Palaa listaukseen

Syksy käynnistyi luonnonvarat ja ympäristö -valmisteluryhmässä laatimalla lausuntoa Lapin maakunnan kokonaisorganisaatioksi

Luonnonvarat ja ympäristö -valmisteluryhmä kokoontui kesätauon jälkeen neljänteen kokoukseensa 15.8.2018. Kokouksessa käytiin läpi uudistuksen ja valmistelun etenemistä niin valtakunnallisella kuin maakunnallisellakin tasolla, sekä muut ajankohtaiset asiat. Erityisesti kokouksen agendalla oli lausunnon laatiminen luonnokseen Lapin maakunnan organisaatiorakenteeksi.

Ennen valmisteluryhmän kokousta olivat lomituspalveluiden ja ympäristöterveydenhuollon alatyöryhmät käsitelleet asiaa tahollaan ja alatyöryhmät olivat laatineet lausuntoesityksen omalta osaltaan valmisteluryhmälle. Valmisteluryhmän lausunto viimeistellään seuraavassa kokouksessa 13.9., mutta alustavasti kokonaisorganisaatioluonnos todettiin valmisteluryhmän tehtävien osalta oikeansuuntaiseksi.

Ympäristöterveydenhuollon alatyöryhmä esittää alustavasti, että ympäristöterveydenhuolto sijoittuisi maakunnan organisaatiossa omana itsenäisenä toimintonaan/vastuualueenaan julkisen vallan käyttöä edellyttäviä viranomaistoimintoja hoitavan jaoston alaisuuteen. Alatyöryhmän näkemyksen mukaan samaan viranomaisjaostoon sopivat sijoitettavaksi myös mm. alkoholihallinto ja maataloustukivalvonta. Toissijaisena vaihtoehtona on ympäristöterveydenhuollon sijoittuminen peruspalvelulautakunnan yhteyteen palveluiden järjestäjänä sote- ja pelastustoimen rinnalle. Myös AVI:n kannanotossa todettiin, että valvontatehtävät on tulevassa maakunnassa järjestettävä riippumattomasti ja että valvonta-/henkilöresurssien tehokas käyttö edellyttää yhtenäistä ympäristöterveydenhuollon toimialaa.

Lomituspalveluiden alatyöryhmä puolestaan pitää tärkeänä, että maaseutuasioita tulisi jatkossa valmistella yhtenä kokonaisuutena, jotta palvelujen tuottamisessa voidaan täysimääräisesti hyödyntää synergiaetuja. Tällä hetkellä em. asioita valmistellaan kahdessa eri valmisteluryhmässä. Valmistelukokonaisuuteen tulisi kuulua erityisesti lomituspalvelut, maaseudun kehittäminen ja maksajavirastotehtävät. Sekä ympäristöterveydenhuollon että lomituspalveluiden osalta nykyinen hajautettu toimintamalli on toimiva ja sitä on syytä jatkaa myös tulevassa maakunnassa. Myös nykymuotoiset ylimaakunnalliset palvelut on ratkaistava maakuntien kesken niin ympäristöterveydenhuollon kuin lomituspalveluidenkin osalta.

Seuraavat kokoukset:

Luonnonvarat ja ympäristö –valmisteluryhmä 13.9.2018.  

Lisätietoja:

Kokouksen muistio

Luonnonvarat ja ympäristö -tehtäväalan prosessisuunnittelija
Hannu Raasakka, puh. 0400 698651, hannu.raasakka@lapinmaakunta.fi