Palaa listaukseen

Poliittinen seurantaryhmä päätti aloittaa maakunnan strategian valmistelun

Lapin liiton hallitus käsitteli poliittisena seurantaryhmänä Lapin maakuntauudistuksen valmistelua maanantaina 12. helmikuuta 2018 aamukoulussaan. Keskustelun keskeisinä tuloksina päätettiin käynnistää tulevan maakunnan strategian ja konsernirakenteen valmistelu sekä laatia linjauksia ennen vuotta 2020 tapahtuviin kuntien palveluiden uudelleenorganisointeihin.

”Maakuntavalmistelu Lapissa on siinä vaiheessa, että nyt on aika siirtää valmistelun kärkeen lappilaisten peruspalveluiden turvaaminen ja kehittäminen. Samalla on syytä poliittisella tasolla valmistella konsernirakenne eli miten tulevaa maakuntaa johdetaan ja miten palveluiden tuotanto järjestetään. Päätökset näistä tekee ensi vuonna aloittava maakuntavaltuusto” , sanoo Lapin liiton hallituksen puheenjohtaja Markus Lohi

Erityistä huomiota vaativiksi asioiksi seurantaryhmä nosti seuraavat seitsemän asiaa:

1) Huolehditaan sujuvasta lappilaisesta arjesta. Perustason palvelut on pidettävä uudistuksen kärkenä.

2) Tunnistetaan tulevaisuuden kehitystrendit valmistelussa. Esimerkiksi sairauksien hoito tulevaisuudessa ei tapahdu vain sairaalan seinien sisällä

3) Otetaan modernit toimintatavat käyttöön heti tulevan maakunnan toimintoja suunniteltaessa. Tiedolla johtamista on hyödynnettävä ja rakennettava uusi maakunta suoraan digitaalisuutta eri tavoin hyödyntäväksi.

4) Hakeudutaan aktiivisesti erilaisiin pilotteihin, joilla voidaan tukea valmistelua. Esimerkiksi luodaan kunnille edellytyksiä hakeutua yhdessä nyt haettavaan valinnanvapauspilottiin.  

5) Piirrettään puhtaalle karttapohjalle tulevan Lapin maakunnan rakenteet. Uuden maakunnan konsernirakennetta ja johtamisprosesseja valmistelemaan tarvitaan tulevaisuuden Lappia kokonaisuutena tarkasteleva ryhmä. Esityksenä on valmisteluryhmän perustaminen, jonka kokoonpanon muodostavat muutosjohtajan ja väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajiston lisäksi edustava otos poliitttisesta seurantaryhmästä.

6) Rakennetaan siltaa kuntien ja tulevan maakunnan toiminnan välille. Luodaan yhteinen kehittämisen visio ja tavoitteet, joihin ollaan valmiita yhdessä sitoutumaan sekä yhteiset kriteerit mahdollisiin ennen vuotta 2020 tapahtuviin kuntien palveluiden uudelleenorganisointeihin.

7) Varmistetaan riittävät resurssit valmisteluun. Ei yritetä nyhjäistä tyhjästä.

 

Lisätietoja:

Lapin liiton hallituksen puheenjohtaja Markus Lohi, p. 400 692 682, markus.lohi(at)eduskunta.fi

Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi, p. 044 767 4200, mika.riipi(at)lapinliitto.fi

Lapin muutosjohtaja Marja Perälä, p. 040 768 8752, marja.perala(at)lapinmaakunta.fi