Palaa listaukseen

Saamelaisalueella toivotaan nykyisen palvelutason pysyvän – Saamenkielen vaikuttamistoimielin nimetty

Lapin maakunnan valmistelijat kiersivät saamelaisalueella toukokuun lopussa ja kävivät niin taajamissa kuin pienemmissä paikoissa kuten Vuotso ja Nuorgam.

–          Saamelaisalueella ihmiset ovat huolissaan siitä, pysyvätkö tämän hetkiset palvelut mutta myös siitä, miten saamenkielisille palveluille käy, sanoo muutosjohtaja Marja Perälä.

Lapin maakuntavalmistelussa on tunnistettu saamen kielien ja kulttuurin tuntemuksen merkitys palveluissa.

–          Teemme tällä hetkellä kovasti töitä sen eteen että saamenkielisten palveluiden järjestäminen sekä pitkät etäisyydet tunnistettaisiin myös maakuntien rahoituskriteereissä, kertoo Perälä.

Vuotsossa keskusteltiin miten palveluja ja sääntöjä voi järkevästi soveltaa paikallisiin oloihin.

–          Vuotsolaiset muistuttivat, että se mikä toimii kaupungissa ei aina toimi syrjäseudulla, kertoi osallisuuskoordinaattori Jukka Hakola.

Inarissa päällimmäinen huoli oli saamenkielisten palvelujen saatavuus. Keskusteluissa tuli esille hyviä ehdotuksia ja maakuntaa haastettiin laajentamaan näköalaa Pohjoismaiseksi yhteistyöksi.

–          Tulevaisuuden visiossa saamenkielinen palvelukeskus olisikin Kaarasjoella, jossa on jo erityissairaanhoitoa ja saamelainen osaamiskeskus (Samisk nasjonal kompetansetjeneste SANKS) tarjoaa saamenkielisiä päihde- ja mielenterveyspalveluja.

Visiota voi olla vaikea toteuttaa lakien ja asetusten vuoksi. Mahdolliseksi ratkaisuksi esitettiin saamenkielistä sote-keskusta, joka huolehtisi saamenkielisten palveluiden toteuttamisesta.

–          Se on mielenkiintoinen ehdotus. Olemme keskustelleet saamenkielisestä palvelulinjasta. Nämä ovat hyviä avauksia tuleviin keskusteluihin, pohtii sote-muutoskoordinaattori Miia Palo.

 

Rajakunnat haluavat parantaa rajayhteistyötä

Utsjoella oli huonoja kokemuksia erilaisista uudistuksista. Utsjoella monet halusivat parempaa rajayhteistyötä. Erityisesti Karigasniemen kylässä halutaan käyttää 20 km etäisyydellä olevia Kaarasjoen palveluja, koska Utsjokisuun terveyspalvelut ovat 100 km päässä ja Rovaniemen keskussairaala 450 km päässä.

Utsjokelaiset tuntuvat kuitenkin olevan pääosin tyytyväisiä nykyisiin julkisiin palveluihin ja toiveikkaita liikkuvien palveluiden mahdollisuuksista.

–          Tulevaisuudessa jotkin palvelut voivat olla renkaiden päällä ja kulkea syrjäseudulla, miettii muutosjohtaja Perälä.

Rajakuntana utsjokelaiset voivat joskus saada lääkäriapua Norjan pelastushelikopterilta. Se on monesti lähempänä Utsjokea kuin Suomen pelastushelikopteri.

Enontekiöllä valmistelijat saivat kuulla kunnan huolen turvallisuudesta ja poliisipalveluiden kaikkoamisesta, tavata kuntalaisia sekä Luppokodin asukkaista ja työntekijöitä.

–          Myös Enontekiö haluaa turvata rajayhteistyön Norjan ja Ruotsin kanssa, kertoi muutosjohtaja Perälä.

Enontekiöläisten nuorten tapaaminen loi uskoa valmistelijoihin. Nuoret olivat lähdössä opiskelemaan muualle, mutta suurin osa oli aikeissa palata ja ryhtyä yrittäjäksi. Nuorilla on positiivinen tulevaisuuden usko ja moni heistä koki pystyvänsä vaikuttamaan asioihin, tällä hetkellä esimerkiksi nuorisovaltuuston kautta.

 

Työt jatkuvat vaikuttamistoimielimen kautta

Saamenkielen vaikuttamistoimielin on nimetty. Toimielimessä on seitsemän jäsentä ja varajäsentä siten että saamelaiskäräjillä on neljä edustajaa. Lisäksi nimeämisiä on pyydetty kolttien kyläkokoukselta, saamenkielisten palvelujen tuottajatahoilta (kunnat) ja henkilöjärjestöiltä.

–          Työ jatkuu muun muassa saamenkielen vaikuttamiselimen kautta, kun se kokoontuu ensimmäisen kerran syksyllä. Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio istuu myös Lapin väliaikaisessa valmistelutoimielimessä. Elokuussa varmistuu maakuntavalmistelun saamenkielisten palveluiden valmistelija.


Saamenkielen valmistelutoimielimeen on nimetty seuraavat:

Anne-Mari Näkkäläjärvi, varalla Inkeri Väystäjä, Enontekiön kunta

Varpu Falck, varalle Anne Kirste Aikio, Saamelaiskäräjät

Ristenrauna Magga, varalle Neeta Jääskö, Saamelaiskäräjät

Leena Niittyvuopio-Jämsä, varalle Nihkolas Valkeapää, Saamelaiskäräjät

Tiina Sanila-Aikio, varalle Pia Ruotsala-Kangasniemi, Saamelaiskäräjät

Risto Varis, varalla Hanna Riipi, Sodankylän kunta

Elle Aikio, varalla Laura Arola, Utsjoen kunta

Saamenkielisten palvelujen vastuuvalmistelija

Aiheeseen littyviä linkkejä:

Kielelliset oikeudet – Sote- ja maakuntauudistus – Alueuudistus 

Vaikuttamistoimielinten nimeäminen, Lapin maakunnan väliaikainen valmistelutoimielimen esityslista 8.06.2018/Asianro 101