Palaa listaukseen

Maakunnan ICT-palvelutuotannossa tähdätään Lapin yhteiseen toimijaan

Tulevalle Lapin maakunnalle valittiin ICT-tuotantoon yhdistetty in house ja monitoimittaja -malli. In house -tuotantoyhtiön osalta Lapin maakuntavalmistelun väliaikainen valmistelutoimielin priorisoi paikallista ja maakunnallista toimijaa. Lisäksi valtakunnallinen maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy on esittänyt Lappia kärkimaakunnaksi tietojohtamishankkeeseen. Lappi jatkaa neuvotteluja Vimanan kanssa. Valmistelutoimielin käsitteli myös maakunnan talouden kuvaa sekä koetalousarvion päivitettyä ohjetta sekä aikataulutusta.

Lapin maakuntauudistuksen väliaikainen valmistelutoimielin kokousti tiistaina 18. syyskuuta 2018. Kokouksen esityslista löytyy asiakirjahallintaohjelmasta.

 

Lappiin tavoitellaan aidosti maakunnallista ICT-toimijaa

Lapin väliaikainen valmistelutoimielin käsitteli kokouksessaan tulevan maakunnan tietohallintoa ja ICT-palvelutuotannon järjestämistä. Valmistelutoimielin päätti, että tavoitteena on rakentaa kokonaisuus, jossa on yksi yhteinen vahva lappilainen ICT-tuottaja, joka toimii maakunnan ja kuntien in-house yhtiönä. Lisäksi hyödynnetään monitoimittajamallia. 

Valmistelutoimielin esitti LapIT Oy:n omistajille ja muille toimijoille keskustelujen aloittamista tämän maakunnallisen ratkaisun reunaehdoista. Väliaikainen valmistelutoimielin palaa aiheeseen lokakuun toisessa kokouksessa tiistaina 23. lokakuuta.

Muuten tietohallinnon valmistelua jatketaan tiekartan mukaisesti.

 

Lappi ehdolla tietojohtamisen kärkimaakunnaksi

Valtakunnallinen maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy on käynnistänyt maakuntien tietojohtamisen ratkaisukokonaisuuden. Lappia on pyydetty hankkeeseen kärkimaakunnaksi ja samalla miettimään kansallista maakunnallista tietovarantokysymystä. Väliaikainen valmistelutoimielin päätti, että Lappi suostuu kärkimaakunnaksi, jos ehdoista ja resursseista päästään yhteisymmärrykseen Vimanan kanssa. Keskustelua Vimanan kanssa jatketaan.

 

Talousarviolla on suuri merkitys maakunnan rahoituskehykseen 

Maakuntien koetalousarvioiden aikataulut ovat tarkentuneet. Ensimmäinen koetalousarvio valmistellaan alkuvuoteen 2019. Lisäksi maakunnilta pyydetään laskelmat muutoskustannuksista marraskuun 2018 loppuun mennessä. 

“Talousarvion pohjalta voimme hahmottaa nykyisen palvelurakenteen kustannukset suhteessa tulevaan valtionrahoitukseen. Talousarvion kautta pystymme myös aloittamaan sopeuttamistarpeen suunnittelun. Toivottavasti loppuvuonna 2018 saatava uusi valtakunnallinen laskelma on Lapille suopeampi kuin tähän mennessä saadut laskelmat. Edunvalvontaa asiaan liittyen on tehty ja jatketaan koko Lapin voimalla”, kertoo Lapin maakuntauudistuksen talouden ja hallinnon valmistelija Tuula Kuvaja.

Koetalousarvio on iso ponnistus. Työtä tehdään osallistavasti tiiviillä aikataululla hyödyntäen muutoksessa mukana olevien organisaatioiden osaamista.

 

Maakunnan valmistelijoiden työntekijöiden TVA-valmistelussa 

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijoiden työn vaativuuden arviointia valmistellaan. Tavoitteena on oikeudenmukainen ja yhdenmukainen palkkaus projektiluonteisissa tehtävissä, jotka liittyvät maakuntavalmistelun vaiheeseen.

Tehtävien vaativuustekijät päätettiin KVTES:n pohjalta ja hyväksyttiin tehtävänkuvauslomake, johon tehtävät kirjoitetaan auki. Tehtävät ryhmitellään vaativuuden mukaisesti ja sen pohjalta määritellään palkkaus  

“Tulevan maakunnan palkkausjärjestelmään tällä työllä ei oteta kantaa. Uuden maakunnan palkkausjärjestelmän rakentaminen on tästä erillinen asia”, kertoo muutosjohtaja Marja Perälä.

 

Valmistelurakennetta päivitettiin 

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa on tarpeen tehdä päivityksiä valmistelurakenteeseen väliaikaishallintoon siirryttäessä vuoden vaihteessa. Valmistelurakennetta peilataan suhteessa konsernirakenteeseen sekä sen yhteydessä arvioidaan esimerkiksi järjestämisen ja tuottamisen valmistelun eriyttämisen tarve.

 

Osallisuuspilotti – tieto ja dialogi päätöksenteon perustaksi

Lapin maakuntauudistuksen valmistelu yhdessä Lapin yliopiston kanssa lähtee testaamaan osallisuuden uudenlaista Hack4Society-toimintamallia, jossa faktatietoon kytketään mukaan dialogi päätöksentekijöiden, asiantuntijoiden ja yliopiston kesken. Hankkeeseen haetaan ulkopuolista rahoitusta. Mallin toimiessa se otetaan mahdollisesti käyttöön myös tulevassa maakunnassa. Pilotointivaiheessa haetaan ratkaisuja maakunnan toimintaan liittyviin vaikeisiin kysymyksiin, jotka valitaan kuntakierroksen materiaalin pohjalta. 

 

Lapin terveyskeskusten ENTRAUS-ohjelma käynnistyy syyskuussa

Lappi on mukana SITRA:n sparraamassa valtakunnallisessa Huomisen Terveyskeskus –valmennusliigassa lappilaisella ENTRAUS-ohjelmalla. Ohjelmaan mukaan lähteneiden lappilaisten terveyskeskusten henkilöstö yhdessä kehittäjäasiakkaiden kanssa kehittää terveyskeskuspalveluita vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Keinoina käytetään muun muassa palvelumuotoilua. 

Valmennusohjelman ensimmäiseen aaltoon lähtevät Kemijärven, Kolarin, Muonio-Enontekiön, Pelkosenniemi-Savukosken, Rovaniemen, Sallan ja Sodankylän terveyskeskukset. Toiseen aaltoon valmentautuvat ensimmäisen ja toisen valmennuspäivän aikana myös Utsjoen, Inarin, Kittilän, Pellon, Ylitornion ja Ranuan terveyskeskukset.

Ensimmäisen sparrauspäivän aikana syyskuun 20. päivä terveyskeskusten joukkoja valmistellaan tulevalle kuuden kuukauden matkalle asiakasliiketoiminnan maailmaan. 

Lue tiedote ENTRAUS-hankkeesta Lapin maakunnan verkkosivuilta.

 

Vastaa ja vaikuta – Henkilöstöviestintäkysely avautuu pian

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen henkilöstöasioiden valmistelijat sekä viestintä- ja osallisuuusvalmistelijat haluavat kehittää henkilöstöviestintää. Valmistelijat toivovat henkilöstöltä vastauksia ja vinkkejä siihen, mistä aiheista ja mitä kanavia käyttäen tulevaan maakuntaan siirtyvä henkilöstö haluaa saada tietoa ja osallistua maakunnan rakentamiseen.

Henkilöstöviestintäkysely avautuu syyskuussa. Linkki kyselyyn lähetetään viestintäverkoston kautta kaikkiin uudistuksessa mukana oleviin organisaatioihin ja toivotaan jaettavan esimiesten ja tiimien kautta kaikille työntekijöille.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen seuraava kokous pidetään tiistaina 2. lokakuuta 2018. 

 

Lisätietoja:

 

Muutosjohtaja 

Marja Perälä 

marja.perala(at)lapinmaakunta.fi 

040 768 8752 

 

Mika Riipi  

maakuntajohtaja  

044 767 4200  

mika.riipi(at)lapinliitto.fi