Palaa listaukseen

Pohjoisen maakunnat selvittävät sote-peruspalveluiden markkinatilanteen

Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun maakuntien sote-valmisteluorganisaatiot tekevät yhdessä alueen yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden markkinaselvityksen. Selvitys kokoaa tietoa erityisesti valinnanvapauden piiriin tulevien yksityisten sote-peruspalveluiden nykytilasta ja markkinoiden kehityksestä tulevaisuudessa. Kartoitus on osa maakuntien sote-uudistuksen valmistelua.

Selvitys auttaa myös tunnistamaan mahdolliset markkinapuutetilanteet, jotka edellyttävät maakunnalta toimenpiteitä.

”Sote-uudistukseen valmistautuminen, monituottajamalli ja valinnanvapauden lisääntyminen edellyttävät maakunnilta ajantasaista tietoa ja ymmärrystä alueen sote-toimialan markkinoiden kehittymisestä. Analyysiä tarvitaan esimerkiksi palvelustrategian linjauksia, maakuntajärjestäjien ja markkinoiden vuoropuhelua sekä julkisen palvelutuotannon suunnittelua varten”, kertoo Lapin maakuntavalmistelun sote-muutoskoordinaattori Miia Palo

Markkinaselvitys keskittyy niin sanottujen suoran valinnan eli sote-keskusten ja suunhoidon yksiköiden palveluihin sekä henkilökohtaisella budjetilla ja asiakassetelillä saataviin palveluihin, joita ovat muun muassa kotihoito, asumispalvelut ja terapiapalvelut. Selvityksessä pureudutaan muun muassa yksityisten sote-palveluiden markkinoiden eroihin maakuntien välillä ja maakuntien eri osissa. Yritysten, yrittäjäjärjestöjen ja asiantuntijoiden haastatteluiden kautta avataan toimijoiden mahdollisuuksia ja mahdollisia esteitä tarjota palvelujaan valinnanvapauslain toteutuessa.

”Eri tahot ovat aiemmin teettäneet markkinaselvityksiä muun muassa erikoissairaanhoidon osalta. Kattavaa analyysiä sote-peruspalveluiden osalta ei ole tehty. Markkinoilla on yrityksiä, jotka toimivat usean maakunnan alueella ja markkinoiden kehittymiseen liittyvät ilmiöt eivät noudata maakuntarajoja. Tämän vuoksi pohjoisella yhteistyöalueella on päädytty neljän maakunnan yhteiseen markkinaselvitykseen”, toteaa Lapin sote-muutoskoordinaattori Miia Palo.

Yhteistyökumppanina toimii KPMG Oy Ab, ja selvitystä ohjaavat maakuntien sote-valmisteluorganisaatiot. Selvitys valmistuu alkuvuonna 2019.

 

Lisätietoja
maakuntien sote-muutosjohtajat/vastuuvalmistelijat:

Miia Palo, miia.palo@lapinmaakunta.fi p. 040 653 2728

Sirkku Pikkujämsä, sirkku.pikkujamsa@popmaakunta.fi  p. 050 576 8518

Maire Ahopelto, maire.ahopelto@kainuu.fi, p. 044 777 3033

Eija Kellokoski-Kari, eija.kellokoski-kari@soite.fi p. 040 8042981