Palaa listaukseen

Mitä maakuntauudistus konkreettisesti tarkoittaa minun työssäni?

Maakuntauudistus vaikuttaa suoraan yli 8 000 ihmisen työhön Lapissa. Missä Sakari Sairaanhoitaja, Taina Talousasiantuntija tai Allu Aluekehittäjä ovat töissä 1.1.2019? Miten matka uuteen maakuntaan menee käytännössä henkilöstön näkökulmasta?

Nämä ovat usein esitettyjä kysymyksiä, joihin ei ole kenelläkään meistä ei ole vielä varmoja vastauksia. Yleisön pyynnöstä teemmekin nyt rohkeaa visiointia ja spekulointia tulevaisuudesta edellä mainittujen esimerkkien kautta.

Missä teen työtäni tulevaisuudessa?

Tulevista maakunnista tulee monialaisia ja monipaikkaisia työyhteisöjä. Tämä mahdollistaa henkilöstölle erilaisten vaihtoehtojen punnitsemisen: mitä haluaisin tehdä tulevaisuudessa.  Vaihtoehtojen punninnalle luo edellytyksiä myös se periaatteellinen päätös, että henkilöstöä ei keskitetä yhteen fyysiseen paikkaan, vaan Taina Talousasiantuntija voi tehdä työtä paikkakunta- ja paikkariippumattomasti.

Oletettavasti joidenkin tehtävien hoitaminen voi edellyttää työskentelyä tietyllä paikkakunnalla tehtävän tai palvelun luonteen vuoksi. Ja voisi olettaa, että mahdolliset siirrot näissä tilanteissa tehdään vapaaehtoisuuteen perustuen.

Miten teen työtäni?

Työtä tehdään tulevaisuudessa monikanavaisesti. Se tarkoittaa, että työssä ja palveluissa hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuuksia esimerkiksi tieto- ja viestintäpalveluissa. Käytännössä tämä mahdollistaa sen, että Allu Aluekehittäjä kollegoineen pystyy tulevaisuudessa keskittymään nykyistä paremmin ydintehtäviinsä, mutta myös tarjoamaan henkilökohtaista palvelua silloin kun asiakas siitä hyötyy.

Koska uudistuksen tavoitteena on, että asukkaille ja asiakkaille palvelujen tulee olla mahdollisimman helposti saatavilla, meidän on tarpeen kehittää uudenlaisia, joustavia ja helppoja tapoja asioimiseen, kasvotusten ja sähköisesti. Työn tekemisen näkökulmasta uudenlaiset tekniset ratkaisut vapauttavat meitä arkirutiineista ja mahdollistavat keskittymisen asiantuntijatyöhön.

Kenen palveluksessa teen töitä?

Henkilöstö siirtyy uuteen maakuntaan liikkeenluovutuksen periaattein eli ns. vanhoina työntekijöinä. Lue lisää liikkeenluovutuksesta (KT Kuntatyönantajat, esitys 25.4.2017 Lapin henkilöstön luottamusmiehille).

Liikkeenluovutus voi tapahtua kuuteen eri organisaatioon: maakuntaan, maakunnan liikelaitokseen tai maakunnan yhtiöitettyyn toimintaan, tai valtakunnalliseen palvelukeskukseen, sen tytäryhtiöön tai sen osaomistusyhtiöön.

Eli esimerkiksi kuntien ja kuntayhtymien sote-henkilöstö siirtyy maakunnan tai sen liikelaitoksen tai sen yhtiöiden palvelukseen. Sakari Sairaanhoitaja voi siis siirtyä mihin tahansa edellä mainittuun organisaatioon. Kaikissa näissä vaihtoehdoissa henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Sakari voi myös perustaa oman sote-alan yrityksen, joka tarjoaa palveluita maakunnalle tai siirtyä työskentelemään olemassa olevalle yksityiselle palveluntuottajalle.

Tukipalvelujen kuten talous- ja palkkahallinnon asiantuntija tai ICT-asiantuntija siirtyy maakunnan tai maakunnan valitseman tuotantoyhtiön tai valtakunnallisen palvelukeskuksen palvelukseen. Näin siis esimerkiksi Taina Talousasiantuntijan kohdalla.

Valtakunnallisesti maakuntauudistus tarkoittaa yli 220 000 henkilön siirtymistä maakuntien palvelukseen.

 

Valmisteluhenkilöstö väliaikaishallintoon valitaan mukana olevien organisaatioiden henkilöstöstä

Väliaikaishallinnon vaiheeseen tarvitaan eri tehtäväalueisiin henkilöstöä, jotka valmistelevat asioita väliaikaiselle valmistelutoimielimelle. Hakeutuminen tehtäviin on ajankohtainen tämän hetken tiedon mukaan kesäkuussa 2017 ja valmistelutehtävät käynnistyvät syksyllä. Valmisteluun on arvioitu tarvittavan noin 20-25 henkilöä.

Valmisteluhenkilöstö valitaan ensisijaisesti muutoksessa mukana olevien organisaatioiden henkilöstöstä sovittavien periaatteiden mukaisesti. Ohjausryhmä päättää henkilöstösuunnitelmasta toukokuun lopusssa pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa. Eli lisätietoa väliaikaishallinnon työtehtävistä ja hakuohjeet selviää kesäkuun alussa.

 

Mitä luulette, olisivatkohan Allu, Sakari tai Taina kiinnostuneita hakemaan väliaikaishallintoon valmistelemaan uutta maakuntaa?

 

**

Sakarin, Tainan ja Allun tarina jatkuu seuraavissa blogikirjoituksissa. Laita palautetta tai ideoi uusia blogiaiheita kanssamme.

Lue lisää henkilöstöpolitiikan periaatteista alueuudistus.fi –verkkosivuilta.