilla yhteistä tulevaisuutta lähdetään rakentamaan.  Fasilitaattorina toimii Janne Antikainen MDI:stä.

Maakunnan konsernirakenteen valmistelu käynnistetään 9. huhtikuuta 2018 pidettävällä Kuntaliiton johtavan lakimiehen Kirsi Monosen asiantuntijaluennolla konsernirakenteen mahdollisuuksista ja reunaehdoista, jotka tulevat hallituksen esityksestä. Konsernirakenteen valmistelussa hyödynnetään asiantuntijana Jouko Luukkosta.

Tavoitteena on, että maakunnan strategia ja konsernirakenne valmistellaan niin, että se voidaan viedä maakuntavaltuuston käsiteltäväksi helmikuussa 2019.

 

Talous- ja henkilöstöhallinnon toimintamallien valmistelu käynnistyy

Lapin maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tuotantoyhtiöksi valitun Kunnan Taitoa Oy:n kanssa on nähty tarpeelliseksi, että maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon yhteisten toimintamallien valmistelu käynnistetään mahdollisimman pian

Käytännön työn valmisteluun perustettiin hankejohtoryhmä sekä kahdeksan alatyöryhmää, joihin tullaan nimeämään eri organisaatioista henkilöitä, jotka hoitavat vastaavia tehtäviä. Alatyöryhmiä ovat muun muassa myynti- ja ostoreskontrapalvelut, kirjanpito, palkanlaskenta ja matkanhallinta.

 

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen väliaikainen valmistelutoimielimen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat löydät täältä.

 

Lisätietoja:

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja Marja Perälä
marja.perala(at)lapinmaakunta.fi, p. 040 768 8752

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Mika Riipi
mika.riipi(at)lapinliitto.fi, p. 044 767 4200

Lue lisää maakuntauudistuksesta Lapissa: www.lapinmaakunta.fi ja osallistu keskustelun www.facebook.com/Lapinmaakunta