Palaa listaukseen

Luonnonvarat ja ympäristö -valmisteluryhmässä jatkettiin Lapin maakunnan kokonaisorganisaatiota koskevan lausunnon valmistelua

Luonnonvarat ja ympäristö -valmisteluryhmä kokoontui viidenteen kokoukseensa 13.9.2018. Kokouksen pääasiana oli lausunnon laatiminen luonnokseen Lapin maakunnan kokonaisorganisaatiorakenteeksi.

Lausuntoa on valmistelu sekä alatyöryhmiltä että valmisteluryhmän jäseniltä saatujen kommenttien pohjalta. Lausuntoluonnosta käytiin kokouksessa läpi ja siihen tehtiin pieniä muutoksia, mutta muutama kohta lausunnossa kaipaa vielä tarkennusta, joten kokouksen jälkeen lausuntoluonnos laitettiin vielä koko valmisteluryhmälle kommentoitavaksi. Kommenttien takaraja on 19.9., jonka jälkeen lausuntoa stilisoidaan ja laitetaan se vielä kerran valmisteluryhmän tarkastettavaksi. Lausunto annetaan maanantaina 24.9.2018 puheenjohtajan ja prosessisuunnittelijan allekirjoittamana.

Valmisteluryhmä katsoo, että maa- ja elintarviketalouden tehtäviä tulisi jatkossa valmistella yhtenä kokonaisuutena, johon tämänhetkisen esityksen mukaan tulisi kuulua myös kalataloustehtävien. On myös huomattava, että maksajavirastotehtävä ei ole ”horisontaalinen” tehtävä, vaan sekin liittyy maaseudun kehittämis-, maa- ja elintarviketalouden tehtäviin.

Valmisteluryhmän näkemyksen mukaan ympäristöterveydenhuollon tulisi sijoittua omana itsenäisenä toimintonaan/vastuualueenaan julkisen vallan käyttöä edellyttäviä viranomaistoimintoja hoitavan jaoston alaisuuteen. Toissijaisena vaihtoehtona on sijoittuminen peruspalvelulautakunnan yhteyteen palveluiden järjestäjänä sote- ja pelastustoimen rinnalle. Valvonta-/henkilöresurssien tehokas käyttö edellyttää yhtenäistä ympäristöterveydenhuollon toimialaa.

Valmisteluryhmän näkemyksen mukaan sekä ympäristöterveydenhuollon että maaseutupalveluiden osalta nykyinen hajautettu toimintamalli on toimiva ja sitä on syytä jatkaa myös tulevassa maakunnassa. Myös nykymuotoiset ylimaakunnalliset palvelut on ratkaistava maakuntien kesken niin ympäristöterveydenhuollon kuin maaseutupalveluidenkin osalta.

Skype-yhteydellä pidetyssä kokouksessa käytiin puheenjohtajan ja prosessisuunnittelijan johdolla lisäksi läpi uudistuksen ja valmistelun etenemistä niin valtakunnallisella kuin maakunnallisellakin tasolla, sekä muut ajankohtaiset asiat.

Seuraavat kokoukset:

Luonnonvarat ja ympäristö –valmisteluryhmä ja alatyöryhmät: sovitaan erikseen.   

Lisätietoja:

Kokouksen muistio

Luonnonvarat ja ympäristö -tehtäväalan prosessisuunnittelija

Hannu Raasakka, puh. 0400 698651, hannu.raasakka@lapinmaakunta.fi