Palaa listaukseen

Maakunnan palvelujen suunnitteluun perustettiin työryhmiä

Maakunnan palvelujen järjestämistä ja tuottamista valmistellaan yhdessä uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden ja keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa työryhmissä, joista tehtiin päätöksiä tiistaina 21.11.2017 pidetyssä väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessa. Maakunnan tehtäväkokonaisuuksia valmistelemaan perustettiin kolme työryhmää, joita ovat elinvoima- ja elinkeinot, luonnonvarat ja ympäristö sekä turvallisuus ja varautuminen. Henkilöliikennesuunnittelua tehdään osana maakuntavalmistelua ja sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeet maakunnassa kytketään sote-valmisteluun.

 

Valmistelutyöryhmien kokoonpanot ja tehtävät tarkastelussa

Tänään päätetiin luonnonvarat ja ympäristö, elinvoima ja elinkeinot ja turvallisuus ja varautuminen – valmisteluryhmien tehtävistä ja edustuksellisista kokoonpanoista ja edustajien lukumääristä sekä asiantuntijoiden kutsumisesta valmisteluryhmien työhön.  Nimeämispyynnöt lähtevät kuntiin ja muihin tahoihin marraskuun aikana. Toimintaansa jatkavat myös jo aiemmin perustetut yhteiset valmisteluryhmät, joiden kokoonpanoihin ja tehtäviin tehtiin joitain tarkistuksia.  Näitä ryhmiä ovat ICT, talous- ja yleishallinto, henkilöstön siirto ja palkkahallinto sekä viestintä ja osallisuus.

Sote-tehtävien osalta esitys työryhmien kokoonpanosta, tehtävistä sekä tarvittavista alatyöryhmistä valmistellaan seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 19.12.2017.

Henkilöliikenteen järjestämiseen suunnitellaan uusi toimintamalli osana maakuntavalmistelua

Maakunnallisen henkilöliikenteen järjestämisen suunnittelu aloitetaan joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten Rovaniemen kaupungin, Meri-Lapin joukkoliikenneviranomaisen sekä ELY-keskuksen ja kuntien yhteistyönä. Tarkoituksena on selvittää maakunnan alueen henkilöliikenteen kuljetusten kokonaisuus, siihen käytettävät henkilö- ja talousresurssit, sopimukset ja järjestämistapamallit. Tärkeää on turvata liikenteen hankintojen ja niihin liittyvien sopimusten jatkuvuus liikenteenharjoittajien, kuntien rahoitusosuuksien ja asiakkaille tarjottavan palvelun kannalta. Suunnitelmien tulisi olla valmiina 2019.

 

Lapsiperheiden palvelut sekä Ikäihmisten palvelut ja Toimiva kotihoito -hankkeet kytketään osaksi sote-valmistelua

Lapsiperheiden palvelut hankkeessa mm. valmistellaan maakunnallista perhekeskusmallia sekä sen organisointia. Lisäksi hankkeessa kehitetään mm. lastensuojelun toimintamallia, vanhemmuuden tuen palveluja, erikoissairaanhoidon palvelujen yhteensovittamista perhekeskuksiin sekä palveluohjausta ja neuvontaa.

Ikäihmisten palvelut -hankkeessa kehitetään iäkkäiden sekä omais- ja perhehoitajien palveluja nykyistä yhdenvertaisemmiksi ja paremmin koordinoiduksi. Lisäksi tavoitteena on kustannusten kasvun hillitseminen ikääntyneiden määrän kasvaessa. Hankkeessa rakennetaan maakunnallinen palvelukokonaisuus, jossa kotihoito on aina asiakkaalle ensisijainen palvelumuoto.  

Toimiva kotihoito hankkeessa uudistetaan kotihoidon prosesseja ja käytäntöjä esimerkiksi kehittämällä kotiin annettavia palveluja. Lisäksi hankkeessa valmistellaan yhtenäisiä kotihoidon myöntämisperusteita sekä palvelukuvauksia. Yhdenmukaisille myöntämisperusteille on nähty olevan tarpeita esimerkiksi omaishoidon tuessa ja asumispalveluissa.

 

Kokouksessa käsitellyt asiat löytyvät esityslistasta asiakirjahallintajärjestelmästämme.

 

Lisätietoja:

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja
Marja Perälä, marja.perala(at)lapinmaakunta.fi, p. 040 768 8752

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen toinen varapuheenjohtaja 
Jaakko Ylinampa, jaakko.ylinampa(at)ely-keskus.fi, p. 040 848 0077

Lue lisää maakuntauudistuksesta Lapissa: www.lapinmaakunta.fi  ja osallistu keskustelun www.facebook.com/Lapinmaakunta