Palaa listaukseen

Maakunta- ja sote-uudistuksen loppuvuoden askelmerkit hahmottuvat vähitellen 

Lapin maakuntauudistuksen rattaat pyörähtävät täydellä teholla liikkeelle, kun valmistelun ensimmäisen vaiheen rekrytoinnit on tehty ja henkilöt aloittavat työnsä marraskuussa 2017. 
Valmistelijoiden ensimmäinen tehtävä on laatia omaan tehtävänalaan liittyvä tarkennettu suunnitelma - mitä ja milloin eri asioita valmistellaan, jotta maakunta voi käynnistää toimintansa 1.1.2020 alkaen. Yhtä aikaa tämän suunnittelun kanssa organisoidaan tarvittavat maakunnalliset valmisteluryhmät ja käynnistetään niiden toiminta. 

Tavoitteena rakentaa valmistelutiimi, jossa erilaisuus on rikkaus 
Valmisteluun palkattavien henkilöiden haastattelut ovat loppusuoralla ja valmistelijat valitaan 24. lokakuuta 2017 pidettävässä väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessa. Valintojen jälkeen päästään sopimaan työn aloittamiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä.  

Ensimmäisessä vaiheessa palkataan 14 eri tehtävään 20 henkilön tiimi. Tavoitteena on saada monipuolinen osaajien joukko. Monipuolisuus edellyttää, että tiimiin saadaan henkilöitä eri ammattiryhmistä, organisaatioista ja paikkakunnilta.  

Jo tässä vaiheessa on tarpeen korostaa, että nyt tehdään ensimmäisen vaiheen rekrytointeja. Näiden jälkeen käynnistyy heti seuraavan vaiheen rekrytointien suunnittelu. Tehtäviä avautuu sitä mukaan, kun päästään liikkeelle, työsuunnitelmat tarkentuvat ja niihin tarvittava työmäärä ja resurssit hahmottuvat.  

Valmistelua tehdään uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa 
Maakunnallisesti organisoidulla valmistelulla koordinoidaan ja yhteen sovitetaan valmistelua. Pääosa valmistelusta tehdään uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa. Lisäksi maakunnallisesti vastataan siitä, että valmistelun tukena on tarpeen mukaiset viestintäkanavat ja yhteistyöfoorumit.  

Palkattujen henkilöiden lisäksi maakunnalliseen valmisteluun tarvitaan asiantuntijoita loppuvuoden aikana perustettaviin valmisteluryhmiin. Valmisteluryhmissä haetaan eri tehtäviin liittyviä synergiaetuja sekä mietitään järkeviä työnjakoja eri toimijoiden välisiin yhdyspintoihin. 

Näistä valmisteluryhmistä ja niiden kokoonpanosta väliaikainen valmistelutoimielin päättää marraskuun 2017 aikana. Ryhmät käynnistävät toimintansa viimeistään ensi vuoden alussa.  
 
Keväällä perustetut valmisteluryhmät jatkavat toimintaansa 
Viime keväällä perustetut ja nimetyt valmisteluryhmät, yleis- ja taloushallinnon-, ICT-, kiinteistö- ja viestintätyöryhmä ovat jatkaneet toimintaansa ja valmistelevat asioita laatimansa työsuunnitelman pohjalta siitäkin huolimatta, että suunnitelmia ei ole vielä yhteisesti käsitelty väliaikaisessa valmistelutoimielimessä. 

Loppuvuoden aikana väliaikainen valmistelutoimielin tulee ottamaan kantaa työryhmien laatimiin työsuunnitelmiin sekä määrittelee tarkennetut tehtävät valmisteluryhmille. Tässä yhteydessä arvioidaan myös mahdolliset muutostarpeet ryhmien kokoonpanoissa.  

Terveisin,
Marja 

PS Täältä löytyy kirjoittamani tarkempi muutosjohtajan ajankohtaiskatsaus valtakunnallisiin ja alueellisiin ajankohtaisiin asioihin.