Palaa listaukseen

Soteuttamo kutsuu sote-palveluja tuottavia tahoja koolle 13. marraskuuta

Askarruttaako mieltäsi, miten Lapin sote-palvelut jatkossa järjestetään? Haluaisitko muotoilla uusia hyvinvointialan palveluita? Etsitkö kumppanuuksia? Mietitkö, minkälaista osaamista uudet toiminnot vaativat? Ja mistä rahoitusta uusien ideoiden ja osaamisen kehittämiseen?  Tule Lapin Soteuttamo 2.0 -tilaisuuteen tiistaina 13. marraskuuta Rovaniemelle kuulemaan, miten maakunnan valmistelu etenee ja miten sote-palveluita tuotetaan tulevaisuudessa. Pääset mukaan keskustelemaan, kuulemaan ja kyselemään sinua askarruttavista asioista ja osallistumaan klinikkatyöskentelyyn.

Lapin Soteuttamo 2.0 -tilaisuus tiistaina 13. marraskuuta Rovaniemellä.

Soteuttamo -tilaisuudet eri puolella maata ovat avoimia, verkostoitumiseen ja kohtaamisiin keskittyviä matalan kynnyksen tilaisuuksia, jotka on suunnattu sote-palveluja nyt tai tulevaisuudessa tuottaville tahoille. Toivomme tilaisuuksiin toimijoita niin yksityiseltä, julkiselta kuin kolmanneltakin sektorilta.

Tavoitteena on verkottaa toimijoita – palveluntuottajia, startupeja, kunnan edustajia, koulutuksen järjestäjiä, palvelumuotoilijoita tai vaikkapa virkamiehiä – yli toimialarajojen. Ehkä rohkaisemme alan ulkopuolisiakin tuomaan uusia ajatuksia ja hyppäämään sote-alan palveluiden kehittämisen maailmaan?

Tiivistä vuorovaikutusta toimijoiden välille

Soteuttamo on alunperin Sitran ja kuntatoimijoiden kehittämä sosiaali- ja terveysalan uudistumisen ja verkostojen kehittymisen työkalupakki. Nyt tätä menestyksekästä konseptia hyödynnetään myös yhdessä Työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen yrittäjien, Hyvinvointialan liiton, Sosten ja Arvoliiton yhdessä toteutettavan maakuntakiertueen konseptina. Tavoitteena on luoda tiivis vuorovaikutus eri toimijoiden välille.

Maakunnissa järjestettävien tilaisuuksien lisäksi Soteuttamo-konsepti tarjoaa tietoa tuottajien tueksi uutiskirjeen ja erilaisten selvitysten, oppaiden ja katsausten muodossa (www.soteuttamo.fi).

Tilaisuus on maksuton. Tilaisuus järjestetään tiistaina 13.11. Rovaniemellä hotelli Santa Claussin Kirnussa.  Jos et pääse paikanpäälle, voit seurata tilaisuutta myös verkossa, linkin saat ilmoittauduttuasi.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 5.11.2018.

Tervetuloa mukaan!

 

Ohjelma

12.00 Tervetuloa

Ylijohtaja Jaakko Ylinampa, Ely-keskus

STM:n terveiset

12.10 Soteuttamo – verkostoista elinvoimaa maakuntaan

Erityisasiantuntija Lari Anttonen, TEM & projektijohtaja Tuula Tiihonen, Sitra  

12.30 Mitä uusi sote tarjoaa palveluntuottajille maakunnassa?

Maakuntajohtaja Mika Riipi, Lapin liitto

12.50 Miten maakuntauudistukseen yritysten ja muiden palvelutuottajien on hyvä varautua? Sana on vapaa.

Osallisuuskoordinaattori Jukka Hakola, Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu

13.00 Miten rakennetaan yhdessä ihmisille hyvät ja toimivat hyvinvointi -palvelut?

Paneelin vetäjänä Jukka Hakola ja Tuula Tiihonen, mukana paneelissa toimitusjohtaja Hilkka Halonen Meriva-säätiöstä, osaamisalajohtaja Outi Hyry-Honka Lapin ammattikorkeakoulusta, sote-muutoskoordinaattori Miia Palo Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu, toimitusjohtaja Jukka Palokangas Kuntoutuspalvelu Pajusta, toimitusjohtaja Antti Haukipuro Suvanto Caresta ja asiakaskehittäjä Anette Ekholm Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta.

13.45 Julkiset palvelut yrityksen kehittämiseen, ELY-keskus

– Yrityksen kehittämispalvelut, yrityskehitysasiantuntija Jari Uusinarkaus,

– Yrityksen kehittämisavustus, yritysasiantuntija Kari Skyttä

– Osaamisen kehittämisen hankkeet, rahoitusasiantuntija Marja Kivekäs

14.00 Kahvitauko / verkostotyökalu ja standit

14.45 Klinikkatyöskentely

Erityisasiantuntija Marjo Rönkä & toimitusjohtaja Pia Vilanen, Luotain Consulting Oy

Palvelu-/tuotemuotoilu sote-asiakkaille – Käyttäjälähtöisyyden huomioon ottaminen
palvelujen ja tuotteiden suunnittelussa.

Kumppanoitumismallit – Erilaiset toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja -toimintaan
perustuvat mallit

16.00 Keskustelua, yhteenveto ja jatkoaskeleet

Projektijohtaja Tuula Tiihonen & muutosjohtaja Marja Perälä, Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu

16.30 Tilaisuus päättyy