Palaa listaukseen

TARJOUSPYYNTÖ LAPIN MAAKUNTAUUDISTUKSEN STRATEGIAPROSESSIN OSTOPALVELUSTA

 

 1. Hankintayksikön perustiedot

 

Lapin liitto

Maakunta ja sote-uudistuksen valmistelu

Hallituskatu 20 B

96200  Rovaniemi

 

 

 1. Hankittava palvelu

 

Tarjouspyyntö koskee asiantuntijapalvelun hankintaa (sparraaja) maakuntastrategian valmisteluun Lappi sopimuksen pohjalta.

 

Lappi sopimus löytyy oheisen linkin takaa: http://www.lappi.fi/lapinliitto/lappi-sopimus

 

Maakuntastrategian osalta on päätetty, että sitä rakennetaan pala palalta Lappi-sopimuksen arvot, visio ja painopisteet huomioiden.  

 

 1. Lapin maakuntauudistuksen valmisteluun liittyvää taustatietoa

 

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua tehdään Lapin liiton hallinnoimana ja osana Lapin liiton organisaatiota siihen saakka, kun maakuntaa koskevat lait hyväksytään eduskunnassa ja maakunta perustetaan.

 

Maakuntauudistuksen valmistelussa on mukana 40 osa-aikaista tai kokoaikaista eri tehtäväalojen valmistelijaa sekä noin 300 eri valmisteluryhmien jäsentä. Maakuntaan siirtyviä organisaatioita on 31 ja henkilöstön määrä on noin 8.000.

 

Maakuntauudistuksen valmistelua ohjaa ja johtaa vapaaehtoinen väliaikainen valmistelutoimielin ja sparraa poliittisen seurantaryhmänä Lapin liiton hallitus. Kun lait tulevat voimaan, siirrytään viralliseen väliaikaishallinnon vaiheeseen ja valmistelutoimielin johtaa valmistelua sille annetun toimivallan puitteissa.

 

Maakuntastrategian kanssa rinnatusten valmistellaan maakuntakonsernin rakennetta sekä maakunnan strategista järjestämisen tehtävää.

 

Maakuntastrategian ja konsernirakenteen käytännön valmistelua tehdään valmistelua koordinoivassa työryhmässä, jossa on mukana väliaikaishallinnon ja poliittisen seurantaryhmän nimeämiä edustajia.

 

 1. Hankintamenettely

Hankintayksikkö arvioi, että hankinta ei ylitä hankintalain (laki 1397/2016)

kansallista kynnysarvoa .  Hankinta toteutetaan noudattamalla soveltuvin osin hankintalain neuvottelumenettelyä.  Hankinnan tavoitteena on löytää palvelun tarjoajien kanssa neuvottelemalla Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tarpeet parhaiten täyttävä palveluntarjoaja.   

Hankintayksikkö harkitsee saatujen tarjousten perusteella ketkä tarjoajista kutsutaan neuvotteluihin. Neuvotteluihin kutsutuilla tarjoajilla ei ole oikeutta laskuttaa hankintayksikköä tarjoajalle neuvotteluihin osallistumisesta syntyvistä matka ja/tai työkustannuksista.

Hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään jätetyistä tarjouksista.

 1. Tarjous ja työsuunnitelma

 

Tarjouspyyntö lähetetään hankintayksikön valitsemille palveluntuottajille ja lisäksi tämä asiakirja julkaistaan www.lapinmaakunta.fi –sivustolla.

 

Tarjouksen liitteenä palveluntuottajia pyydetään esittämään alustava suunnitelma siitä, miten sparraus aiotaan toteuttaa sekä alustava hahmotelma prosessikuvauksesta, jolla strategia saadaan valmisteltua niin, että se voidaan viedä maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi keväällä 2019.

 

Tarjous ja työsuunnitelma pyydetään toimittamaan 31.5.2018 mennessä osoitteella:

 

Lapin liitto

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu

Hallituskatu 20 B

96200 Rovaniemi

 

 1. Ostopalvelun laajuus ja sisältö

 

Ostopalvelu koskee maakuntastrategian seuraavia osa-alueita:

 

 1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet
 2. Järjestämisen ja tuottamisen linjaukset
 3. Tehtäviä koskevat palvelutavoitteet
 4. Alueiden, alueiden käytön, elinympäristön laadun ja alueen elinkeinojen kehittäminen
 5. Omistajapolitiikka
 6. Henkilöstöpolitiikka
 7. Osallisuus ja vaikuttaminen

 

Osana maakuntastrategiaa valmistellaan palvelustrategia ja palvelulupaus.

 

Palvelustrategiassa määritellään:

 

 • palvelujen järjestämistä koskevat tavoitteet; eurot, rakenteet ja laatu
 • valinnanvapauden käyttöönottoa koskeva aikataulutus
 • suoran valinnan palvelut
 • monituottajuutta koskevat tavoitteet ja linjaukset
 • oman palvelutuotannon laajuus ja rooli
 • integraatiota koskevat tavoitteet ja linjaukset
 • palvelurakenne
 • palveluverkkoa koskevat ratkaisut
 • asiakasosallisuuden toimintamallit
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen linjaukset

 

Ostopalvelun tuottaja toimii em. osa-alueiden, tarvittavien linjausten ja periaatteiden valmistelun sparraajana koordinaatioryhmälle, väliaikaiselle valmistelutoimielimelle ja poliittiselle seurantaryhmälle sekä tarkoituksenmukaisesti valmistelijoille.

Maakuntastrategian sparraukseen arvioimme tarvittavan 10 – 15 konsulttipäivää asiantuntijapalveluna niin, että konsulttipäivän pituus on 7,25 tuntia.

 

Tarjouksessa ja alustavassa toteutussuunnitelmassa pyydetään huomioimaan tehty työ Lappi sopimukseen liittyen.

 

 1. Tarjousten sisältö ja valintaperusteet sekä arviointikriteerit

 

Lapin liitto, myöhemmin Lapin maakunta, tekee ostopalvelua koskevan hankintapäätöksen seuraavien kokonaistaloudellisten arviointiperusteiden mukaan.

 

 Arviointikriteerit ovat:

 • hinta, konsulttipäivän yhteishinta (arvioidut konsulttipäivät x konsulttipäivän hinta)
 • ostopalvelun tuottajan aikaisemmat referenssit vastaavista strategiaprosesseista
 • ostopalvelun tuottajan ja henkilöstön osaaminen
 • ostopalvelun tuottajan mahdollisuus tuottaa palvelu pyydetyssä aikataulussa
 • ostopalvelun tuottajan ehdotus toteuttamissuunnitelmasta ja kohdentumisesta eri strategian osa-alueille
 • alueen toimintaympäristön ja maakuntaan siirtyvien toimijoiden toiminnan tuntemus

Konsulttipäivän hinnan yhteydessä tulee esittää arvio matka- ja majoituskustannuksista. Hintaan tulee sisältyä tarjoajan teknisten työvälineiden käytön.

 1. Lisätietoja

 

Ostopalveluun liittyen lisätietoja antavat väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja, maakuntajohtaja Mika Riipi puh. 044  767 4200 ja muutosjohtaja Marja Perälä puh. 040 768 8752