Palaa listaukseen

Muutosjohtajan terveiset henkilöstölle Lapissa

Hallitus ja ministeriöt ovat ahkeroineet perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta ja antaneet omat ratkaisuehdotuksensa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 27.2.2019. Jotta lait ehditään käsitellä tällä hallituskaudella, sosiaali- ja terveysvaliokunnan tulee antaa oma mietintönsä viimeistään 6.3.2019. Aikataulu on tiukka, mutta ei mahdoton.  Lisäkokouksia tarvitaan ja mahdollisesti myös eduskunnan istuntokauden pidennys on arvioitavana. Lappi on valmis etenemään, nyt toivotaan ratkaisuja. Siihen asti valmistelumme jatkuu.

Perustuslakivaliokunnan muutosehdotukset mahdollisia tiukassa aikataulussa

Lapin maakunnan kannalta mielenkiintoisimmat ratkaisuehdotukset liittyvät rahoitukseen, saamenkielisiin palveluihin sekä maakunnan oman liikelaitoksen toiminnan turvaamiseen poikkeustilanteissa lisärahoituksen turvin.  Rahoitusmallin perusrakenteeseen ei esitetä muutoksia, mutta sen sijaan rahoituksen riittävyys lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen turvataan. Mekanismiksi esitetään rahoituksen tason korottamista tilanteessa, jossa  useammassa kuin viidessä maakunnassa tai maakunnissa, joiden asukasmäärä on yhteensä enemmän kuin 35 %, vaarantuu riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus.

Rahoitukseen liittyen esitetään myös muutosta maakuntaindeksiin.  Saamenkielisten palvelujen järjestämiseen ei edelleenkään esitetä rahoitusta, mutta tärkeäksi nähdään kielellisten oikeuksien toteutumisen seuranta ja arviointi.  Lapin kannalta tähän ratkaisuehdotukseen ei voi olla tyytyväinen. Pelkkä seuranta ja arviointi ei ole riittävä toimenpide turvaamaan saamenkielisen väestön kielellisiä oikeuksia palveluissa.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta muutoksia esitetään lisäksi muun muassa asiakassuunnitelmaan, sote-keskuksen aikaistettuun aloittamiseen,  tietosuojaan sekä kunnille maksettaviin korvauksiin omaisuusjärjestelyistä johtuen. Maakuntavaalit esitetään pidettäväksi 27.10.2019.

Perustuslakivaliokunta otti lausunnossaan kantaa myös lakiesitysten keskinäiseen suhteeseen. Maakunnan emolaki, valinnanvapauslaki ja palvelutuottajalaki sekä maku II paketista kuntien muiden tehtävien siirtoa sekä lupa-, ohjaus- ja valvontavirastoa koskevat lait edellytetään käsiteltävän yhdessä, mutta kuitenkin niin, että ensin täytyy olla hyväksyttynä maku I lakipaketti. Kasvupalvelua koskevat lait eivät ole etenemässä tällä hallituskaudella.

 

Lapin maakuntavalmistelu jatkuu kaikissa vaihtoehdoissa vielä kesän korvalle

Tässä valtakunnallisessa tilanteessa on tärkeä kaikilla tasoilla huomioida, että Lapin maakuntavalmistelun pöydällä on asioita:

  • joihin tarvitaan tulevaisuutta koskevia ratkaisuja/linjauksia
  • joita on tärkeä viedä eteenpäin riippumatta siitä,  eteneekö tämä uudistus toimeenpanoon saakka
  • joiden eteenpäinvieminen tässä epävarmassa tilanteessa ja lakien sisältöjen puuttuessa ei ole välttämätöntä ja on hyvä ottaa pieni aikalisä

Missään tilanteessa valmistelua ei voida pysäyttää äkkijyrkästi ennen maaliskuun loppua. Odotettavissa ei välttämättä ole myöskään ole kansallisia ratkaisuja valmistelun ”siltaamiseksi” ennen maaliskuun loppua. Osin valmistelukoneistoa tarvitaan kesän alkuun saakka. Työ pitää koota sellaiseen muotoon, että se on hyödynnettävissä myös mahdollisissa tulevissa palvelurakennetta tai palvelujen kehittämistä koskevissa ratkaisuissa, jotka voivat olla kansallisia, alueellisia tai paikallisia. Valmistelurahoituksen käytöstä on tulossa ohjeet maakuntien liitoille ensi viikolle.

 

Jos me jotain olemme oppineet näiden esivalmistelutyövuosien aikana on epävarmuuden sietäminen. Työn iloa siis edelleen kaikille!

 

Terveisin,

Marja

 

PS Ota yhteyttä, jos sinulla jäi kysyttävää:

 

Marja Perälä
Muutosjohtaja
Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu
Lapin liitto
p. 040 768 8752
Twitter: @marjaprl