Palaa listaukseen

Sodankylän kuntastrategia tehdään yhdessä kuntalaisten kanssa

Lapissa on paljon hyviä esimerkkejä asukkaiden osallisuuden kehittämisestä. Tämä heijastuu positiivisesti myös tulevan Lapin maakunnan osallisuusasenteeseen ja sen valmisteluun. Tällä kertaa blogissamme tutustumme Sodankylän malliin kuntalaisten osallistumisesta kunnan strategiatyöhön.

Sodankylän kunnassa on käynnistynyt uuden kuntastrategian teko. Edessä on pitkä taival, sillä strategia tehdään virkamiestyönä, kunnanhallituksen toimiessa ohjausryhmänä. Aikaisemmin strategiaa on tehty hyvin keskitetysti viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa; ovatpa jopa konsultit itsenäisesti strategioita aikaisemmin laatineet. Se on kuitenkin onneksi jo menneisyyttä ja strategian keskiössä ovat vuonna 2018 Sodankylän kuntalaiset. 

Kunta itsessään on hyvin vaikea sana. Osaksi sen vuoksi, että sanalla kunta viitataan usein puhekielessä itseasiassa kunnallishallintoon. Tosiasiassa kunnalla tarkoitetaan meitä kaikkia, jotka kuulumme johonkin kuntaan. Kuntalaiset muodostavat kunnan, niitä ei voida erottaa toisistaan. Tämän vuoksi kuntalaiset ovat parhaita asiantuntijoita myös kuntastrategiaa laadittaessa.

Lainsäädännöllisesti kuntalaisten asemaa on korostettu kunnallisessa päätöksenteossa viime vuoden heinäkuusta lähtien. Useissa kunnissa työtä osallisuuden kehittämiseksi on tehty kuitenkin jo paljon ennen lakimuutosta, mutta viimeisen sysäyksen saimme varmasti viime heinäkuussa.  

Sodankylässä määrätietoista työtä osallisuuden kehittämiseksi on tehty nyt puolentoista vuoden verran. Aikaisemmin osallisuusmahdollisuudet ovat olleet hyvät, mutta vuoden 2017 aikana osallisuuden muotoja kehitettiin vielä paremmiksi yhdessä kuntalaisten kanssa. Samaa positiivista voittokulkua haluammekin jatkaa. Tästä ajatuksesta alkuvuodesta nousi idea kuntakierroksista, jotka järjestettäisiin strategian teon yhteydessä. Kuntalaisille on pyritty järjestämään mahdollisimman kattavat ja laajat vaikuttamisen mahdollisuudet uutta kuntastrategiaa tehtäessä.

Kyläkierros ja Pop Up Kuntastrategia – toimisto

Tulemme kiertämään kuudessa eri kylässä, sekä tietysti Kirkonkylän taajamassa järjestetään oma kuulemistilaisuus. Sodankylä on pinta-alallisesti Suomen toiseksi suurin kunta, minkä vuoksi emme mitenkään pysty jalkautumaan kaikkiin melkein 30 kyläämme, vaikka haluaisimmekin. Kyläkierroksessa mukana olevat kylät ovat valittu niiden sijainnin vuoksi. Toivomme, että myös naapurikyläläiset löytävät tilaisuuksiimme. Jokainen mielipide on yhtä tärkeä, eikä kylärajoista kannata välittää. Kaikki tilaisuudet ovat avoimia ja niihin on kuka tahansa tervetullut osallistumaan.

Kuntalaiskierroksille vetäjien roolissa osallistuu niin kunnan viranhaltijoita kuin luottamushenkilöitäkin. Tällaisella työparilla haluamme varmistaa, että sekä kunnan henkilöstöllä, että luottamusmiehillä on mahdollisuus kuulla kuntalaisten ajatuksia henkilökohtaisesti ja kaunistelematta. Haluamme myös tarjota kuntalaisille mahdollisuuden kertoa omista ajatuksistaan suoraan päättävälle taholle.

Kyläkierrosten lisäksi materiaalia kerätään kunnan henkilöstöltä, valtuustoilta, neuvostoilta, yrittäjiltä sekä lautakunnan jäseniltä. Materiaalin puute ei varmastikaan tule olemaan ongelma. Tästä aineistoista tullaan muodostamaan Sodankylän uusi kuntastrategia, josta toivottavasti tulee kuntalaistensa näköinen.

Toinen mahdollisuus kuntalaisille osallistua strategian tekoon annetaan kesäkuussa. Sodankylän Midnight Sun Film Festival -tapahtuman yhteydessä Sodankylän keskustaan tulee nousemaan Pop Up Kuntastrategia -toimisto, jossa kuntalaiset sekä matkailijat saavat käydä antamassa mielipiteensä laadituista strategialuonnoksista. Kommentit tullaan viemään kunnanvaltuuston jäsenille heidän päätöksentekonsa tueksi.

Olemme innoissamme uudesta strategiatyöstä ja toivomme, että into tarttuu myös kuntalaisiin. Sodankylä on edelläkävijä hyvinvoinnin kehittämisessä Lapissa ja se on myös valtakunnallisella tasolla nostettu yhdeksi esimerkkikunnaksi toimivien hyvinvointikäytänteiden vuoksi. Tulevaisuudessa toivomme myös voivamme näyttää esimerkki osallisuuden kehittämisessä ja tämä on hieno alku kunnassamme.

Lisätietoja kyläkierroksista löydät Sodankylän kunnan kotisivuilta.

Sodankylän kunnan viestintätiimi

 Katja Aikio, Minna Seppälä ja Henna Illikainen ​