Palaa listaukseen

”Mieluummin näin” - kokemuksia dialogisesta seminaarista

”Hyviä keskusteluita, hienoa, että erilainen tapa, on saanut eväitä omaan työhön”, tuumasivat Pohjois-Suomen työllisyysverkoston Tulevaisuus tehdään yhdessä –seminaarin osallistujat Rovaniemellä 22–23.2.2018. Seminaari toteutettiin perinteisestä mallista poiketen dialogisin menetelmin.  Monologisten kalvosulkeisten sijaan päivien keskiössä oli osallistujien välinen vuorovaikutus. Paikalla oli yli 130 työllisyydenhoidon ammattilaista.

Puheensorina täytti seminaaritilan, kun kolmen maakunnan alueelta saapuneet osallistujat käsittelivät työllisyydenhoitoon liittyviä ajankohtaisia teemoja fasilitaattoreiden ohjaamissa työpajoissa. Päivien käynnistäminen ryhmäkeskusteluilla koettiin onnistuneeksi, jota kuvastavat muutamat osallistujien kommentit: ”asian ytimeen helposti” ja ”verkostoituminen lähtee jo tässä vaiheessa etenemään”.

Ihmisten kohtaamisessa on julkisella sektorilla paljon opittavaa. Työtön nuori ei ole asiakas, vaan ihminen, joka voi tehdä paljon asioita esimerkiksi urheiluseurassa lasten ja nuorten hyväksi. Kuvassa: Mika Riipi, Seija Sukula, Arto Haveri, Jenni Airaksinen ja Tytti Määttä Pohjois-Suomen työllisyysseminaarin keskustelussa Rovaniemellä.

Asiantuntijapuheenvuorot oli korvattu seminaarissa ”pyöreän pöydän keskusteluilla”, joissa oli mukana kunta- ja maakuntatason johtajia sekä työllisyysasioiden ammattilaisia. Keskustelujen etenemisestä huolehti verkostokonsultti, jonka tehtävänä oli päivien aikana varmistaa ryhmäprosessien sujuminen, vuorovaikutuksen toteutuminen ja aikataulussa pysyminen.

Seminaarin aikana osallistujilla oli henkilökohtainen mahdollisuus reflektoida kokemuksiaan. Työskentelymuoto koettiin hyväksi ja keskustelujen etuna pidettiin muun muassa tiedonvaihtoa, muiden hyvien käytänteiden oppimista ja verkostoitumista. Osa väsyi päivien aikana keskusteluihin ja kertoi, että niitä olisi voinut olla vähemmän. Toisaalta oli myös heitä, jotka olisivat halunneet puhua vieläkin pidempään ilman keskeytyksiä. Tapahtuman järjestäjinä oivalsimme, että tässäkin asiassa sekä-että on parempi kuin joko-tai: onnistunut seminaari sisältää sopivasti herätteleviä asiantuntijapuheenvuoroja ja riittävästi innostavia keskusteluja.

Osallisuus, vuorovaikutus ja dialogisuus ovat kirjattuina tämän päivän julkisen hallinnon uudistamiseen. Dialogiset menetelmät edellyttävät perinteisten roolien murtamista, rohkeutta heittäytyä tilanteeseen, hyvään lopputulokseen luottaen. Palautteiden perusteella seminaareja kannattaa viedä dialogiseen suuntaan ”oikea suunta tämä menetelmä”, ”mieluummin näin, pysyy mielenkiinto”, ”hyvät oli päivät”.

Tutustu täältä seminaaripäivän materiaaleihin.

Eikä tässä vielä kaikki: Pohjois-Suomen työllisyysverkosto on avoin yhteistyöstä kiinnostuneille tahoille. Jos haluat olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa seuraavaa dialogista työllisyysseminaaria, ole yhteydessä verkostojohtaja Marko Palmgreniin (marko.palmgren@lapinliitto.fi). Suunnittelu alkaa 24.5.2018 klo 9 – 11.

**

Tämä kirjoitus on ensimmäinen osa blogikirjoitusten sarjaa, joissa käsitellään kuntien ja maakuntien verkostomaisen ja dialogisen yhteistyökulttuurin rakentamiseen liittyviä ilmiöitä ja kokemuksia. Tavoitteena on mm. tukea kuntia ja maakuntia verkostomaisen toimintakulttuurin rakentamisessa ja dialogisten menetelmien käyttöönotossa. Julkaisemme kirjoituksia kerran kuussa joten seuraava ilmestyy sivuille huhtikuun alussa.