Palaa listaukseen

Maakunnasta tulee merkittävä toimija ja työllistäjä

Maakuntauudistuksessa julkiset palvelut järjestellään kuntien, maakuntien ja valtion kesken järkevällä tavalla. Tavoite on turvata tärkeiden palvelujen saatavuus ja sujuva asiointi.  Uudistus vaikuttaa meidän jokaisen arkeen siinä, miten julkiset palvelut jatkossa saamme.  

Tulevaan Lapin maakuntaan siirtyy tehtäviä kunnista ja kuntayhtymistä, ELY-keskuksista ja TE-toimistosta. Tehtävien mukana myös niitä tekevä henkilöstö siirtyy maakuntaan. Tämän hetken arvion mukaan maakunnassa työskentelee lähes 8000 lappilaista. 

Tulevan maakunnan vastuulla soten lisäksi paljon palveluita 

Tuleva Lapin maakuntaa vastaa 1.1.2019 alkaen muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden, palo- ja pelastustoimen, maaseutuyrittäjien lomituspalveluiden sekä työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisestä. Lisäksi maakunnalla on muita lakisääteisiä tehtäviä esimerkiksi aluekehittämiseen, liikenteeseen ja ympäristöön liittyen.  

Uuden maakunnan rakentaminen on käynnistynyt esiselvitysvaiheella, jossa kootaan tietoa nykytilanteesta ja määritellään uudistuksen keskeiset tavoitteet. Nykytilan kuvauksia tehdään esimerkiksi siirtyvästä henkilöstöstä, tehtävistä ja palveluista sekä käytössä olevista tietojärjestelmistä.  

Lisäksi keskeistä on kertoa uudistuksesta henkilöstölle, sidosryhmille sekä asukkaille ja ottaa heitä mukaan maakunnan valmisteluun ja palvelujen järjestämisen suunnitteluun eri tavoin. 

Tulevaisuuden elinvoimainen kunta aktivoi yhteistyöhön 

Uudistus on mahdollisuus myös kunnille profiloitua uudella tavalla sote-vastuun siirtyessä maakunnalle.  Kunta voi määritellä omat painopisteensä ja suunnata resurssinsa omista lähtökohdistaan, huomioiden vahvuutensa ja toimintaympäristönsä tilanteet.  

Kunnat ovat tulevaisuudessakin merkittäviä paikallisia toimijoita lähellä kansalaisia. Asukkaiden arkeen vaikuttavat palvelut esimerkiksi koulut, päivähoito, elinkeinopolitiikka ja maankäyttö säilyvät kunnan vastuulla.  

Kunnat edistävät paikallista yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja elinvoimaa. Kunta on kuntalaisten elämisen, asumisen ja toiminnan ympäristö. Kunta aktivoi kuntalaisia, yrityksiä, kuntien eri toimialojen työyhteisöjä ja muita sidosryhmiä sekä maakuntaa yhteistyöhön kuntalaisten ja yritysten parhaaksi.  

On ollut ilo huomata, että monissa kunnissa onkin lähdetty yhteistyössä kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa visioimaan uutta kuntaa. Näin on tehty esimerkiksi Itä-Lapissa.  

Matka uuteen maakuntaan pitää olla tehokas 

Olemme siis matkalla uuteen Lapin maakuntaan. Aikaa valmisteluun on jäljellä vajaat 700 päivää. Kyllä, se ei kuulosta paljolta ottaen huomioon, mitä kaikkea pitää tehdä ja valmistella niin, että uusi maakunta pystyy aloittamaan tammikuussa 2019. Tiedossa on siis työntäyteinen puolitoistavuotinen maakuntauudistuksen valmistelijoille!  

Se, mitä kaikkea valmistelu sisältää, vaatii kuitenkin jo kokonaan uuden kirjoituksen blogissa. Pysy siis kuulolla ja osallistu keskusteluun myös Facebookissa, Twitterissä ja Otakantaa.fi -verkkosivulla.