Palaa listaukseen

Tarkastelussa tulevan Lapin maakunnan hallintorakenne

Lapin maakunnan rakenne, strategia sekä järjestämistehtävä ovat maakuntavalmistelun keskeisiä kysymyksiä tällä hetkellä. Tulevan maakunnan poliittinen rakenne hallintorakenne on nyt puolueiden piirijärjestöillä kommentoitavana. Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen väliaikainen valmistelutoimielin kokousti tiistaina 24. huhtikuuta 2018.

Kokouksen esityslistan ja edelliset pöytäkirjat löydät täältä.

Minkälainen poliittinen päätöksentekorakenne tarvitaan tulevaan maakuntaan?

Maakunnan konsernirakenteen valmistelussa on lähdetty suunnittelemaan, minkälainen poliittinen päätöksentekorakenne tarvitaan tulevan maakunnan järjestämistehtävään.  Asiasta on käyty alustavaa keskustelua poliittisella tasolla Lapin liiton hallituksen kokouksen yhteydessä pidetyssä infotilaisuudessa, jonka pohjalta poliittisten puolueiden piirijärjestöille on lähetetty asiaa koskeva kysely vastattavaksi 18.5.2018 mennessä. Poliittisen rakenteen valmistelua jatketaan 28. toukokuuta.

Piirijärjestöjen näkemyksiä odotellessa käynnistetään maakuntaviraston rakenteen suunnittelu. Tämä tarkoittaa sen määrittelyä, miten järjestämisen eri toiminnot sijoitetaan tulevaan maakuntavirastoon.

”Tulevan maakuntastrategian väliaikaisessa valmistelutoimielimessä päätettiin, että sitä työstetään ensimmäiselle maakuntavaltuustokaudelle eli vuosille 2019 – 2021 ja sen pääpaino halutaan olevan maakunnan strategisten painopisteiden määrittelyssä, joilla ohjataan maakunnan eri tehtäväkokonaisuuksien valmistelua taloudelliset reunaehdot huomioiden. Strategiaa työstetään Lappi-sopimuksen pohjalta”, kertoo muutosjohtaja Marja Perälä.

Maakuntastrategian ja konsernirakenteen rinnalla valmistellaan maakunnan järjestämistehtävää.


Tiedolla johtamisen valmistelussa yhteistyötä muiden maakuntien kanssa

Profiloituakseen vahvaksi järjestäjäksi, maakunnan keskeinen menestystekijä tulee olemaan tiedolla johtaminen ja tiedon tarkoituksenmukainen käyttö päätöksenteossa. Tähän liittyen väliaikainen valmistelutoimielin päätti, että tiedolla johtamisen valmistelussa tehdään yhteistyötä muiden maakuntien kanssa ja hyödynnetään olemassa olevat järjestelmät, joita voidaan hyödyntää tiedolla johtamisen kokonaisuudessa.

Tiedolla johtamisen valmistelua konkretisoidaan laatimalla vaiheistettu projektisuunnitelma.  Valmistelun henkilöstöresursseihin otetaan kantaa, kun kesällä on tiedossa maakuntavalmistelun rahoitus loppuvuodelle.


Seuraavat rekrytoinnit ICT-valmisteluun toukokuussa

Kun maakuntien ICT-rahoitusta koskevat päätökset saadaan toukokuussa, voidaan väliaikaishallinnon tekemällä päätöksellä käynnistää ICT-valmistelijoiden rekrytoinnit välittömästi huomioiden myönnetty avustus.

Ennen kesää on tarkoitus lisäksi palkata vaalisihteeri ja toimistosihteeri/assistentti.

Väliaikainen valmistelutoimielin pääsi myös tutustumaan Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun uuteen ilmeeseen, joka tulee näkymään toukokuun toinen päivä Simosta alkavalla kuntakierroksella. Diaesitys maakunta- ja sote-uudistuksesta Lapissa uudella ilmeellä on ladattavissa täältä.

 

Seuraava väliaikaisen valmistelutoimielimen kokous on 25. toukokuuta. Ylimääräinen valmistelutoimielimen minikokous pidetään ennen valtakunnallista Oma maakuntatilaisuutta 8.6. klo 8 – 10. Aiemmin sovittu kesäkuun 12.6. kokous siirretään juhannuksen jälkeen pidettäväksi 26. kesäkuuta klo 10 – 14.

 

Lisätietoja:

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja Marja Perälä, marja.perala(at)lapinmaakunta.fi, p. 040 768 8752 

Lapin sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen ensimmäinen varapuheenjohtaja Pertti Hemminki, pertti.hemminki(at)rovaniemi.fi, p. 040 718 1085

 

UUSI LAPPI –kuntakierros starttaa keskiviikkona 2. toukokuuta Simosta!