Palaa listaukseen

Luonnonvarat ja ympäristö –valmisteluryhmässä pohdittiin palvelujen järjestämistä ja tuottamista

Luonnonvarat ja ympäristö -valmisteluryhmä kokoontui toiseen kokoukseensa 11.4.2018. Valmisteluryhmässä keskusteltiin erityisesti maakunnan konsernirakenteen valmistelusta.

Valmisteluryhmän kokouksessa käytiin läpi valmistelun etenemistä niin valtakunnallisella kuin maakunnallisella tasolla, sekä Lapin maakuntastrategian ja maakunnan konsernirakenteen valmistelutilanne ja valmisteluryhmän ajankohtaiset asiat. Kokouksessa kuultiin myös kokoontuneiden alatyöryhmien tilannekatsaus.

Valmisteluryhmässä keskusteltiin erityisesti maakunnan konsernirakenteen valmistelusta ja siihen liittyvistä järjestämistä ja tuottamista koskevista kysymyksistä. Asiaa pohdittiin tehtäväaloittain siitä näkökulmasta, että ovatko luonnonvarat ja ympäristö -valmisteluryhmässä valmisteltavat palvelut sellaisia, joissa järjestäminen ja tuottaminen on syytä erottaa, liikelaitostaa tai yhtiöittää. Käydyn keskustelun perusteella toimitettiin muutosjohtajalle valmisteluryhmän alustava näkemys ko. tehtäväalan järjestämisen ja tuottamisen tehtävistä. Jatkotyön osalta todettiin, että valmisteluryhmän ja alatyöryhmien työskentely on syytä synkronoida tiukasti Lapin maakunnan konsernirakenteen valmisteluun.

Seuraavat kokoukset:

22.5. ja 19.6.2018.

Kokouksen muistio

Lisätietoja:

Luonnonvarat ja ympäristö -tehtäväalan prosessisuunnittelija Hannu Raasakka, p. 0400 698 651, hannu.raasakkal(at)apinmaakunta.fi