Palaa listaukseen

Maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon kokoonpanosta saatiin lappilainen konsensus

Maakuntauudistuksen esivalmistelun tämän vuoden toinen kokous käsitteli pitkälti tulevan väliaikaishallinnon valmistelua. Nykytiedon mukaan viimeistään alkusyksystä 2017 aloittavan väliaikaishallinnon valmistelutoimielimen kokoonpanosta saatiin kokouksessa yhteisymmärrys. Kokouksessa käsiteltiin myös tukipalveluiden järjestämisen kokonaisuutta. Tukipalveluihin halutaan löytää maakunnallisia ratkaisuja, joissa kunnat voivat olla mukana niin halutessaan.

”Valmistelun etenemisen kannalta kokous oli ratkaiseva. Esivalmistelun tahti kiihtyy väliaikaishallinnon lähestyessä. Saimme kokouksessa sovittua konkreettisia jatkoaskeleita kohti väliaikaishallintoa”, toteaa esivalmistelun projektipäällikkö Marja Perälä.

Aitona huolena ohjausryhmän puheenjohtajalla maakuntajohtaja Mika Riipillä oli väliaikaishallinnon rahoituksesta.

”Valtio on varannut 18 maakunnalle yhteensä 9 miljoona tämän vuoden 2017 valmisteluun. Tarvittava summa olisi kuitenkin kaksinkertainen. Nyt esivalmistelua on tehty osin talkoohengellä, osin mukana olevien organisaatioiden yhteisrahoituksella. Lapissa olemme sitä mieltä, että valtion pitää tulla tässä vastaan ja huolehtia historiallisesti merkittävän uudistuksen valmistelun resursoinnista”, kertoo Riipi.

 

Väliaikainen valmistelutoimielin ohjaa Lapin maakunnan valmistelua

Ohjausryhmä kävi kokouksessa keskustelua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta, jonka toiminta käynnistyy sen jälkeen, kun lait ovat voimassa ja uusi maakunta perustettu, viimeistään syksyllä 2017.

Väliaikaishallinto käyttää maakunnan ylintä päätösvaltaa kunnes uusi maakuntavaltuusto aloittaa maaliskuussa 2018. Se johtaa ja ohjaa valmistelua, jota tehdään liittyen maakuntaan siirtyviin sopimuksiin, henkilöstöön, kiinteistöihin ja toimitiloihin sekä tietojärjestelmien yhteensopivuuteen ja palveluiden jatkuvuuden turvaamiseen 1.1.2019 jälkeen.

Väliaikainen valmistelutoimielin ei voi kuitenkaan käyttää tarkoituksenmukaisuusharkintaa tai tehdä poliittisia ratkaisuja. Se ei myöskään voi päättää asioista, joiden vaikutukset ovat maakunnan kannalta merkittäviä ja pitkävaikutteisia.

Väliaikainen valmistelutoimielin voi päättää ainoastaan 2018 talousarviosta sekä tehdä välttämättömiä sopimuksia sekä palkata henkilöstöä määräajaksi.

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta löydettiin yhteisymmärrys

Ohjausryhmä esittää, että väliaikaishallinnon valmistelutoimielimen kokoonpanossa on 12 kuntien edustajaa seutukunnittain sovitun kiintiön mukaisesti, edustajat kaikista uudistuksessa mukana olevista organisaatioista, henkilöstön ja saamelaiskäräjien edustajat. Lapin liiton hallitus toimii väliaikaishallinnon poliittisena seurantaryhmänä.

Väliaikaishallintoon tulee myös väliaikainen yhteistoimintaelin, joka on henkilöstön ja työnantajan yhteinen foorumi yhteistoimintalain mukaisten asioiden käsittelemiseksi.

 

Valmisteluhenkilöstö rekrytoidaan uudistuksessa mukana olevista organisaatioista

Väliaikaishallinnon vaiheeseen tarvitaan eri tehtäväalueisiin henkilöstöä, joka valmistelevat asioita väliaikaiselle valmistelutoimielimelle. Hakeutuminen tehtäviin on ajankohtainen tämän hetken tiedon mukaan kesäkuussa 2017 ja valmistelutehtävät käynnistyvät syksyllä. Valmisteluun on arvioitu tarvittavan noin 20-25 henkilöä.

Valmisteluhenkilöstö valitaan muutoksessa mukana olevien organisaatioiden henkilöstöstä sovittavien periaatteiden mukaisesti. Muun muassa tarkennettu henkilöstösuunnitelma tuodaan ohjausryhmän päätettäväksi toukokuussa pidettävään ylimääräiseen kokoukseen.

 

Tukipalveluiden osalta haetaan maakunnallista ratkaisua, jossa on kunnat mukana

Kokouksessa käytiin keskustelua myös maakunnan tukipalveluiden järjestämistä. Maakunta ei voi itse järjestää omana tuotantonaan talous- ja henkilöstö sekä ICT-tukipalveluita, vaan sen tulee joko perustaa oma yhtiö tai hyödyntää olemassa olevia yhtiöitä palvelujen tuotannossa.

Lähtökohtaisesti nykyiset hyvät tukipalvelurakenteet halutaan hyödyntää. Näin turvataan työpaikat ja kehitetään osaamista maakunnassa.

”Maakunnan kannattaa ottaa sellainen tuottajakumppani, joka käy myös kunnille, heidän niin halutessaan. Uudistuksessa pyritään olemaan rikkomatta nykyisiä hyviä malleja”, tiivisti Riipi.

Myös sote-tukipalveluiden osalta ollaan uuden tilanteen edessä. Nykyinen malli, missä kunta tuottaa esimerkiksi ateriapalvelut kouluille ja sairaaloille samasta keittiöstä, ei ole uudessa maakunnassa mahdollinen. Tukipalveluiden organisoimiseksi esitettiin vaihtoehtona maakunnan ja kuntien yhteistä tukipalveluyhtiötä, joka mahdollistaisi nykytilan säilymisen kunnissa.

Tukipalveluiden valmistelua jatketaan toukokuussa pidettävissä työpajoissa yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

 

Sujuva lappilainen arki uudistusvision keskiössä

Talven aikana tehtyjen kyselyjen kautta Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelu on saanut näkemyksiä ohjausryhmältä, henkilöstöltä ja lappilaisilta asukkailta niistä asioista joiden varaan uudistusta toivotaan rakennettavan. Nämä näkemykset hyödynnetään valmisteilla olevassa Lapin maakuntauudistuksen visiossa. Keskiöön kaikissa vastauksissa on noussut palvelujen saatavuus ja laatu, asiakaslähtöisyys sekä ammattitaitoinen henkilöstö.

”Maakuntauudistus koskettaa kaikkia lappilaisia ja se rakennetaan alueella yhteistyössä eri toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Tämä edellyttää, että meillä on yhteinen visio siitä, minkälaiset maakunnan palvelut haluamme. Mitä lähemmäs valmistelussa päästään konkretiaa, sitä enemmän uudistus kiinnostaa kansalaisia. Meillä on nyt aidosti mahdollisuus miettiä palvelukokonaisuuksia uudella tavalla ja nykypäivän Lappiin sopiviksi”, kiteyttää Perälä.

Seuraava kokous pidetään toukokuun 30. päivä. Kokoukseen valmistellaan väliaikaishallinnon henkilöstösuunnitelma, esitys valmistelua tukevista työryhmistä sekä periaatteista joilla väliaikaishallinto rekrytoi palvelukseensa työntekijät.

 

Lisätietoja:

MARJA PERÄLÄ
Projektipäällikkö
marja.perala(at)lapinliitto.fi
p. 040 768 8752

MIKA RIIPI
Maakuntajohtaja ja ohjausryhmän puheenjohtaja
mika.riipi(at)lapinliitto.fi
p. 044 767 4200

 

Ota kantaa maakunnan valmisteluun!

Jokainen lappilainen voi osallistua uuden Lapin maakunnan esivalmisteluun jo nyt esimerkiksi Ota kantaa -palvelussa www.otakantaa.fi. Laita hakusanaksi Lapin maakunta ja ota kantaa: mitkä ovat sinun mielestäsi tärkeimpiä asioita pitää mielessä maakuntauudistusta valmisteltaessa. Lapin maakunta 2019 – tehemä yhessä!