Palaa listaukseen

Soteuttamo 2.0 valmistaa muutokseen ja yhdistää osaajat – tervetuloa mukaan!

13. marraskuuta 2018 Rovaniemellä jutellaan siitä, miten Lapin sote-palvelut tulevaisuudessa tuotetaan. Avoimet, verkostoitumiseen ja kohtaamisiin keskittyvät matalan kynnyksen Soteuttamo 2.0 -tilaisuudet on suunnattu sote-palveluja nyt tai tulevaisuudessa tuottaville tahoille.

Tilaisuus on maksuton. Jos et pääse paikanpäälle, voit seurata tilaisuutta myös verkossa

 

Ohjelma

12.00 Tervetuloa
Ylijohtaja Jaakko Ylinampa, Ely-keskus
STM:n terveiset

12.10 Soteuttamo – verkostoista elinvoimaa maakuntaan
Erityisasiantuntija Lari Anttonen, TEM & projektijohtaja Tuula Tiihonen, Sitra

12.30 Mitä uusi sote tarjoaa palveluntuottajille maakunnassa?
Maakuntajohtaja Mika Riipi, Lapin liitto

12.50 Miten maakuntauudistukseen yritysten ja muiden palvelutuottajien on hyvä varautua? Sana on vapaa.
Osallisuuskoordinaattori Jukka Hakola, Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu

13.00 Miten rakennetaan yhdessä ihmisille hyvät ja toimivat hyvinvointi -palvelut?
Paneelin vetäjänä Jukka Hakola ja Tuula Tiihonen, mukana paneelissa toimitusjohtaja Hilkka Halonen Meriva-säätiöstä, osaamisalajohtaja Outi Hyry-Honka Lapin ammattikorkeakoulusta, sote-muutoskoordinaattori Miia Palo Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu, toimitusjohtaja Jukka Palokangas Kuntoutuspalvelu Pajusta, toimitusjohtaja Antti Haukipuro Suvanto Caresta ja asiakaskehittäjä Anette Ekholm Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta.

13.45 Julkiset palvelut yrityksen kehittämiseen, ELY-keskus
– Yrityksen kehittämispalvelut, yrityskehitysasiantuntija Jari Uusinarkaus,
– Yrityksen kehittämisavustus, yritysasiantuntija Kari Skyttä
– Osaamisen kehittämisen hankkeet, rahoitusasiantuntija Marja Kivekäs

14.00 Kahvitauko / verkostotyökalu ja standit

14.45 Klinikkatyöskentely
Erityisasiantuntija Marjo Rönkä & toimitusjohtaja Pia Vilanen, Luotain Consulting Oy

1. Palvelu-/tuotemuotoilu sote-asiakkaille – Käyttäjälähtöisyyden huomioon ottaminen
palvelujen ja tuotteiden suunnittelussa.

2. Kumppanoitumismallit – Erilaiset toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja -toimintaan
perustuvat mallit

16.00 Keskustelua, yhteenveto ja jatkoaskeleet
Projektijohtaja Tuula Tiihonen & muutosjohtaja Marja Perälä, Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu

16.30 Tilaisuus päättyy

 

Soteuttamo on alunperin Sitran ja kuntatoimijoiden kehittämä sosiaali- ja terveysalan uudistumisen ja verkostojen kehittymisen työkalupakki. Nyt tätä menestyksekästä konseptia hyödynnetään myös yhdessä Työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen yrittäjien, Hyvinvointialan liiton, Sosten ja Arvoliiton yhdessä toteutettavan maakuntakiertueen konseptina. Tavoitteena on luoda tiivis vuorovaikutus eri toimijoiden välille.

Maakunnissa järjestettävien tilaisuuksien lisäksi Soteuttamo-konsepti tarjoaa tietoa tuottajien tueksi uutiskirjeen ja erilaisten selvitysten, oppaiden ja katsausten muodossa (www.soteuttamo.fi).