Palaa listaukseen

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu päättyy – lappilaista ratkaisua lähdetään etsimään

Pääministeri Juha Sipilä on hakenut hallituksen eroa presidentiltä tänään perjantaina 8. maaliskuuta 2019. Valtioneuvosto jatkaa toimitusministeriönä kunnes uusi hallitus on nimetty. Hallituksen erotessa hallituksen lakivalmistelu raukeaa, näin ollen myös Sipilän hallituksen valmistelema maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu päättyy.  Maakunnissa tehtävän maakuntauudistuksen valmistelun osalta tämä tarkoittaa, että valmistelu lopetetaan kevään aikana. Lapissa koetaan, että sote-uudistuksen tarve ei ole vähentynyt. Valmistelun aikana tehty aineisto kootaan uusien lappilaisten ratkaisujen käyttöön.

”Olen pettynyt, erityisesti kaikkien niiden satojen Lapin valmistelussa mukana olleiden kuin koko uudistusta koskevan henkilöstön puolesta. Aiomme Lapissa viedä valmistelun pakettiin kunnialla. Odotamme valtakunnallisia ohjeita ja etenemme niiden mukaan. Valmistelussa tehty työ kootaan tulevien ratkaisujen suunnittelun käyttöön. Sote-uudistuksen tarve ei ole vähentynyt, ennemminkin kasvanut”, toteaa maakuntajohtaja ja Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Mika Riipi.

Maakuntajohtaja Mika Riipi toivoo, että kevään aikana puolueet etsisivät jonkinlaista yhteistä polkua yli vaalien, niin ettei valmistelu katkea tykkänään odottamaan uuden hallitusohjelman toimeenpanolinjauksia.

 

Lapin maakuntavalmistelu saatellaan loppuun hallitusti ja valmisteluaineisto kootaan tulevien ratkaisujen käyttöön

Lapin muutosjohtaja Marja Perälällä on huoli myös asukkaiden palveluiden turvaamisesta. Hän kertoo, että tämän valmistelun päättäminen tehdään hallitusti ja tulevia uusia ratkaisuvaihtoehtoja silmällä pitäen:

”Lapissa viime vuosina tehty maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutyö, selvitykset, kyselyt ja suunnitelmat voidaan osittain hyödyntää erilaisissa tulevissa vaihtoehdoissa. Käymme läpi osa-alueittain syntynyttä materiaalia, kokoamme ne sekä raportoimme keskeiset kehittämistarpeet sekä suositukset valmistelun jatkoaskelista. Näin mahdollistamme palveluiden kehittämisen jatkuvuuden. Valmistelua ei voi lopettaa huomenissa, vaan siihen tarvitaan oma aikansa.”

Valmistelun yhteydessä on syntynyt lisäksi verkostoja ja rakenteita, joissa kehittämistyötä jatketaan huolimatta valmistelun päättymisestä. Terveyskeskusten liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelmaan liittyen terveyskeskukset työstävät suunnitelmia kehittämistyön jatkumiselle. Lapin sairaanhoitopiiri jatkaa sosiaali- ja terveyspalveluja koskevien tietojen keruuta kunnista yhteiseen tietoaltaaseen ja tiedolla johtamisen mahdollistumiseksi. Eri toimijat ovat muodostaneet digiallianssin, jossa digitaalisilla palveluja kehitetään. Lisäksi Soteuttamo-konseptin kautta on luotu verkostoja julkisten, yksityisten sekä järjestöjen ja yhdistysten palvelutuotannon välille.

Maakuntavalmistelussa Lapissa on ollut töissä noin 40 ihmistä, joista noin puolet osa-aikaisesti. Heidän osaltaan hallituksen ero tarkoittaa sitä,  että työt valmistelussa päättyvät vaiheittain sitä mukaan, kun asiat on saatu paketoitua. Suurin osa valmistelijoista on lähtöisin uudistuksessa mukana olevista organisaatioista ja he palaavat kotiorganisaatioon ja omiin tehtäviinsä.

 

Keskustelu jatkotoimenpiteistä Lapissa avataan

Uudistuksen kaatuminen jättää palveluiden kehittämisen auki.

”Lappilaisissa kunnissa kamppaillaan talouden kanssa ja pohditaan, miten tilanteeseen pitäisi reagoida. Olemme jo keskustelleet asiasta Lapin maakuntahallituksen puheenjohtaja Markus Lohen kanssa ja hän tulee kutsumaan lähiviikkoina kaikki lappilaiset kunnat kokoon keskustelemaan tilanteesta ja mahdollisista yhteisistä jatkoaskelista. Esille nousee varmasti sote-valmistelun jatko kuntien näkökulmasta, mutta myös edunvalvonnalliset toimenpiteet. Tälle hallituskaudelle tehty Lapin yhteinen Lapikas-malli ja sen uudelleenarviointi nostetaan varmasti esille. Asiakkaiden eli lappilaisten tulevaisuuden toiveisiin ja tarpeisiin palveluiden suhteen pitää vastata”, sanoo maakuntajohtaja Mika Riipi.

 

Lisätietoja:

Muutosjohtaja Marja Perälä

marja.perala(at)lapinmaakunta.fi

p. 040 768 8752