Palaa listaukseen

Rahasto- ja rahoitustoimintaa valmisteleva työryhmä nyt koolla ensimmäistä kertaa

Lapin Liitto ja Lapin ELY-keskus päättivät koota maakuntauudistuksen valmistelun tueksi rahasto- ja rahoitustoiminnan järjestäytymistä valmistelevan viranomaistyöryhmän. Työryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa 19.2.2018.

Työryhmän tehtävänä on tukea maakuntauudistuksen väliaikaishallintoa ja se raportoi toiminnastaan Elinvoima- ja elinkeinot – valmistelutyöryhmälle ja saa siltä evästyksiä omalle valmistelulleen. Työryhmä kerää ja analysoi olemassaolevaa tietoa ja valmistelee ja luo vaihtoehtoja tulevassa maakunnassa järjestäytymistä silmälläpitäen. Työryhmä huomioi työssään maakuntauudistuksen vision ja kokonaistavoitteet ja hyödyntää ja tuottaa ennakointitietoa. Tärkeässä roolissa ovat myös yhdyspinnat sotepalveluihin ja kuntien elinvoimapalveluihin.

Lisätietoa:

Mervi Nikander, p.050 444 5606, mervi.nikander(at)lapinmaakunta.fi 

Tiina Keränen, p.0295 039 636, tiina.keranen(at)lapinmaakunta.fi