Palaa listaukseen

Lapin maakuntastrategian pohjaa luodaan työpajoissa

Lapin maakuntavalmistelun vuosi 2019 pyörähti käyntiin yhdessä tekemisen teemalla, kun Rovaniemellä järjestettiin ensimmäinen strategiatyöpaja 9.1.2019. Päivän aikana puhuttiin maakunnan elinvoimasta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä osana maakuntastrategiaa. Työpajoissa ideoitiin ja luotiin visioita maakuntastrategian pohjaksi.

Lapin nuorisovaltuustojen edustajat kertoivat strategiatyöpajassa nuorten näkökulmista eri asioihin.

Strategiatyöpajassa oli myös Lapin nuorisovaltuustojen edustusta. Kuvassa Jouko Luukkonen, Janne Antikainen, Mervi Nikander ja Marja Perälä sekä nuorisovaltuuston edustajat Emilia Kunnari ja Aatu Haukipuro.

Strategiatyöpajojen tavoitteena on luoda pohjaa tulevan maakuntalain 35 § mukaiselle maakuntastrategialle, joka linjaa maakunnan pitkän aikavälin tavoitteet. Maakuntastrategian esivalmistelua tehdään Lapissa kolmessa strategiatyöpajassa. Ensimmäinen työpaja oli 9.1.2019, toinen työpaja on 27.2.2019 ja kolmas 27.3.2019.

 

Elinvoima ja hyvinvointi vaikuttavat toisiinsa 

Ensimmäisen työpajan aiheina olivat elinvoima sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. 

”Elinvoima ja hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Mitä menestyneempiä yrityksiä meillä on, sen paremmin ihmiset voivat. Elinvoimalla voidaan myös vaikuttaa verotuloihin. Verotulot mahdollistavat uudet satsaukset siihen, että ihmisillä on hyvä asua ja elää sekä saada tarvitsemiaan palveluja”, kommentoi muutosjohtaja Marja Perälä. 

Koska hyvinvointi, terveys ja elinvoima liittyvät toisiinsa, luotiin niille yhteinen lyhenne: hyteli. Strategiatyöpajassa todettiin, että maakunnan on oltava vahva hyteli-johtaja.

 

Nuoret mukana suunnittelussa 

Lapin strategiatyöpajassa oli myös nuorten edustajia, kun Emilia Kunnari ja Aatu Haukipuro Rovaniemen nuorisovaltuustosta olivat edustamassa Lapin maakunnan nuorisovaltuustoja. Heidän mielestään oli hyvä, että heidät kutsuttiin mukaan. 

”On todella tärkeää, että meidät nuoret otetaan mukaan valmisteluun. Muutokset vaikuttavat nuortenkin elämään, ja me olemme niitä ihmisiä, ketkä tulevaisuudessa tekevät muutoksia. Meidät otettiin hyvin huomioon työpajoissa: kommenteillamme oli sama painoarvo kuin muidenkin kommenteilla. On hienoa saada olla mukana, ja uskomme, että tämä kiinnostaa muitakin nuorisovaltuuston jäseniä”, kertoivat nuoret päivän lopuksi.

 

Lappi-sopimus pohjana maakuntastrategialle 

Strategiapäällikkö Mervi Nikander esitteli Lappi-sopimuksen pääkohdat. Lappi-sopimusta on työstetty laajalla joukolla työpajoissa ja se on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. Voimassa oleva Lappi-sopimus muodostaa pohjan maakuntastrategialle, mutta maakuntastrategia on kokonaisuutena laajempi. Sen tulee ottaa kantaa muun muassa henkilöstö- ja omistajapolitiikkaan, joita Lappi-sopimuksessa ei käsitellä. 

”Lappi-sopimuksessa haluttiin siirtyä pois perinteisestä listauksesta kohti yhteistä näkemystä siitä, mitä meidän tulisi tehdä yhdessä maakunnan hyväksi. Meidän pitää miettiä esimerkiksi sitä, miten hyvinvoinnin näkökulmasta saamme Lapin luontoarvon näkymään meidän jokaisen elämässä – niin työssä kuin arjessa”, kertoo strategiapäällikkö Mervi Nikander. 

Lappi-sopimukseen voit tutustua täällä.

 

Työpajoissa pohdittiin maakunnallista tavoitetilaa 

Iltapäivällä maakuntastrategiaa työstettiin työpajoissa. Työpajoissa keskityttiin sellaisiin teemoihin, joita osallistujat pitivät tärkeinä. Teemat olivat kestävä kehitys, saavutettavuus, osaava ja riittävä työvoima – osallisuus työelämään, nuoret ja lapsiperheet, yritykset ja yrittäjyys sekä muut väestöryhmät kuin nuoret ja lapsiperheet. 

Työpajoissa pohdittiin kunkin teeman maakunnallista tavoitetilaa. Vastauksia etsittiin siihen, millaisia toimijoita teemaan liittyvässä työssä pitäisi olla mukana, millaisia panoksia näillä toimijoilla tulisi olla sekä mitä uudenlaisen tekemisen malleja voisi löytyä. Työpajojen mietteet koottiin yhteen Screen.io-työkalulla. Tuloksiin voit tutustua täällä.

 

Maakuntastrategian suunnittelu jatkuu edelleen 

Maakuntavalmistelussa suunnittelua jatketaan konkretisoimalla ensimmäisen työpajan tuotoksia. Maakuntastrategian työpajasuunnittelu jatkuu helmi- ja maaliskuussa. Helmikuussa teemoja ovat maakunnan järjestäjän ja tuottajan roolit sekä palvelujen tavoitteet. Maaliskuussa käsitellään maakuntakonsernin omistaja- ja henkilöstöpolitiikkaa. 

  

Voit tutustua strategiatyöpajan esitysmateriaaleihin seuraavista linkeistä: 

Marja Perälä ja Jouko Luukkonen: Miten strategia voi edistää alueen kilpailukykyä ja elinvoimaa? 

Sanna Ylitalo ja Miia Palo: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila ja tulevaisuus Lapissa 

Mervi Nikander: Lappi-sopimuksesta Lapin maakuntastrategiaan 

Janne Antikainen: Lapin strategia – Työpaja 9.1.2019 

 

 Lisätietoja: 

Muutosjohtaja
Marja Perälä 
p. 040 768 8752
marja.perala(at)lapinmaakunta.fi 

Strategiapäällikkö
Mervi Nikander
p.
050 444 5606
mervi.nikander(at)lapinliitto.fi