Palaa listaukseen

Maakuntauudistuksen esivalmistelusta toimeenpanon suunnitteluun

Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ohjausryhmä kokousti viimeistä kertaa perjantaina 16. kesäkuuta 2017 Rovaniemellä. Tästä eteenpäin maakuntauudistuksen valmistelua jatkaa Lapin väliaikaishallinnon valmistelutoimielin.

Väliaikaisella valmistelutoimielimellä ei ole toimivaltaa tehdä maakuntaa sitovia päätöksiä tai ratkaisuja. Se johtaa ja ohjaa valmistelua. Päätökset ja ratkaisut tekee vaaleilla valittava maakuntavaltuusto, jonka on tarkoitus aloittaa maaliskuussa 2018.

”Esivalmistelun ohjausryhmä on luonut hyvät edellytykset ja tukenut valmistelua niin, että esivalmistelua on voitu tehdä sovitussa aikataulussa. Näistä lähtökohdista on hyvä ponnistaa seuraavaan vaiheeseen”, kertoo esivalmistelun projektipäällikkö Marja Perälä kokouksen jälkeen.

 

Esivalmistelussa koottiin karkean tason tietoa

Maakuntauudistuksen esivalmistelun ohjausryhmän viimeisessä kokouksessa käytiin läpi esivalmisteluvaiheen työsuunnitelman toteutuminen ja todettiin, että valmistelu on pääosin edennyt suunnitelman mukaan.

Keskeisenä tavoitteena esivalmisteluvaiheelle oli tehdä karkean tason nykytilan kuvaus, hahmottaa uudistuksen keskeiset lappilaiset elementit sekä laatia väliaikaishallinnon vaiheen työsuunnitelma. Nykytilan kuvaukset laadittiin muun muassa uudistuksessa mukana olevista organisaatioista, maakuntaan siirtyvistä tehtävistä ja palveluista sekä siirtyvästä henkilöstöstä ja tulevan maakunnan tehtäviin liittyvistä yhteistyön tarpeista kuntien, maakuntien ja muiden toimijoiden kesken.


Nykytilan kuvaukset muodostavat pohjan tulevalla

Valmistelussa syntyneen materiaalin pohjalta on voitu tunnistaa mistä lähtökohdista uutta maakuntaan lähdetään rakentamaan ja minkälaisia asioita valmistellaan vuosien 2017 – 2018 aikana, jotta maakunnan toiminta saadaan käynnistettyä ja tehtävät siirrettyä maakuntaan. 

Lisäksi on tunnistettu osa-alueet, joihin tarvitaan yksityiskohtaisemman tiedon keruuta tai sen käsittelyä esimerkiksi henkilöstötiedot, sopimukset ja käytössä olevat ICT-järjestelmät.

Tavoitteena on päästä liikkeelle valmistelussa heti kesälomakauden jälkeen. Valmisteluun palkataan eri tehtäviin liittyviä asiantuntijoita, jotka lähtevät väliaikaishallinnon ja muutosjohtajan alaisuudessa tekemään käytännön valmistelua.

 

Henkilöstön rekrytointi käynnistyy juhannusviikolla

Juhannusviikolla saadaan tehtävänkuvaukset kirjoitettua ja käynnistetään valmistelijoiden haku. Ilmoitukset julkaistaan Kuntarekryn sivulla sekä välitetään viestintäverkoston kautta kaikkiin maakuntauudistuksessa mukana oleviin organisaatioihin. Huomioiden valmistelutehtävien moninaisuus ja maakunnalle myönnetty valtion määräraha, tehtäviin haetaan aluksi osa-aikaisia valmistelijoita.

Lisätietoa rekrytoinneista lähetetään ennen juhannusta. Paikat ovat haettavana heinäkuun 2017 loppuun saakka. Valinnat rekrytoitavista henkilöistä valmistelee muutosjohtaja ja väliaikaishallinto heidät valitsee.

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen ensimmäinen tehtävä on valita muutosjohtaja

Väliaikainen toimielin on nimetty ja sen järjestäytymiskokous pidetään 14. elokuuta 2017. Tässä kokouksessa valitaan toimielimelle puheenjohtaja, käsitellään muutosjohtajan valintaa sekä aikataulutetaan syksyn työskentely.  

Muutosjohtajan haku on avattu 15. kesäkuuta ja se loppuu 30. kesäkuuta 2017.  Muutosjohtajan valintaan liittyvät haastattelut on sovittu pidettäväksi 9. ja 10.8.2017 ja niissä on mukana väliaikaisen toimielimen jäsenet sekä Lapin liiton hallituksen puheenjohtajisto, joka edustaa poliittista seurantaryhmää.

 

Työryhmät ja sparrausryhmä nimetään syksyllä

Väliaikainen valmistelutoimielin määrittelee elo-syyskuussa 2017 jatkovalmisteluun perustettavien uusien työryhmien ja sparrausryhmän kokoonpanosta ja tehtävistä sekä sopii, miten henkilöt näihin ryhmiin nimetään. Ryhmän jäsenet edustavat omaa organisaatiotaan ja osallistuvat ryhmän työskentelyyn osana omia tehtäviä.

Keväällä toimintansa käynnistäneet työryhmät jatkavat työskentelyään keväällä nimetyillä kokoonpanoilla. Työryhmillä tuetaan valmistelua.

Väliaikainen valmistelutoimielin nimeää syksyllä myös verkostovastaavat palveluittain.

Valmistelua tehdään myös kaikissa uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa omien tehtävien siirtämiseksi uuteen maakuntaan.  Eri organisaatioiden hoitamien tehtävien yhteensovitus, tarpeen mukaisten työjakojen valmistelu ja synergioiden haku tapahtuu työryhmissä. Palkatut valmistelijat tukevat tätä organisaatioiden ja työryhmien työskentelyä.

 

Lisätietoja:

Maakuntauudistuksen esivalmistelun ohjausryhmän varapuheenjohtaja Jaakko Ylinampa

jaakko.ylinampa(at)ely-keskus.fi

p. 040 848 0077

Maakuntauudistuksen esivalmistelun projektipäällikkö Marja Perälä

marja.perala(at)lapinliitto.fi

p. 040 768 8752

 

Lue lisää maakuntauudistuksesta Lapissa: www.lapinmaakunta.fi ja osallistu keskustelun www.facebook.com/Lapinmaakunta