Palaa listaukseen

Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalveluiden alatyöryhmä pureutui konsernirakenneluonnokseen

Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalveluiden alatyöryhmä tukee luonnonvarat ja ympäristö –valmisteluryhmän toimintaa ja valmistelijan työtä substanssiasiantuntijana erityisesti lomituspalveluiden suunnittelun osalta. Alatyöryhmä kokoontui kolmanteen kokoukseensa 29.6.2018.

Kokouksessa käytiin prosessisuunnittelijan toimesta läpi valmistelun etenemistä niin valtakunnallisella kuin maakunnallisellakin tasolla, sekä muut ajankohtaiset asiat. Todettiin, että maakuntauudistuksen voimaantulo lykkääntyy ainakin vuodella, mikä toisaalta mahdollistaa perusteellisemman valmistelutyön ja Lapissa valmistelu jatkuukin toistaiseksi normaalisti. Toisaalta Lapin maakunnalle tällä hetkellä osoitettu noin 33 miljoonan euron sopeuttamistarve vuoteen 2025 mennessä ja sen kautta uhka Lapin maakunnan toimintakyvylle aiheutti kuitenkin huolta myös alatyöryhmässä.

Alatyöryhmässä käsiteltiin ennakoivasti luonnoksia tulevan maakunnan konsernirakenteesta lomituspalveluiden näkökulmasta ja sovittiin lausuntomenettelystä alatyöryhmän osalta. Alustavasti todettiin, että luonnos organisaatiorakenteeksi näyttää lomituspalvelujen osalta tällä hetkellä oikealta, kun lomituspalvelut sijoittuvat muiden maaseutupalveluiden tapaan aluekehityslautakunnan alla oleviin aluekehitystoimintoihin. Lomituspalveluiden osalta hajautettu toimintamalli on koettu toimivaksi, asiakaslähtöiseksi sekä kustannustehokkaaksi ja samalla myös ylimaakunnallinen yhteistyö on ollut toimivaa ja sitä mielellään jatkettaisiin yhdessä Kuusamon ja Taivalkosken kanssa, mikä tulee tuoda selkeästi esiin myös valmisteluryhmän lausunnossa.

Lisätietoja:

Kokouksen pöytäkirja

Luonnonvarat ja ympäristö -tehtäväalan prosessisuunnittelija

Hannu Raasakka, puh. 0400 698651, hannu.raasakka@lapinmaakunta.fi