Palaa listaukseen

Nyt lähdetään työstämään tulevan Lapin maakunnan isoa kuvaa

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen väliaikainen valmistelutoimielin käsitteli vuoden 2018 toisessa kokouksessaan maakunnan strategiatyön ja konsernirakenteen valmistelun käynnistämistä sekä sote-valmistelun työsuunnitelmaa. Lisäksi tehtiin päätöksiä käytännön toimenpiteistä, joilla valmistelua viedään eteenpäin. Katseet ovat kaikilta osin tulevassa. Kokous järjestettiin tiistaina 27.2.2018.

”Maakuntauudistus on nyt selkeästi pyörähtänyt käyntiin, vauhti kasvaa ja henki on hyvä! Minua ilahdutti myös keskustelu osallisuuden edistämisestä. Vaikka pykälissä puhuttiin abstrakteista aiheista kuten maakuntastrategiasta, keskustelussa nostettiin selkeästi esille tavallinen lappilainen ja tulevien maakuntalaisten osallistuminen”, tuumiskeli valmistelutoimielimen puheenjohtaja, maakuntajohtaja Mika Riipi kokouksen jälkeen.

 

Tulevan maakunnan konsernirakenteen ja strategian valmistelua aloitellaan

Lapin väliaikainen valmistelutoimielin päätti kokouksessa käynnistää maakuntastrategian, palvelustrategian ja palvelulupauksen sekä maakunnan konsernirakenteen valmistelun. Valmistelua koordinoi valmisteluryhmä, joka koostuu valmistelua ohjaavan ja johtavan väliaikaisen valmistelutoimielimen sekä valmistelun poliittisen seurantaryhmän edustajista.

”Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun kevään painopisteet ovat tulevan maakunnan strategian ja rakenteen valmistelussa sekä siirtyvien palvelujen järjestämisen ja tuottamisen suunnittelussa. Lisäksi odotamme innolla touko-kesäkuun jalkautumistamme Lapin kuntiin”, kertoi muutosjohtaja Marja Perälä.

Koska strategia ohjaa tulevan maakunnan toimintaa ja resurssien kohdentamista, valmistelua tehdään pienemmissä osissa ja siihen kytketään tiiviisti mukaan valmistelijat ja valmisteluryhmät sekä uudistuksessa mukana olevat organisaatiot, niiden johto, esimiehet ja henkilöstö.

Väliaikainen valmistelutoimielin näki lisäksi tärkeäksi asukkaiden mukaan ottamisen strategiatyöhön, jotta maakunnan palveluilla voidaan vastata asukkaiden todellisiin palvelutarpeisiin. Käytännössä asukkaita kuullaan muun muassa touko-kesäkuussa valmistelun jalkautuessa kuntakierrokselle. Lisäksi asukkaille toivottiin kehitettävän uudenlaisia osallistumisen muotoja. Lähiaikoina aloittava osallisuuskoordinaattori tukee valmistelijoita tässä työssä.

Sidosryhmien kanssa käydään tarpeen mukaisia keskusteluja osana normaalia yhteistyötä.

 

Sote-valmistelussa seuraavat askeleet: rekrytoinnit ja työryhmät

Sote-valmistelua koordinoimaan perustettu sparrausryhmä on päässyt hyvään vauhtiin työsuunnitelman laatimisessa.  Työryhmässä on tunnistettu keskeiset valmisteltavat asiat järjestämisen tehtäviin, määritelty valmisteluun tarvittavat henkilöstöresurssitarpeet sekä laadittu esitys tarvittavista työryhmistä.

SOTE-palvelujen suunnitteluun ja valmisteluun on haettu 26.2.2018 päättyneessä haussa neljä suunnittelijaa sekä sote-digi projektipäällikköä ja projektisuunnittelijaa. Kaikkiin tehtäviin saatiin hyviä hakijoita. Valmistelijat yhdessä muutosjohtajan kanssa tekevät valinnat haastatteluihin kutsuttavista lähipäivien aikana ja tavoitteena on, että henkilöt aloittaisivat työssään maalis-huhtikuun vaihteessa.

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti perustaa seuraaville sote-osa-alueille asiantuntijatyöryhmät: ikäihmisten palvelut, lapsi- ja perhepalvelut, aikuisten palvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaisten palvelut, kuntoutus, sote-keskuspalvelut, suun terveydenhuolto, päivystys ja ensihoito sekä sote-palveluiden digitalisaation ohjausryhmä. Näihin ryhmiin kootaan asiantuntijoita uudistuksessa mukana olevista organisaatioista.

 

Valmisteluun tarvitaan resursseja kaiken aikaa

 

Alkuvuodesta 2018 on ollut sote-valmistelijoiden lisäksi myös muutamia muita valmistelutehtäviä avoinna. Hakijat tähän mennessä päättyneisiin hakuihin tulevat esille verkkosivuillemme lähipäivinä.

Valmistelutoimielimen kokouksessa osallisuuskoordinaattoriksi valittiin Jukka Hakola ja ICT-valmistelijoiksi Susanna Hongan, Pasi Revonmäen ja Anne Sandbergin. Suomen ja saamenkielisen sisällöntuottajan haku päättyi perjantaina 23.2. Hakemukset käsitellään ja haastatteluihin kutsuttavat valitaan lähipäivinä.

Nyt käynnissä olevien ja tulevien rekrytointien osalta päätettiin, että muutosjohtaja tekee esityksen puheenjohtajistolle, jonka jälkeen väliaikainen valmistelutoimielin vahvistaa valinnat kirjallisella menettelyllä. Näin rekrytointiprosessit nopeutuvat.

Kevään aikana on tulossa muutamia valmistelijan tehtäviä avoimeksi. Tällä hetkellä on tunnistettu tarve esimerkiksi lakimiehelle ja tietojohtamisen valmistelijalle sekä lisäksi tarvitaan vahvistusta henkilöstöasioiden valmisteluun.

 

Valmisteluun lisää tehoa organisaatioista

Kokouksessa päätettiin myös, että kevään aikana kartoitetaan uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden kiinnostus ja halukkuus ottaa vastuulleen valmisteltavia asioita. Halukkaille voitaisiin antaa valmisteltavia tehtäviä hoidettavaksi joko yhdessä tai erikseen. Lisäksi päätettiin, että tuetaan organisaatioita hakeutumaan erilaisiin pilotteihin ja kehittämishankkeisiin, joissa tehtävä kehittämistyö voidaan hyödyntää tulevassa maakunnassa.

Lisäksi sovittiin, että organisaatiot antavat henkilöstöresurssia valmisteltaviin asioihin sen mukaan, kun väliaikaisessa toimielimessä tällaisesta sovitaan. Esimerkiksi sopimusten siirtoihin liittyen tarvitaan organisaatioiden substanssituntemusta jo kuluvan kevään aikana.

 

Seuraava väliaikaisen valmistelutoimielimen kokous on perjantaina 13.3.2018 alkaen klo 8.00.

Lapin maakuntauudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen 27.2.3018 kokouksen koko esityslista löytyy asiakirjahallintapalvelustamme. 

 

Lisätietoja:

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja Marja Perälä, marja.perala(at)lapinmaakunta.fi, p. 040 768 8752

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja  Mika Riipi, mika.riipi(at)lapinliitto.fi, p. 044 767 4200

 

Lue lisää maakuntauudistuksesta Lapissa: www.lapinmaakunta.fi  ja osallistu keskustelun www.facebook.com/Lapinmaakunta

 

Valmistelu jalkautuu Lapin kuntiin touko-kesäkuussa! Varmistetut kuntakierroksen päivät tulevat viimeistään hiihtolomaviikon jälkeen verkkosivuillemme.