Palaa listaukseen

Luonnonvarat ja ympäristö –valmisteluryhmässä ja ympäristöterveydenhuollon alatyöryhmässä keskusteltiin alustavasta konsernirakenteesta

Sekä luonnonvarat ja ympäristö -valmisteluryhmä että ympäristöterveydenhuollon alatyöryhmä kokoontui kolmanteen kokoukseensa 19.6.2018. Kummassakin kokouksessa käytiin prosessisuunnittelijan toimesta läpi valmistelun etenemistä niin valtakunnallisella kuin myös maakunnallisella tasolla.

Erityisesti Lapin maakunnalle tällä hetkellä osoitettu noin 33 miljoonan euron sopeuttamistarve vuoteen 2025 mennessä huolestuttaa ja tämänkaltaisella rahoitusvajeella Lapin maakunnan toimintakyky vaarannetaan heti alkuunsa.

Aamupäivällä kokoontuneessa ympäristöterveydenhuollon alatyöryhmässä valittiin edustaja ja varaedustaja turvallisuus ja varautuminen –valmisteluryhmään, johon ympäristöterveydenhuollon tehtävät nivoutuvat. Alatyöryhmässä on ollut työn alla valvontasuunnitelma, jonka valmistelua jatketaan yleistä lakivalmistelua ja maakuntauudistuksen vaiheita seuraten. Alatyöryhmässä käsiteltiin myös ennakoivasti luonnoksia tulevan maakunnan konsernirakenteesta ympäristöterveydenhuollon näkökulmasta. 

Iltapäivällä kokoontuneessa valmistelutyöryhmässä käytiin lähetekeskustelua konsernirakenteen luonnoksista ja siitä, millaisen viestin valmisteluryhmä haluaa antaa konsernityölle ja organisaatiorakenteen muodostamiselle, kun valmisteluryhmiltä pyydetään lausunto konsernirakenteesta elokuun loppuun mennessä. Valmisteluryhmässä päätettiin lausunnon valmistelusta alatyöryhmien ja muiden luonnonvarat ja ympäristö –valmisteluryhmään kuuluvien toimialojen kesken, joiden tekemien linjausten pohjalta lausuntoluonnosta käsitellään valmisteluryhmän seuraavassa kokouksessa elokuussa.

Seuraavat kokoukset:

Lomituspalveluiden alatyöryhmä 29.6. ja 8.8. (alustava)

Ympäristöterveydenhuollon alatyöryhmä 15.8.

Luonnonvarat ja ympäristö –valmisteluryhmä 15.8.

Lisätietoja:

Luonnonvarat ja ympäristö valmisteluryhmän kokousmuistio 19.6.2018

Ympäristöterveydenhuollon alatyöryhmän kokousmuistio 19.6.2018

Luonnonvarat ja ympäristö -tehtäväalan prosessisuunnittelija

Hannu Raasakka, puh. 0400 698651, hannu.raasakka@lapinmaakunta.fi