Palaa listaukseen

Maakunnalliseen ICT-hankkeeseen saatiin myönteinen rahoituspäätös

Lapin ICT-työryhmä sai 2.6.2017 pidettyyn kokoukseen myönteisen tiedon valtionvarainministeriön myöntämästä 160.000 euron määrärahasta alueelliseen ICT-valmisteluun.  Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin pienryhmän esitys alueelliseksi työsuunnitelmaksi ja tiekartaksi vuosille 2017 ja 2018 sekä käytiin läpi ohje valtakunnallisen ICT-palvelukeskuksen roolista ja tehtävistä ja sovittiin työryhmän jäsenten osallistumisesta 6.6.2017 pidettävään tukipalveluja koskevaan työpajaan.

 

Maakuntaan kohdennetulla määrärahalla päästään hyvin valmistelussa liikkeelle

Valtionvarainministeriö on tehnyt päätökset alueelliseen valmistelutyöhön kohdennettavasta määrärahasta. Lapille myönnetty määräraha on 162.464 euroa. Määrärahaa haettiin nykytilaa koskevan tarkennetun kartoituksen tekemisestä, kokonaisarkkitehtuurin suunnittelusta sekä tarvittavien muutosten toteuttamisesta aiheutuviin palkkaus- ja asiantuntijakustannuksiin.

Hankkeeseen vaadittu 10 %:n omarahoitusosuus tulee sairaanhoitopiireistä maakuntauudistuksen esivalmistelun ohjausryhmässä sovitun mukaisesti. Valmistelutehtävät tulevat haettavaksi lähiaikoina. Kiinnostuksia kartoitetaan ensi vaiheessa niistä organisaatioista, jotka ovat uudistuksessa mukana.  Rekrytoitavien henkilöiden lisäksi tarvitaan uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden työpanosta.

 

Alustava tiekartta ja siihen liittyvä toimenpiteiden aikataulutus hyväksyttiin

Työryhmä hyväksyi pienryhmässä työstetyn alueellisen ICT-valmistelun tiekartan. Tiekartassa on määritelty valmisteltavia osa-alueita, määritelty konkreettisia toimenpiteitä sekä hahmotettu alustavia aikatauluja valmisteltaville asioille vuosina 2017 ja 2018.

Tiekartan lisäksi loppuraporttiin määritellään lyhyen ja pidemmän tähtäimen visio sekä kuvataan karkealla tasolla nykytila.  Loppuraportti luovutetaan väliaikaishallinnolle 30.6.2017 mennessä.

 

Maakunnat vastaavat siirtymävaiheen järjestelyistä

Kokouksessa käytiin läpi valtionvarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön ohje perustettavan valtakunnallisen tieto- ja viestintäteknisten palvelujen palvelukeskuksen tehtävistä ja roolista sekä sen suhteesta maakuntien valmisteluun.

Ohjeen mukaan alueilla on vastuu siirtymävaiheen ICT- palvelujen järjestämisestä, muutoksen läpiviennistä ja arkkitehtuurin hallinnasta. Palvelut järjestetään hyödyntäen nykyrakenteita, sopimuksia ja tuottajia.

Valtakunnallinen ICT-palvelukeskus ensi vaiheessa tukee alueellista valmistelua kehittämishankkeilla, hankkii palveluja ja kokoaa tuotantoa sekä kehittää valtion järjestelmiä ja sähköisiä palveluja.

Palvelukeskus perustetaan kesän aikana ja maakunnille tulee lakiin perustuva käyttövelvoite sen palveluihin, jotka tullaan järjestämään verkostomaisesti alihankkijoita hyödyntäen.

 

Yhteistyötarpeita kuntien kanssa arvioidaan työpajassa 6.6.2017

Maakuntauudistuksen esivalmistelu järjestää 6.6.2017 yhdyspintoja koskevan työpajan Rovaniemellä, johon on kutsuttu mukaan kuntien edustajia keskustelemaan yhteistyön tarpeista ICT, talous- ja henkilöstö- sekä sote-tukipalveluiden järjestämiseen liittyen. ICT-työryhmän edustajia on mukana näissä keskusteluissa.

 

Lisätietoja

Harri Ihalainen

työryhmän puheenjohtaja

S-posti: harri.ihalainen@rovaniemi.fi

 

Marja Perälä

työryhmän sihteeri

S-posti: marja.perala@lapinliitto.fi