Palaa listaukseen

Maakunnalliseen ICT-valmisteluun haetaan rahoitusta

Lapin maakunnallisen ICT-valmisteluryhmän kokous hyväksyi 3.5.2017 pitämässään kokouksessaan valtionvarainministeriölle laaditun rahoitushakemuksen ja suunnitelman alueellisesta ICT-hankkeesta. Alueellisen hankkeessa tehdään nykytilaa koskeva selvitys, suunnitellaan maakunnallista tahtotilaa sekä tarkennetaan kehittämistyötä koskeva toimenpidesuunnitelma.

 

Alueellista hanketta on suunniteltu yhdessä

Alueellista ICT-hanketta on työstetty nopealla aikataululla pienessä työryhmässä, jossa on ollut mukana Lapin- ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien edustajia, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen, Rovaniemen kaupungin ja maakuntauudistuksen esivalmistelun asiantuntijoita.  Hanke kytketään osaksi maakunnan muuta valmistelevaa työtä ja sitä ohjaa väliaikaishallinto.

Hankkeeseen haetaan valtiolta 200 000 euron rahoitusta kattamaan 90 prosenttisesti henkilöstön palkkauksesta ja asiantuntijapalkkioista aiheutuvat kustannukset.  Omarahoitusosuus tulee sairaanhoitopiireistä maakuntauudistuksen esivalmistelun ohjausryhmässä sovitun mukaisesti. Valmisteluun arvioidaan tarvittavan noin 4,2 henkilötyövuoden työpanosta. Lisäksi tarvitaan uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden työpanosta.

Mikäli valmisteluun saadaan valtiolta rahoitusta, rekrytoinnin käynnistetään mahdollisimman pian. Tehtäviin on mahdollista osoittaa kiinnostus kaikilla, jotka työskentelevät tällä hetkellä uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa.

Työsuunnitelma vuoteen 2019 alkaa hahmottua

Työryhmä on laatimassa työsuunnitelmaa vuosille 2017 – 2019 toimenpiteistä, joilla turvataan siirtymä uuteen maakuntaan mahdollisimman häiriöttömästi niin, että palveluihin ei tule katkoksia ja asiat hoituvat.

Lisäksi työsuunnitelmassa määritellään lyhyen ja pidemmän tähtäimen tavoitetila sekä aikataulutetaan tarvittavat tekemiset.  Työsuunnitelma luovutetaan väliaikaishallinnolle kesäkuun loppuun mennessä ja se toimii tiekarttana maakunnan ICT-ratkaisujen valmistelulle.

Alueellisesti arvioitiin valmistelussa otettavan ensimmäisiä askelia

Työryhmän kokouksen lopuksi arvioitiin valtakunnallisen ICT-tiekartan pohjalta Lapin etenemisen tilannetta.  Työryhmän arvion mukaan tarvittavista valmistelevista toimenpiteistä on tehtynä tällä hetkellä noin 12 %.  Valmistelun etenemistä sovittiin arvioitavan jatkossa kaikissa työryhmän kokouksessa.

Valmistelun etenemiseen liittyväksi yhdeksi keskeiseksi haasteeksi tunnistettiin valmisteluresurssien puute. Valmistelua tehdään olemassa olevien organisaatioiden toimesta oman työn ohella.

 

Lisätietoja:

Harri Ihalainen

työryhmän puheenjohtaja

harri.ihalainen(at)rovaniemi.fi

 

Marja Perälä

työryhmän sihteeri

marja.perala(at)lapinliitto.fi